Language:
Currency:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
STENO Publishing House

Shopping Cart

0 items

Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие

Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие
    Code: IK00013
Autor(s):Калоян Колев
ISBN:978-954-449-621-0
Edition:първо
Year:2012
Pages:280
Format:165 x 240 mm
Bookbinding:Paperback
Language:български
Price:15.00лв.
Quantity:
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

Съдържание

Въведение

Глава първа: Регионалната икономика в условията на глобализация

1. Пространство, място и организация на социално-икономическите отношения

2. Регионите в глобализиращата се световна икономика

3. Природа на ТНК и тяхната роля в регионалното развитие

Глава втора: Регионална локализация на задграничните дейности на ТНК

1. Класически фактори на локализацията

2. Глобализацията и новите детерминанти на локализационния избор

3. Агломерационни ефекти и клъстери

Глава трета: Проникване на ТНК в регионалната икономика

1. Методи за проникване на ТНК в регионалната икономика 

2. Избор на стратегия за проникване

2.1. Формален анализ

2.2. Еклектичен подход

2.3. Еволюционен подход

3. Стратегия за проникване и регионално развитие

Глава четвърта: Организация на задграничното производство на ТНК и връзки с регионалната икономика

1. Преки връзки на ТНК с регионалната икономика

2. Косвени връзки на ТНК с регионалната икономика и спиловър ефекти

Глава пета: ТНК и производството в регионалната икономика

1. ТНК и регионалното производство в рамките на теорията за международната търговия 

2. ТНК в рамките на неокласическата теория на растежа 

3. От ПЧИ към ТНК – ендогенен модел на растежа на регионалната икономика с участието на ТНК

Глава шеста: ТНК и регионалният пазар на труда

1. Заетост

2. Влияние на ТНК върху качеството на трудовите ресурси

3. Трудови доходи

Глава седма: ТНК и регионалното развитие (модели и детерминанти)

1. Внедряване на ТНК и регионално развитие

2. Модели на регионално развитие с участието на ТНК

3. Факторен анализ на склонността на ТНК за внедряване в регионалната икономика

4. Абсорбционен капацитет и траектория на развитие

Глава осма: ТНК и регионалното развитие в България

1. Динамика и структура на ПЧИ в България

2. Регионално разпределение на ПЧИ

3. ТНК и регионалното развитие в България

3.1. Заетост

3.2. Доходи

3.3. Производство

3.4. Инвестиции и ефективност

3.5. Спиловър ефекти

Заключение 

Литература

 
 

Shopping Cart

Cart is empty.
Scroll To Top