Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Вътрешни болести Клинична гастроентерология. Том I

Клинична гастроентерология. Том I

Цена: 60.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4484

Стомах, хранопровод и дванадесетопръстник

 • Автор(и):
  Проф. д-р Искрен Коцев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-232-6
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  672 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Добави в желани

Предговор от автора
Уважаеми читатели, колеги и приятели, Предлагам на Вашето внимание монографията „Клинична гастроентерология (хранопровод, стомах и дванадесетопръстник)“, която третира съвременните
проблеми в клиничната нозология на горния гастроинтестинален тракт. В нея са представени на актуално научно равнище най-съществените въпроси на клиничния подход при болестите на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника. Разгледани са най-важните теми от изследванията, семиотиката и нозологията на горния гастроинтестинален тракт в аспекта на съвременното научно познание. В монографията пестеливо е споделен и личният опит на автора в резултат на многогодишната му работа в полето на вътрешните болести и гастроентерологията.


За да имаме днес лекари на високо съвременно равнище, трябва да сме започнали тяхната подготовка преди най-малко 10 години. Затова винаги съм смятал медицинското обучение на медици и млади лекари за толкова важно, колкото и лечебната ни дейност. Поради това организирахме ежегодните Гастрофоруми във Варна, участвахме активно в националните научни конференции и конгреси във Варна, страната и чужбина, провеждахме редовни симпозиуми и клинични сесии, участвахме в клинични студии. Да бъдеш съвременен лекар, това освен всичко друго означава да се усъвършенстваш във всичко, което вършиш, и да се учиш непрекъснато, цял живот. Специална грижа отделяхме да не допуснем burnout сред лекарските екипи, с които работех. С ежедневната си лечебна работа и споделен опит участвахме в обучението на хиляди студенти и стотици специализанти по вътрешни болести и гастроентерология. Въведохме в рутинната клинична практика конвенционалната и интервенционална ендоскопия и ехография и обучихме стотици колеги. Отделихме време и усилия за развитие на профилактичната медицина и действената терапевтична хепатология. От досегашния си клиничен опит знам, че непрекъснато трябва да следиш и прилагаш новите терапевтични възможности, а веднъж на 5 години трябва да прочетеш цялостно актуално ръководство по твоята специалност. Оставам с надеждата да дам своя принос в тази насока.


Настоящото ръководство има за цел да допринесе за съвременна научна и практическа клинична справка на заинтересования колегиум по разгледаните въпроси. Поради дидактичната му цел и за улеснено четене библиографията е показана в края на всяка тема. Предложените теми представляват интерес за лекари, интернисти, гастроентеролози, общопрактикуващи лекари, хирурзи, специализанти, студенти-медици, медицински сестри и любознателни читетели.


Проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.
Варна


Съдържание:
Предговор от автора 5
Предисловие от проф. Крум Кацаров, д.м.н. 8
Най-често използвани съкращения 9
Част I. Изследване на горния гастроинтестинален тракт и
основна семиотика 15
Глава 1. Изследване на хранопровод и стомах –
основни и допълнителни диагностични методи 16
Глава 2. Пирозис и регургитация 31
Глава 3. Дисфагия (Dysphagia) 34
Глава 4. Одинофагия (Odinоphagia) 39
Глава 5. Гръдна болка 40
Глава 6. Руминация (преживяне) 42
Глава 7. Хълцане (Singultus) 48
Глава 8. Eксцесивно оригване (Eructatio) 57
Глава 9. Халитоза 61
Глава 10. Гадене и повръщане (Nausea, vomitus, emesis) 76
Глава 11. Хематемеза (Hаematemesis) 88
Глава 12. Мелена (Мelaena) 91
Част II. Болести на хранопровода 95
Глава 13. Гастроезофагеална рефлуксна болест 96
Глава 14. Баретов хранопровод 122
Глава 15. Инфекциозен езофагит 132
Глава 16. Eозинофилен езофагит 142
Глава 17. Медикаментозен езофагит 152
Глава 18. Каустични изгаряния на хранопровода 155
Глава 19. Хранопроводни дивертикули 165
Глава 20. Мотилитетни болести на хранопровода 170
Глава 21. Ахалазия на хранопровода 179
Глава 22. Стриктури, пръстени и мембрани на хранопровода 196
Глава 23. Хранопроводни полипи 203
Глава 24. Рак на хранопровода 207
Част ІІІ. Болести на стомаха 229
Глава 25. Хранопровод и стомах при системни болести 230
Глава 26. Helicobacter pylori 241
Глава 27. Остър гастрит 271
Глава 28. Хроничен гастрит 281
Глава 29. Автоимунен гастрит 297
Глава 30. Гастропатии 315
Глава 31. Пептична язвена болест 325
Глава 32. Еозинофилен гастроентерит 350
Глава 33. Гастропареза 358
Глава 34. Диафрагмална херния 374
Глава 35. Синдром на Mallory–Weiss 381
Глава 36. GAVE-cиндром 387
Глава 37. Волвулус на стомаха 394
Глава 38. Стомашни и дуоденални полипи 401
Глава 39. Стомашни безоари 413
Глава 40. Стомашен аденокарцином 418
Глава 41. Стомашен МАLT-лимфом 455
Част ІV. Болести на дванадесетопръстника 473
Глава 42. Синдром на arteria mesenterica superior 474
Глава 43. Карцином на дванадесетопръстника 485
Глава 44. Гастроинтестинални стромални тумори 491
Глава 45. Невроендокринни тумори 502
Част V. Функционални болести 525
Глава 46. Функционални нарушения на хранопровода, стомаха
и дванадесетопръстника 526
Глава 47. Синдром на цикличното повръщане 543
Част VI. Кървене от горния гастроинтестинален тракт.
Инхибитори на протонната помпа 559
Глава 48. Кървене от горния гастроинтестиналeн тракт 560
Глава 49. Инхибитори на протонната помпа (ИПП) 605
Част VІІ. COVID-19 и влияние върху гастроентерологията 621
Глава 50. Covid-19 и влияние върху гастроентерологията 622