Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

Здравен мениджмънт

Филтри
«1 2»

Промоция на здравето

Учебник за факултетите по обществено здраве

Цена:17.50 лв.
Няма наличност
Цена:8.00 лв.
Брой:

Лицензионен режим на лекарствените продукти в хуманната медицина

Монографията на д-р Ивелина Александрова е на оригинална тема, с оглед липсата на специализирано изследване в сектора на управление на държавата – здравеопазване, и по-специално – управлението на сложния процес на употреба (в широк смисъл) на лекарствени продукти в страната ни

Цена:19.00 лв.
Брой:

Балнеологичен, СПА и уелнес туризъм

Обект на изследване в настоящия учебник е балнеологичният, СПА и уелнес туризмът и техният потенциал за развитие на туризма в България

Цена:25.00 лв.
Брой:

Вътрешни болести за специалисти по здравни грижи

Задачата на настоящия учебник е да представи в достатъчен обем и на ясен медицински език най-важните вътрешни заболявания в светлината на съвременните постижения на патологията, клиничната лаборатория, инструменталните изследвания и фармакологията

Цена:78.00 лв.
Брой:

Методи за икономическа оценка на здравни програми

Настоящият труд би следвало да бъде настолно четиво за тези, които пристъпват към разработване на научни публикации, съобщения, дисертационни теми и други

Цена:48.00 лв.
Брой:

Учебно помагало по социална фармация и фармацевтично законодателство - I част

Учебното помагало по социална фармация и фармацевтично законодателство – I част, има за цел да подпомогне практическата подготовка на студентите през V семестър от обучението по дисциплината

Цена:19.00 лв.
Брой:

Учебно помагало по социална фармация и фармацевтично законодателство - II част

Учебното помагало съответства на учебната програма по дисциплината „Социална фармация и фармацевтично законодателство“, която се преподава на студенти по фармация

Цена:14.00 лв.
Брой:

Тестови въпроси по социална фармация и фармацевтично законодателство

Сборникът е разделен на 20 глави. Всяка тема е представена с тестови въпроси с избор на отговор. В някои от секциите има и отворени въпроси

Цена:13.00 лв.
Брой:

Комуникативни умения в практиката на медицинския козметик

Учебникът има за задача да даде общи познания по комуникация в работна среда на медицинския козметик

Цена:10.00 лв.
Брой:

Надеждност на медицинска апаратура

Целта на учебната дисциплина е да предостави на студентите от бакалавърския курс знания за надеждността на електронните елементи, модули, възли и блокове на медицинската техника

Цена:16.00 лв.
Брой:

Проучвания на болестен товар

Анализ на болестния товар в България 1990-2019

Цена:15.00 лв.
Брой:
Цена:30.00 лв.
Брой:

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2022 г.

Настоящата монография има за цел да представи основните принципи на добри практики за оценка на здравните технологии

Цена:36.00 лв.
Брой:

Модели на методически разработки за практическо занятие

Учебно пособие за студенти от професионално направление "Обществено здраве" и професионално направление "Здравни грижи"

Цена:25.00 лв.
Брой:

Регионална здравна политика - оценка и възможности за оптимизиране

Популяризиране на политики на Община Варна, свързани със здравето на жителите ѝ за периода 2015-2019 г.

Цена:14.00 лв.
Брой:

Оценка на здравни технологии – от политики до пациента

Приложение на здравните технологии при скрининг, терапия и профилактика на захарен диабет тип 2

Цена:14.00 лв.
Брой:
Цена:26.00 лв.
Няма наличност
Цена:18.00 лв.
Брой:
Цена:25.00 лв.
Брой:
Цена:18.00 лв.
Брой:

Социална медицина

Социалната медицина е интегративна наука, която изучава социалните фактори и проблемите на общественото здраве, както и подходите на неговото подобряване

Цена:50.00 лв.
Няма наличност

Икономика на здравеопазването

Прилагане на общата икономическа теория към проблемите и явленията, свързани със здравето и здравеопазването

Цена:30.00 лв.
Няма наличност

Устойчиво развитие на здравеопазването

Права и отговорности за подобряване на общественото здраве

Цена:12.00 лв.
Брой:

Информационна брошура

За подобряване на здравната грамотност, здравословния начин на живот и психопрофилактиката на българското население.

Цена:12.00 лв.
Брой:

Добри практики за оценка на здравни технологии

Настоящата монография има за цел да представи основните принципи на добри практики за оценка на здравните технологии

Цена:30.00 лв.
Брой:

Контролът в здравеопазването

Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика

Цена:22.00 лв.
Брой:
Цена:24.00 лв.
Няма наличност

Въведение в счетоводството

Сборникът съдържа задачи, тестове и казуси, съответстващи на учебната програма по дисциплините „Въведение в счетоводството“ и „Счетоводство“.

Цена:9.00 лв.
Брой:

Информационната парадигма в здравеопазването

Учебникът е последна част на трилогията „Електронно здравеопазване“
Цена:29.00 лв.
Брой:

Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт

Най-важните фактори за бизнес успех в условията на все по-интензивна конкуренция в здравния пазар
Цена:12.00 лв.
Брой:
Цена:6.00 лв.
Няма наличност
Цена:6.00 лв.
Няма наличност
Цена:6.00 лв.
Брой:
Цена:6.00 лв.
Няма наличност
Цена:6.00 лв.
Няма наличност
Цена:6.00 лв.
Брой:
Цена:6.00 лв.
Брой:
Цена:6.00 лв.
Брой:
Цена:6.00 лв.
Няма наличност
Страница 1 от 2
«1 2»