Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Въведение в счетоводството

Цена: 9.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2349

Сборникът съдържа задачи, тестове и казуси, съответстващи на учебната програма по дисциплините „Въведение в счетоводството“ и „Счетоводство“.

 • Автор(и):
  Минчо Минев, Любомира Коева-Димитрова
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  9786192210984
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  127 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

„Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси“ представлява ценно учебно помагало, което ще даде възможност на студентите да затвърдят теоретичните знания, получени по време на обучението, както и да придобият конкретни умения, свързани с откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки. В сборника от задачи, тестове и казуси в логическа последователност се разглеждат въпроси, свързани със съставянето на счетоводен баланс, откриването на сметките, отразяване на стопанските операции по сметките и тяхното приключване в края на отчетния период. Отделните тематични единици са разгледани, следвайки логиката на основната счетоводна процедура. Включени са множество решени, нерешени задачи и тестове, които ще подпомогнат самостоятелната работа на студентите по „Въведение в счетоводството“.
 

 

Сборникът е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт“, но може да се ползва и от студенти от други специалности, които изучават дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Обща теория на счетоводството“ или „Основи на счетоводството“.


 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 

Предговор

Рецензия

ПЪРВА ГЛАВА

Обща характеристика на счетоводството. Предмет и метод на счетоводството. Класификация на капитала, активите и пасивите
1.1. Счетоводството в системата на икономическата информация
1.2. Обща характеристика на счетоводството. Предмет и метод на счетоводството
1.3. Класификация на капитала, активите и пасивите

ВТОРА ГЛАВА
Балансово обобщаване. Счетоводен баланс. Модели балансови изменения
2.1. Счетоводен баланс. Същност, строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс
2.2. Изменения в счетоводния баланс в резултат на извършени стопански операции

ТРЕТА ГЛАВА
Система на счетоводни сметки и двойно записване по сметките. Съставяне на счетоводни статии
3.1. Същност, предназначение, строеж и форми на счетоводната сметка
3.2. Откриване, водене и приключване на сметките
3.3. Отразяване на стопанските операции по сметките. Принцип на двойното записване
3.4. Отчитане на разходите за основна дейност и калкулиране себестойността на продукцията

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Обобщаващи решени и нерешени задачи, тестове и въпроси за самоподготовка
4.1. Нерешени обобщаващи задачи
4.2. Обобщаващи тестови въпроси и отворени въпроси за самоподготовка
4.3. Решени задачи

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Типова схема на счетоводен баланс по НСС (двустранна форма)
Приложение № 2. Типова схема на счетоводен баланс по МСС (едностранна форма)
Приложение № 3. Помощна форма за съставяне на счетоводен баланс
Приложение № 4. Дневник на стопанските операции
Приложение № 5. Оборотна ведомост на синтетичните сметки
Приложение № 6. Синтетични Т-образни счетоводните сметки (активни и пасивни)
Приложение № 7. Аналитични счетоводни сметки с количества и стойности
Приложение № 8. Оборотна ведомост на аналитичните счетоводни сметки с количества и стойности
Приложение № 9. Оборотна ведомост на аналитичните счетоводни сметки без количества и стойности. (Пр. към синтетична сметка „Доставчици”)
Приложение № 10. Отчитане на разходите по икономически елементи