Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

НачалоКнижарница СТЕНОМедицинаХигиена, социална и трудова медицина

Хигиена, социална и трудова медицина

Филтри
«1»

Здравословно хранене на децата в горна училищна възраст

Възпитателни и образователни аспекти

Цена:18.00 лв.
Брой:

Ръководство за практически упражнения по хигиена

За студенти по медицина и стажант-лекари

Цена:24.00 лв.
Брой:

Ентерално хранене при деца

За специалистите по интензивна терапия, диететика и хранене, детска гастроентерология и детска хирургия

Цена:20.00 лв.
Брой:

Hygiene and Medical Ecology

The textbook of hygiene and medical ecology is addressed to medical and dental students.

Цена:15.00 лв.
Брой:

Hygiene and Nutrition

A practical guide for students and graduates

Цена:25.00 лв.
Брой:

Наръчник по безопасност и здраве при работа в лечебните заведения на Република България

Основни принципи на държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Цена:15.00 лв.
Брой:

Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода „сухо къпане"

Методът „сухо къпане” или „къпане без вода” е доказал своята икономическа ефективност, лесно приложение и безопасност за пациентите и персонала

Цена:14.00 лв.
Брой:

Медицинска социология

Представени са основни социологически теории, които регулярно се използват при анализ на поведението, свързано със здравето и болестите, и връзката му със социалната структура и контекст

Цена:18.00 лв.
Брой:

Ръководство за практически упражнения по хигиена

За студенти по медицина и стажант-лекари

Цена:24.00 лв.
Няма наличност

Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Монографичният труд би могъл да представлява интерес както за обучаващи се лица – студенти и докторанти, така също и за практикуващи в областта на трудовото и осигурително право

Цена:18.00 лв.
Брой:

Техническа безопасност

Учебникът представлява интерес за всички, интересуващи се от осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Цена:11.00 лв.
Брой:

Трудовомедицински проблеми, свързани с физични фактори от работната и околната среда

Ръководство за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по трудова медицина и работоспособност

Цена:20.00 лв.
Брой:

Основи на социалната медицина

Учебник за всички медицински и общественоздравни специалности

Цена:25.00 лв.
Няма наличност

Социална медицина и промоция на здравето : За специалност "Акушерка", ОКС "бакалавър"

Създаването на компендиума е провокирано от неочакваната социална изолация, в която ни постави пандемията от COVID-19 и от нуждата да се реагира бързо и адекватно на въпросите и нуждите на студентите

Цена:11.00 лв.
Брой:

Социална медицина : За специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър"

Създаването на компендиума е провокирано от неочакваната социална изолация, в която ни постави пандемията от COVID-19 и от нуждата да се реагира бързо и адекватно на въпросите и нуждите на вас, студентите

Цена:11.00 лв.
Брой:

Хигиена

Учебник за студенти по медицина и други медицински специалности

Цена:22.00 лв.
Брой:

Основи на хигиената и екологията за студенти от медицинските колежи

Учебникът е предназначен за студентите от медицинските колежи

Цена:15.00 лв.
Брой:

Хранителният режим на откъснатите деца

Доказани стратегии за подобряване на ученето и концентрацията при деца с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и други неврологични разтройства

Цена:18.00 лв.
Брой:

Експертиза на работоспособността

Учебник за студенти, специализанти и лекари

Цена:15.00 лв.
Брой:

Училищна хигиена и здравно образование

Основно преработено издание с включен раздел, посветен на новата здравнообразователна програма за средното училище

Цена:12.00 лв.
Брой:

Учебник по медицина на бедствените ситуации

Най-подробният учебник по МБС, одобрен за студентите по медицина
Цена:30.00 лв.
Брой:

Инвалидност с ТЕЛК: проблеми и решения

Акцентите в книгата могат да бъдат от полза както за лекари и юристи, така и за всеки бивш, настоящ или бъдещ пациент с инвалидизиращи заболявания

Цена:24.00 лв.
Няма наличност

Hygiene and Medical Ecology

Textbook and Handbook for Pharmacy Students

Цена:15.00 лв.
Брой:

Екотоксикология и нанотехнологии

Книгата е предназначена за студенти от биологически и медицински специалности на различни университети

Цена:12.00 лв.
Няма наличност

Хигиена и Екология

Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация

Цена:15.00 лв.
Брой:

Хигиена, хранене и професионални болести

Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари.

Цена:30.00 лв.
Брой:

Социална медицина

Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи, образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Цена:12.90 лв.
Няма наличност

Хигиена и медицинска екология (Превантивна медицина) - Б. Юстиниянова

В настоящото второ преработено и допълнено издание на учебника са представени стратегии и съвременни концепции в областта на храненето, диететиката, трудовата медицина...

Цена:15.00 лв.
Брой:

Хигиена на храненето

Учебник за студенти бакалаври по специалността "Опазване и контрол на общественото здраве"
Цена:39.00 лв.
Няма наличност

Хигиена на храненето и хранително законодателство

Учeбникът e прeдназначeн за пoлзванe oт учeницитe в cпeциализиранитe cрeдни учeбни завeдeния, кoитo пoдгoтвят кадри за прoфecиитe oт прoфecиoналнoтo направлeниe "Xoтeлиeрcтвo, рecтoрантьoрcтвo и кeтъринг"

Цена:15.00 лв.
Брой:

Хигиена и хранене

Практическо ръководство за студенти и специалисти
Цена:25.00 лв.
Брой:

Хигиена и екология

Учебник за студенти, обучавани в медицински колеж
Цена:12.00 лв.
Брой:

Хигиена и екология

Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация
Цена:15.00 лв.
Брой:

Трудова медицина и обществено здраве - първа част

Професионални увреждания от прах, физични и биологични фактори в работната среда
Цена:24.00 лв.
Брой:
Цена:12.00 лв.
Няма наличност

Промоция на здравето в училище

Систематизиране на концептуалния модел "Училище за здраве"

Цена:24.00 лв.
Няма наличност
Страница 1 от 1
«1»