Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

Педиатрия

Филтри
«1 2»

Пропедевтика на детските болести

Учебник за студенти по медицина, специализанти и докторанти по педиатрия, общопрактикуващи лекари

Цена:70.00 лв.
Брой:

Орална ембриология, хистология и биология

Тази дисциплина представлява основата от медицински познания, необходима на всеки дентален лекар

Цена:59.90 лв.
Брой:

Към педиатрията - калейдоскопично. Том 2

Тази книга е полезно и значимо помагало за педиатри, общопрактикуващи лекари, терапевти, нефролози, ревматолози, лабораторни лекари, генетици, специализанти, студенти и други. Монографията съдържа прецизиран информативен и илюстративен материал и актуален книгопис

Цена:65.00 лв.
Брой:

Към педиатрията - калейдоскопично. Том 1

Тази книга е полезно и значимо помагало за педиатри, общопрактикуващи лекари, терапевти, нефролози, ревматолози, лабораторни лекари, генетици, специализанти, студенти и други. Монографията съдържа прецизиран информативен и илюстративен материал и актуален книгопис

Цена:85.00 лв.
Брой:

Към педиатрията - калейдоскопично. Том 1 и Том 2 - комплект

Тази книга е полезно и значимо помагало за педиатри, общопрактикуващи лекари, терапевти, нефролози, ревматолози, лабораторни лекари, генетици, специализанти, студенти и други. Монографията съдържа прецизиран информативен и илюстративен материал и актуален книгопис

Цена:150.00 лв.
Брой:

Неврохирургия - том 3

Третият том от поредицата е посветен на съдовата и ендоваскуларната неврохирургия, гръбначната (спинална) неврохирургия, детската неврохирургия, инфекциите, функционалната неврохирургия и хирургията на периферните нерви

Цена:110.00 лв.
Брой:

Педиатрия - учебник за студенти по медицина

Учебник за студенти по медицина, специализанти и докторанти по педиатрия, общопрактикуващи лекари

Цена:60.00 лв.
Брой:

Профилактика, диагностика и терапия от детството до зрялата възраст

Книгата е предназначена за всички лекари – общопрактикуващи, педиатри, интернисти, тесни специалисти, понеже дискутираните теми ще обогатят здравната култура и ще допринесат за по-доброто лечение на младите хора

Цена:36.00 лв.
Брой:

Прицелна и имунотерапия при солидни тумори в детската възраст

Настоящата монография цели да покаже съвременните успехи на дет­ската онкохематология в областта на солидните тумори, трудния път, по който сме стигнали дотук, както и научно-обоснованите ни стремежи за бъдещето

Цена:20.00 лв.
Брой:

Щрихи от палитрата на функционалните гастроинтестинални нарушения в детско-юношеската възраст

Монографията е първата в страната, която задълбочено и систематизирано представя този социално значим проблем

Цена:25.00 лв.
Брой:

Специални акушерски грижи при нормална бременност

Наръчник за студенти - акушерки и медицински сестри

Цена:30.00 лв.
Брой:

Ентерално хранене при деца

За специалистите по интензивна терапия, диететика и хранене, детска гастроентерология и детска хирургия

Цена:20.00 лв.
Брой:
Цена:18.00 лв.
Брой:

Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

Наличието навреме на кратка и ясна информация в бързо изтичащите минути на спешността е от особена важност.

Цена:30.00 лв.
Брой:

Алвеоларен сърфактант - метаболизъм в норма и патология. IN VITRO методи за оценка на функционалното му състояние

В монографията е проследена взаимовръзката между двете части, като първо са описани причините за възникване и развитие на различни белодробни заболявания

Цена:18.00 лв.
Брой:

Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст

Книгата е предназначена за лекарите в почти всички области на медицината, занимаващи се с диагностика и лечение на лица между 15 и 59 годишна възраст

Цена:38.00 лв.
Брой:

Textbook of Pediatrics for Medical Students

The textbook is rich of illustrations, containing more than 50 tables ans 70 figures, which will help the readers

Цена:60.00 лв.
Брой:

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст 2020

Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика

Цена:29.00 лв.
Брой:

Педиатрия

Учебник за студенти, бакалаври и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

Цена:24.00 лв.
Няма наличност

Ерготерапия в педиатрията

Учебникът е предназначен за студенти от специалност Ерготерапия и за работещи в сферата на детската рехабилитация

Цена:22.00 лв.
Брой:

Съвременна диагностика на туберкулозата в детска възраст

През последните години броят на децата до 17 г. представлява между 9% и 10% от всички случаи на туберкулоза в страната

Цена:18.00 лв.
Брой:

Изгаряния в детската възраст

Модели и механизъм на травмата. Лечение

Цена:36.00 лв.
Няма наличност

Педиатрия. Илюстрован учебник

Модерните принципи на лечение в педиатрията, събрани в един от най-популярните учебници по детски болести

Цена:48.00 лв.
Брой:

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст 2019

Актуалните доклади и важните казуси, представени от водещи специалисти в областта на детското здраве

Цена:27.00 лв.
Брой:

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст 2018

Големият клиничен опит на авторите осигурява комплексно обсъждане на различните проблеми и извеждане на алгоритми за лечението на децата

Цена:25.50 лв.
Брой:

А дали не е В12? Педиатрично издание

Какво трябва да знае всеки родител относно дефицита на В12

Цена:15.00 лв.
Брой:

Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи

Първи по рода си труд в българската литература, в помощ на специалистите в областта на детската онкология и специализантите по лъчелечение и детска онкохематология

Цена:28.50 лв.
Няма наличност

Нови възможности в терапията на детските болести

Съвременни терапевтични модели при различни заболявания в педиатрията

Цена:24.00 лв.
Брой:

Чернодробна трансплантация на деца

Монографията има за цел да запознае медицинската колегия с проблемите на чернодробната трансплантация при деца

Цена:15.00 лв.
Брой:

Клинична пулмология в детската възраст

Фундаментален труд, предназначен за широк кръг от читатели - общопрактикуващи лекари, специалисти по педиатрия, пулмолози и фтизиатри, инфекционисти, специалисти по вътрешни болести и други

Цена:125.00 лв.
Няма наличност

Специални акушерски грижи при нормална бременност

Наръчник за студенти - акушерки и медицински сестри

Цена:19.80 лв.
Брой:

Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени

Учебник-атлас, илюстриран с множество цветни изображения, схеми и рисунки, за студенти в медицинските колежи, работещи акушерки и преподаватели по здравни грижи

Цена:64.00 лв.
Брой:

Педиатрия за стоматолози

Описани са особеностите на детския организъм, болестите, терапията и профилактиката им, като е отделено специално внимание към болестите на устната кухина и зъбите.

Цена:40.00 лв.
Брой:

Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография

Съвременен ракурс към един стандартен инструмент за превенция, скрининг, диагноза и проследяване. 

Цена:35.00 лв.
Няма наличност

Ръководство по УЗД на отделителната система в детската възраст

Ултразвуковото изследване със своите предимства – неинвазивност, висока информативност, диагностична стойност, възможност за динамичен контрол – е изключително ценно в диагностиката на заболяванията на отделителната система при децата.

Цена:50.00 лв.
Брой:

Хомеопатични възможности в детската нефрология

За първи път в академичната българска медицина се дефинира мястото на хомеопатични терапевтични стратегии

Цена:25.00 лв.
Брой:

Наръчник на бъбречно болното дете

Заболяванията на отделителната система в детската възраст се нареждат на второ място по честота след тези на дихателната система. Понякога те протичат скрито, което затруднява диагностицирането и лечението им.

Цена:20.00 лв.
Брой:

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Най-съвременни знания и важни изводи за спецификите в педиатрията

Цена:24.00 лв.
Брой:

Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията

Ново ръководство за прилагане на антибиотична терапия при различни заболявания в детската възраст

Цена:24.00 лв.
Брой:

Най-честите очни заболявания при децата

Цветно луксозно богато илюстрирано ръководство по детски очни болести, обхващащо основната зрителна патология и лечение

Цена:65.00 лв.
Няма наличност

Диалог между родител и лекар с грижа за детските бъбреци

В книгата се разисква всичко онова, което е свързано с болестите на бъбреците и отделителната система при децата. Книгата е написана на достъпен и ерудиран език...

Цена:30.00 лв.
Брой:

Спешна педиатрия

Ново преработено, допълнено и осъвременено издание, включвайки последните достижения в областта на спешната медицина.

Цена:75.00 лв.
Няма наличност

Спешна педиатрия - училище по детска неврология

Книгата представя научните материали от Петата национална конференция по спешна педиатрия с акцент детска неврология

Цена:39.90 лв.
Брой:
Страница 1 от 2
«1 2»