Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

Нови продукти

%%DYNAMIC_PAGE_AREA_TOP%%

Продукти

Личностни характеристики при зависими към психоактивни вещества

Употребата на психоактивни вещества (ПАВ) съпътства живота на хората от хилядолетия. Задълбочаващото се през последните десетилетия познание в тази сфера дава отговори на много въпроси, свързани както с причините и последиците от проблемната употреба на алкохол и наркотици, така и със стратегиите за справяне с проблемите на зависмите и техните семейства

Цена:25.00 лв.
Брой:
Цена:15.00 лв.
Брой:

Лечение на щитовидната жлеза

В тази книга по достъпен и разбираем начин са изложени основните причини, методи за диагностика и лечение на тиреотоксикозата, хипотиреозата и условната гуша и са дадени са практични съвети за болните

Цена:13.99 лв.
Брой:

Първа помощ за детето

Как да реагираме при злополука с детето или при бързо развиващи се заболявания? Парамедикът Лариса Майер дава всички отговори!

Цена:19.99 лв.
Брой:

Адаптация на ученици в I - IV клас с хиперактивност и дефицит на внимание

Какви са причините за прояви на хиперактивност и дефицит на вниманието? Как може да помогнете на ученика? Отговор на тези и на други въпроси ще намерите в това издание

Цена:36.00 лв.
Брой:
Цена:12.00 лв.
Брой:

Тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология. Сборник за специалност „Медицинска сестра“

Сборник за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и направление „Военна медицинска сестра“

Цена:20.00 лв.
Брой:

Андрогени и коронарна артериална болест

Настоящото изследване с представените собствени резултати и литературни данни, обобщения и изводи би представлявала интерес както за ендокринолози и кардиолози, така и за изследователи от фундаменталните дисциплини като физиология и биохимия

Цена:15.00 лв.
Брой:

Основи на кейкис консултирането

Методът "кейкис" в консултирането и педагогическата практика позволява да се хармонизират човешките взаимоотношения и да се управляват педагогически ситуации чрез намиране на многовариантни решения на проблемите

Цена:26.00 лв.
Брой:

Мляко и млечни продукти: Втора част

Ценно помагало за всички, които работят в областта на микробиологията на млякото и млечните продукти, които искат да се запознаят с тази специфична материя

Цена:30.00 лв.
Брой:

Мляко и млечни продукти: Първа част

Ценно помагало за всички, които работят в областта на микробиологията на млякото и млечните продукти, които искат да се запознаят с тази специфична материя

Цена:24.00 лв.
Брой:

Репродукция на животните

Учебникът може да бъде справочник в ежедневната работа на ветеринарни лекари, техник-осеменители и специалисти в животновъдния сектор

Цена:36.00 лв.
Брой:

Анатомия на рибите

Учебникът е съобразен с учебната програма на дисциплината "Биология и болести по хидробионтите", залегнала в учебния план на студентите от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет

Цена:19.00 лв.
Брой:

Балансът на живота. Стрес, хормони и любов

Това е вашето ръководство към един по-добър, по-хармоничен и по-спокоен живот

Цена:25.00 лв.
Брой:

Биологични ефекти на наноматериали

Книгата представлява обобщение на част от световния опит за производство и приложение на наночастици за медицински цели в момента

Цена:22.00 лв.
Брой:

Личностни предиктори на преживяваното благополучие

Какво е взаимодействието между личностните черти и личностните диспозиции в определяне на преживяваното благополучие?

Цена:30.00 лв.
Брой:
Цена:35.00 лв.
Брой:

Психосоматика - Как мислите ни разболяват

Не превръщайте тялото си в жертва на подтиснатите емоции, научете се да обичате себе си като използвате нашите лесни практики и техники за самопомощ

Цена:25.00 лв.
Брой:

Систематика на по-важните видове риба обект на промишлен, спортен и любителски риболов, аквакултура и консумация

Изданието е допълнително разширено учебно помагало към учебната дисциплина „Биология и болести по хидробионтите“

Цена:49.00 лв.
Брой:

Уча. Мога. Знам: Работа с деца с ХАДВ в предучилищна възраст - част 2: Поведение и комуникация

Тетрадка с насоки и работни листове за работа с 5 - 7-годишни деца с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)

Цена:15.00 лв.
Брой:

Уча. Мога. Знам: Работа с деца с ХАДВ в предучилищна възраст - част 1: Концентрация и внимание

Тетрадка с насоки и работни листове за работа с 5 - 7-годишни деца с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)

Цена:15.00 лв.
Брой:

Наръчник на логопеда в образователната система

Диагностика, превенция, консултиране и терапия на деца и ученици

Цена:54.00 лв.
Брой:

Наръчник на училищния психолог. Казуси, дейности, упражнения

В книгата ще намерите и множество казуси, дейности, упражнения и тренинги за групова работа с ученици, свързани с превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, кариерно развитие, развиване на социална и емоционална интелигентност и превенция на зависимостите

Цена:54.00 лв.
Брой:

Справяне с предизвикателно поведение и агресивни прояви при децата

Практическа компетентност, стратегии и модели на действие при агресивното поведение

Цена:24.00 лв.
Брой:

Карта на родителството

Как да подобрим отношенията с децата си стъпка по стъпка

Цена:22.90 лв.
Брой:

Песента на клетката

Изследване на медицината и новия човек

Цена:39.90 лв.
Брой:

Въведение в морската биология. Кратък курс

Курсът съдържа 20 раздела с подробно представена информация за биологията, разнообразието и значението на основните групи гръбначни и безгръбначни животни, обитаващи моретата и океаните

Цена:39.00 лв.
Няма наличност

Лицензионен режим на лекарствените продукти в хуманната медицина

Монографията на д-р Ивелина Александрова е на оригинална тема, с оглед липсата на специализирано изследване в сектора на управление на държавата – здравеопазване, и по-специално – управлението на сложния процес на употреба (в широк смисъл) на лекарствени продукти в страната ни

Цена:19.00 лв.
Брой:

Предимството на щастието

Как позитивната нагласа води до успех в живота и кариерата

Цена:19.95 лв.
Брой:

От детството до юношеството

В тази книга д-р Мария Монтесори представя концепцията си за това как да се провежда образованието на детето от 7-годишна възраст нататък

Цена:16.95 лв.
Няма наличност

Психология на личностното развитие, позитивната нагласа и по-добрите взаимоотношения

Променете гледната си точка и животът ви ще стане по-лесен!

Цена:22.00 лв.
Брой:

Балнеологичен, СПА и уелнес туризъм

Обект на изследване в настоящия учебник е балнеологичният, СПА и уелнес туризмът и техният потенциал за развитие на туризма в България

Цена:25.00 лв.
Брой:

Неуправляеми или атипични?

Да приемем и подкрепим различните деца

Цена:22.00 лв.
Брой:

Великото знание на Древен Китай. Книга 2: Скритият двоен печат

Небесни предписания за човешкия дух. Даоистки учения и практики

Цена:22.00 лв.
Брой:

Учебник по инфекциозни болести

Учебникът включва както класическите познания в областта на общата и специалната инфектология, така и новостите по отношение на диагностиката и лечението на инфекциозните болести

Цена:86.00 лв.
Брой:

A Handbook of Biology and Chemistry Test Items: For The Entrance Tests at Medical University of Varna (Fourth Revised Edition)

A Handbook of Biology and Chemistry Test Items is specifically intended for applicants, interested in the programmes of Medicine and Dental Medicine taught in English language at MU-Varna

Цена:35.20 лв.
Брой:
Страница 1 от 1
«1»
%%DYNAMIC_PAGE_AREA_BOTTOM%%