Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Техническа безопасност

Цена: 11.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4131

Учебникът представлява интерес за всички, интересуващи се от осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 • Автор(и):
  Маринела Йорданова
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-326-8
 • Издание:
  Второ преработено и допълнено издание
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  179 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Учебникът е второ преработено издание. Предназначен е за студенти от Медицински университет - Варна, изучаващи "Техническа безопасност" и "Техническа безопасност в книгоиздаването". Темите в раздела, посветен на работната среда, са полезни и при изучаване на дисциплината "Управление на трудовите условия и професионалния риск". Учебникът представлява интерес и за всички, интересуващи се от осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1. Нормативни основи и организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
1.1.Трудово законодателство. Терминология и определения. Техника на безопасност. Хигиена на труда
Глава 2. Нормативни класификации в техническата безопасност
2.1. Класификация на работни помещения и технически изделия по условия на електро-, пожаро- и взривоопасност
2.2. Класификации, използвани за медицинска среда и електромедицинска апаратура (групи, части, спомагателни приспособления, принадлежности и знаци за маркировки)
Глава 3. Електробезопасност. Анализ и оценка на опасностите за човек при нормални и аварийни режими на електрически уредби и апаратура
3.1. Фактори за степен на поражение на човек от електрически удар
3.2. Електрозахранващи системи за инсталации ниско напрежение. Анализ на условията на електробезопасност в еднофазни и двуфазни захранващи системи
Глава 4. Технически мерки за защита на човек от поражения от електрически ток
4.1. Технически мерки за защита на човек срещу директен допир (основна защита)
4.2. Технически мерки за защита на човек срещу индиректен допир (при повреда в изолацията)
4.3. Изисквания към системите за захранване на медицинска апаратура и при прилагане на техническите защитни мерки
4.4. Защита от пренапрежения на електрически уредби и информационни системи в сгради при напрежения до 1000V
Глава 5. Електромедицински апарати
5.1. Опасности при експлоатация на различни видове медицинска апаратура
5.2. Захранващи устройства за медицинска апаратура
5.3. Защита срещу поражения от електрически ток на специализирана електронна апаратура
5.4. Електромедицински апарати. Защита срещу механични опасности
5.5. Защита срещу опасности от взрив на леснозапалими анестетични смеси
5.6. Защита срещу наднормени температури и други опасности – пожари, резервоари и части под налягане, електростатични заряди, прекъсване на захранването и др.
Глава 6. Изпитвания и измервания за осигуряване на безопасност
Глава 7. Електромагнитни полета с ниска и висока честота. Числени характеристики за оценка на въздействие върху човек. Въздействие. Нормиране. Принципи на защита
Глава 8. Организационни мероприятия и средства за осигуряване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Средства за колективна и лична защита в техниката на безопасност
Глава 9. Работна среда - осветление, шум, вибрации, микроклимат, йонизиращи и нейонизиращи лъчения. Числени характеристики за оценка на въздействие върху човек. Въздействие. Нормиране. Принципи на защита
Литература
Приложения