Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Основи на социалната медицина

Цена: 25.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00152

Учебник за всички медицински и общественоздравни специалности

 • Автор(и):
  доц. д-р Гена Грънчарова, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска д.м.н.
 • Съставителство:
  рец. доц. д-р Невяна Фесчиева д.м.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-152-7
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  268 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

В настоящия учебник е отразено съдържанието на основните тематични единици от учебните програми по социална медицина за образователно-квалификационните степени „Магистър“, Бакалавър” и „Професионален бакалавър” от професионалните направления „Медицина“, „Обществено здраве” и „Здравни грижи”.

Учебникът е подходящо помагало също за учебните дисциплини „Епидемиология на здравето“, „Медицинска социология”, „Промоция на здравето”, „Здравно законодателство”, „Глобални тенденции на общественото здраве”, „Демографска и социална статистика”, изучавани в учебните планове на специалностите „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности в здравеопазването”, „Помощник-фармацевт”, както и за подготовка за конкурсните изпити за прием в специалността „Управление на здравните грижи”.

„Основи на социалната медицина“ може да бъде ценно помагало за студенти, специализанти и работещи здравни специалисти в цялата страна. При подбора на материала и неговото поднасяне авторите изхождат от разбирането, че придобиването на основни познания в областта на социалната медицина е невъзможно без задълбочено изучаване на същностната характеристика и съвременните тенденции на общественото здраве и развитието на здравните системи в световен, регионален и национален мащаб. В учебното пособие са отразени съвременните виждания и стратегии на СЗО за развитието на здравните системи и специфичното им отражение в условията на нашата страна. Глава 3 „Епидемиологични подходи в социалната медицина“ е съобразена с 2-то издание на „Basic epidemiology”, препоръчвано от СЗО като основно учебно пособие. Първото издание на „Basic epidemiology“ бе преведено на български език през 2005 г. от доц. Гена Грънчарова.


Съдържание:

Глава 1. Социалната медицина като наука

Глава 2. Социологически методи в социалната медицина

Глава 3. Епидемиологични методи в социалната медицина

Глава 4. Обществено здраве - същност, основни индикатори и детерминанти

Глава 5. Демографски подходи за изучаване на общественото здраве

Глава 6. Заболяемостта като измерител на общественото здраве

Глава 7. Международно здравно сътрудничество

Глава 8. Здравна система и здравна служба

Глава 9. Законодателни основи на здравната реформа

Глава 10. Дейност на главните подсистеми на здравната служба

Глава 11. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на специфични групи на населението

Глава 12. Медицинска експертиза на работоспособността

Глава 13. Промоция на здравето