Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Промоция на здравето

Цена: 17.50 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4950

Учебник за факултетите по обществено здраве

 • Автор(и):
  Гергана Петрова
 • Издател:
  МУ - Пловдив
 • ISBN:
  978-619-237-094-7
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  122 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание
 

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА
РЕЦЕНЗИИ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА 1. Възникване, същност и развитие на концепцията за промоция на здравето
ГЛАВА 2. Историческо развитие на идеята за промоция на здраве през вековете
2.1. Развитие на идеята за промоция на здраве в древността
2.2. Развитие на идеята за промоция на здраве в Европа
2.3. Развитие на идеята за промоция на здраве у населяващите Българските земи
2.4. Място и роля на Българската православна църква
ГЛАВА 3. Съвременно развитие на концепцията за промоция на здравето
3.1. Отавска харта за промоция на здравето
ГЛАВА 4. Теоретично и практическо развитие на идеята за промоция на здравето
4.1. Модели на здравна промоция
4.2. Методи на здравно възпитание
ГЛАВА 5. Профилактика на заболяванията. Първична, вторична, третична и четвъртична профилактика. Дефиниране, същност и паралел между процесите „промоция на здравето“ и „профилактика на заболяванията“
5.1. Мотивация за здраве и здравословен начин на живот
ПРИМЕРЕН ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ ЗА САМОПОДГОТОВКА
ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА
ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО (учебник за факултетите по обществено здраве) е адресиран към студенти от бакалавърски и магистърски програми, по които се обучават в тези факултети.
 

Учебната дисциплина е задължителна за специалностите: „Медицинска сестра“, „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
 

Изданието с успех може да се ползва и в системата на след дипломното обучение (СДО) за модул „Промоция на здравето“ в специализациите по „Обществено здравеопазване“ и „Социална медицина“.
 

Пишейки този учебник, бях изправена пред предизвикателството да систематизирам известното в тази научна област на човешкото познание, и в същото време да създам нещо различно, авангардно и смислено, което да отговаря на спецификата на обучение за този вид специалисти.
 

Дълбоко вярвам, че настоящият учебник ще бъде посрещнат с разбиране и желание от аудиторията!
 

ноември 2021 | Доц. Гергана Петрова, дм | гр. Пловдив