Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP112010

Година X, бр. 1 (35), 2010

 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311-9729
 • Обем:
  36 стр.
 • Формат:
  205 x 295 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български / английски
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание:
Електронно здравеопазване I: готови ли сме?.
Л. Деспотова-Толева.
Медицински университет – Пловдив

E-медицина и Е-наука
Л. Деспотова-Толева.
Медицински университет – Пловдив

Пациент-ориентирана информация в университетски уебстраници
К. Славейков, К. Трифонова
Катедра по офталмология и обща медицина
Медицински факултет – Стара Загора

Е-обучението през погледа на медика
Л. Деспотова-Толева.
Медицински университет – Пловдив

Икономически параметри на болничния мениджмънт
Стайко Спиридонов, д.м.

Икономически, социални и здравни аспекти на операциите по повод девиация на носната преграда (клинична пътека 123)
Пламен Недев1, Невена Станчева2
1Клиника по УНГ-болести – УМБАЛ „Света Марина“, МУ – Варна,
Факултет по дентална медицина, Катедра „Общомедицински науки“,
сектор „Хирургични болести“
2Висше училище Международен колеж - Добрич

Сontents:
E-Health: Are we Ready?
L. Despotova-Toleva.
Medical University – Plovdiv

E-medicine and E-science
L. Despotova-Toleva.
Medical University – Plovdiv

Patient-oriented information University web pages
Slaveikov K., K. Trifonova.
Department of Ophthalmology and general medicine, Medical Faculty – Stara Zagora

E-education: Physicians point of view
L. Despotova-Toleva.
Medical University – Plovdiv

Economic Parameters of Hospital Managemen
Stayko Spiridonov, MD, PhD

Economic, social and health aspects of surgery deviation of nasal septum (clinical pathway 123)
Plamen Nedev1, Nevena Stancheva2.
1Clinic ENT diseases - University Hospital „St. Marina“, Medical University – Varna
Faculty of Dental Medicine, Department Obshtomeditsinski Sciences,
General Surgical Diseases
2Visshe School International College - Dobrich

ФайлИнформация
[PDF, 225.4 KB]