Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Здравен мениджмънт Противодействие на корупцията в здравеопазването

Противодействие на корупцията в здравеопазването

Цена: 12.90 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS3028
 • Съставителство:
  Ивелина Петкова, Златин Киряков, Георги Димитров
 • ISBN:
  9786192322304
 • Година на издаване:
  2019
 • Обем:
  254 стр.
Добави в желани

Секторът на здравеопазването има водещо място в размера на публичните разходи не само за България, но и за страните от ЕС. Разпределението и ефективното управление на разходите за здравеопазване оказват съществено влияние върху конкурентоспособността и потенциала за развитие на нацията.

Предвид високия размер на разходваните за здравеопазване публични ресурси темата за корупцията в този сектор е винаги актуална. Интересът към него се обуславя и от социално-икономическото измерение и просперитета на страната.

За България противодействието на корупцията е част от усилията за изграждане на публичните институции и утвърждаване ролята на гражданското общество. Предотвратяването на корупционните практики се превръща в основен индикатор за въвеждането на съвременни стандарти за прозрачност и контрол в управлението.

Съдържание:

Увод
Корупцията в съвременното общество и управлението

 • Същност на корупцията
 • Теоретичен анализ на корупцията
 • Съвременни подходи за контрол на корупцията

Правна същност на корупцията

 • Правни състави в българското право и съвременни виждания за корупцията според наказателното право
 • Стратегии за противодействие на корупцията

Анализ на антикорупционни политики в здравеопазването в страни-членки на ЕС

 • Организация на здравната система в Гърция. Предпоставки за корупционни практики
  • Видове корупционни практики в здравеопазването в Гърция
  • Антикорупционни политики в Гърция
 • Системата на здравеопазването в Република Хърватия
  • Нормативните регулации в здравния сектор като предпоставки за недопускане на корупционни прояви
  • Антикорупционни мерки
 • Организация на здравноосигурителната система в Литва
  • Корупционни практики в Литва
  • Антикорупционни политики и стратегии
 • Организация на здравноосигурителната система в Унгария
  • Общо възприемане на корупцията от унгарското общество
  • Антикорупционни мерки
  • Проблеми при прилагане на антикорупционните политики в Унгария
  • Предпоставки за промени в антикорупционните политики и стратегии на страната
  • Антикорупционни политики
 • Организация на здравната система в Полша
  • Възприемане на корупцията в Полша
  • Видове коруАпция в здравеопазването и мерки за противодействие
  • Антикорупционни мерки и стратегии
 • Системата на здравеопазването в Румъния
  • Видове корупция в системата на здравеопазването
  • Приемане на Национална стратегия за борба с корупцията

Анализ на държавната политика в сферата на здравеопазването в България

 • Значение и роля на държавата при пазара на здравни услуги
 • Държавната политика на Република България в сферата на здравеопазването
 • Моделът на здравни услуги в България
 • Финансиране на здравеопазването
 • Преглед на моделите на финансиране на здравеопазването

Организационни мерки и форми на здравеопазването в България. Предпоставки за корупционни практики, реализирани на централно и регионално ниво

 • Организация, проблеми, финансиране на извънболничната и на спешната медицинска помощ в България
 • Организационни проблеми и финансиране на специализираната извънболнична медицинска помощ
 • Особености и проблеми при организацията и финансирането на първична извънболнична стоматологична помощ (ПИСП) и специализирана извънболнична стоматологична помощ (СИСП)
 • Организация, финансиране и проблеми при болничната медицинска помощ (БМП)
 • Класификация на корупционни практики в здравеопазването в България

Анализ и оценка на изпълнението на секторната антикорупционна политика в системата на здравеопазването
Тактики за придобиване на информация за корупционни действия, обработка на сигнали, мерки по превенция

 • Разкриване на корупционни престъпления
 • Информационното превъзходство като средство за идентификация и превенция
 • Анализ на сигнали и мерки за превенция

Специфични особености при избор на мерки по пресичане проявленията на корупция в здравеопазването

 • Мерки, свързани с неформалните плащания в здравния сектор
 • Критични точки, обуславящи уязвимост от корупционни действия в здравната система
 • мерки по пресичане на корупционни действия на институционално ниво

Анализ на корупционните съдебни практики в здравеопазването

 • Корупционни практики при изпълнение на лекарската професия, изготвяне и издаване на документи на здравно неосигурени лица, ползвайки данни и партиди на здравноосигурени
 • Корупционни практики при издаване на болничен лист на пациент
 • Корупционни практики при извършване на болнични услуги от лекари, злоупотреба със състоянието на пациентите
 • Получаване на нерегламентирани плащания за скъпоструващи импланти
 • Корупционни практики с комисия ТЕЛК
 • Анализ и оценка на различната практика по отношение на понятието "подкуп". Тълкувателно решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд на Република България

Методически въпроси, свързани с изграждане на контролни механизми и мерки при създаване на антикорупционни политики

 • Антикорупционни процедури в системата на вътрешен контрол в организациите от сектора на здравеопазването
  • Антикорупционна контролна среда
  • Управление на антикорупционния риск
  • Антикорупционни контролни дейности
  • Информация и комуникация в антикорупционна среда
  • Мониторинг на антикорупционни процедури

Заключение
Библиография