Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP122010

Година X, бр. 2 (36), 2010

 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311-9729
 • Обем:
  36 стр.
 • Формат:
  205 x 295 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български / английски
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание:

Финансовият ресурс, гарантиран чрез националното законодателство – гарант за функционирането на обществено приемлива здравна система
Сашо Ангелов

Кооперация, обучение и конфликти в хода на специализациите по медицина
д-р Николай Сапунджиев д.м.
УНС по УНГ-болести, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна


Атрактивно ли е да станеш общопрактикуващ лекар?
Р. Асенова, Г. Форева, Л. Попова
Медицински университет – Пловдив
Катедра Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина


Поделянето на разходите – необходимо условие за изграждане на съвременна стратегия за кризисен мениджмънт в сферата на болничната помощ
Стайко Спиридонов, д.м.

Възрастното население и интернет (ползване на интернет за търсене на медицинска информация)
К. Славейков, Трифонова, К.
Катедра по Офталмология и обща медицина Медицински факултет – Стара Загора


Методът „разходи-ползи“ като инструмент за вземане на инвестиционни решения при избор на здравни програми
Калиопа Николова-Атанасова
Катедра „Финанси и кредит“, Финансово-счетоводен факултет, Икономически университет – Варна

 

Сontents:

The financial resources guaranteed through national legislation - guarantee the functioning of the public health system acceptable
Sasho Angelov

Cooperation, tuition and conflicts during the medical residency training
Nikolay Sapundzhiev MD UNS for ENT Diseases, Medical University „Prof. Dr. P. Stoyanov“ – Varna

What is the attractiveness of becoming a GP?
R. Asenova, G. Foreva, L. Popova
Medical University – Plovdiv
Public Health Faculty Department of Health Management, Health Economics and General Practice


Cost Sharing – a Necessary Precondition for Creation of the Modern Strategy for Crisis Management in Hospital Aid
Stayko Spiridonov, MD, PhD

Adult population and Internet (Use the Internet to search for medical information)
Slaveikov K., K. Trifonova
Department of Ophthalmology and general medicine Medical School – Stara Zagora


Method is cost-benefit tool making investment decisions in choosing health programs
Calliope Nikolova-Atanasova
Department of Finance and Credit, Finance and Accounting Department, University of Economics - Varna

ФайлИнформация
[PDF, 225.4 KB]