Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Здравен мениджмънт Креативен стил в обучението на здравните специалисти

Креативен стил в обучението на здравните специалисти

Цена: 25.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4307

Път към европейска интеграция

 • Автор(и):
  Проф. Христина Милчева, дп
 • Издател:
  Лакс бук
 • ISBN:
  978-619-189-136-8
 • Година на издаване:
  2019
 • Обем:
  150 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

В книгата е представена в широк спектър проблемикатика, свързана с реформата в медицинското образование на професионалистите по здравни грижи, иновациите и подходите, стилът и методите на обучението, както и възможностите за професиална реализация, перспективите за развитие на професиите, добрите европейски практики, опита и участията в мобилности
и проекти - като път за успешното им интегриране в европейското образователно пространство и здравеопазна практика. Представен е съвременен образователен Модел за обучение на здравните
професионалисти, разгледани за някои основни етични принципи, валидни за медицинското образование и реалната практика, демографските процеси през последните години и начините за преодоляване на дефицита от здравни професионалисти в националната ни здравна система.

Съдържание
Предговор......................................................................................................
Първа глава
Новата мисия на здравните професионалисти в условията на
реформирана национална здравна система
1.1 Преодоляното подценяване на здравните професионалисти като
съсловна общност..............................................................................9
1.2 Нарастващо обществено доверие и престиж на здравните
професионалисти............................................................................13
1.3 Здравните професионалисти като стратегически партньор на лекарското
съсловие..........................................................................................15
1.4 Подбор на академичен преподавателски състав, професионална кариера
и просперитет................................................................................21
Втора глава
Образователна парадигма и европейски директиви при обучението на
здравните професионалисти
2.1 Образованието на здравните професионалисти у нас и в Европа – цел,
задачи, специфика ...............................................................................29
2.2 Законодателна рамка за обучение по здравните професии у нас.......35
2.3Проблеми при мениджмънта на образователната институция
Медицинско висше училище (МВУ).........................................................40

2.4 Съвременни аспекти на обучението в професионално направление
„Здравни грижи”...................................................................................46
Трета глава
Креативен стил и интерактивност в обучението на здравните
професионалисти
3.1 Креативността в обучението ........................................................53
3.2 Креативното обучение – фактор на творчески стил на мислене у
студента (Б.Борисова)............................................................................55
3.3 Интерактивността при обучението на здравните професионалисти..57
3.4 Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен
процес в Медицинското висше училище.................................................60
3.5 Формиране на професионално-клинично мислене при здравните
професионалисти......................................................................................84
Четвърта глава
Иновативност и обмяна на добри практики в обучението
4.1Европейски опит и мобилност на Медицински колеж на Тр. У......87
4.2 Въвеждане на добри практики.............................................................91
4.3Демографските процеси и проблеми – значима учебна
проблематика....................................................................................94
4.4 Иновации и перспективи.......................................................................100
Пета глава
Съвременен образователен модел за обучение на здравните
професионалисти
5.1 Основни компоненти на модела........................................................108
4.1 Етичността и принципите в обучението и практиката.....................113
4.2 Трансфер на компетенции (от теорията към практиката) и реализация на
здравните професионалисти.............................................................117
4.3 Мотивация и удовлетвореност от обучението на студентите от
професионално направление „Здравни грижи“ ................................125
Обобщения и заключения......................................................................129
Приложения.............................................................................................131
Литература................................................................................................142