Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Проучвания на болестен товар

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4606

Анализ на болестния товар в България 1990-2019

 • Автор(и):
  Клара Докова
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-373-2
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  215 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Монографията е посветена на прецизното измерване на здравето и влиянието на болестите и различни потенциални рискови фактори върху популацията – един изключително важен за всяка здравна политика проблем – опазването и подобряването на общественото здраве, за чието решаване ключово значение има оценката на здравния статус на населението.

 

“Безспорно сред най-впечатляващите неща в проучванията на глобалния болестен товар са мащабите, обемът и скоростта, с които се работи. Но онова, което мен най-силно ме впечатли, са принципите, които се следват: максимална научна прецизност, политическа адекватност, обективност, сътрудничество и споделяне на знанието. Начинът, по който се предлагат резултатите на това изключително международно научно усилие, е дефиниран като „обществено благо“ в полза на глобалното здраве и развитие.

Онова, което можем да направим, е да навлезем в дълбочина, за да се възползваме от това благо.”

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия
Рецензия
Teрмини и съкращения
Въведение
1. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА СУМАРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И РАЗВИТИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ БОЛЕСТЕН ТОВАР
2.1. Цел и принципи
2.2. Основни етапи в развитието на проучването за ГБТ
2.3. Посоки на разширяване и задълбочаване на анализите
3. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ
3.1. Болестен товар, или тежест на заболяванията
3.2. DALY на български език
3.3. YLL и YLD на български език
4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БОЛЕСТЕН ТОВАР
4.1. DALY
4.2. YLL
4.3. YLD
4.4. Представяне на DALY
4.5. Рискови фактори и болестeн товар
5. МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА YLL
5.1. Качество на данните за смъртните случаи
5.2. Решение за проблема с отпадъчните кодове
5.3. Избор на стандартна таблица на очакваната продължителност на живота
6.MEТОДОЛОГИЧНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕНА YLD
6.1. Eпидемиологични данни/факти
6.2. Болестни тегла/disability weights
6.3. Спектър на последиците/формите на болестите според тежестта на протичане
6.4. Корекции за коморбидност
7. СОЦИАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕЗА БОЛЕСТЕН ТОВАР
7.1. Оценка на несигурността на резултата
7.2. Влияние на стандартното население
8.ИНСТРУМЕНТИ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИЯБОЛЕСТЕН ТОВАР
8.1. „Резултати ГБТ“
8.2. „Сравни GBD“
8.3. „Глобален обмен на здравни данни“ (GHDx)
8.4. „Профили на държави“
8.5. Цели зa устойчиво развитие, свързани със здравето
8.6. Национални здравни сметки
9. НАЦИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА БОЛЕСТНИЯ ТОВАР
9.1. Болестен товар в Шотландия
9.2. Нидерландско проучване на болестния товар
9.3. Норвежко проучване на болестния товар
9.4. Проучване на болестния товар в Англия
9.5. Болестен товар в Белгия
9.6. Болестeн товар в Германия
10. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ГЛОБАЛНИЯ БОЛЕСТЕН ТОВАР ОТ 2019 г.
10.1. Водещи тенденции в болестния товар на глобално ниво
10.2. Водещи тенденции в рисковите фактори, определящи болестния товар
10.4. Променящи се предизвикателства пред здравните системи
11. БОЛЕСТEН ТОВАР В БЪЛГАРИЯ 1990-2019
11.1. Методологични бележки
11.2. Очаквана продължителност на живота и на живота в добро здраве
11.3. Показатели за болестен товар в България
11.3.1. DALY в България
11.3.2. Детайлен поглед към причините за DALYs
11.4. YLL
11.5. YLD
11.5.1. Декомпозиране на причините за YLD в България
12. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
13. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ
13.1. Сравнения между България и ЕС по отношение на средната продължителност на живота и продължителността на живота в добро здраве
13.2. Сравнение по отношение на YLL
13.3. Сравнение по отношение на YLD
13.4. Сравнение по отношение на DALY
14. ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ
15. ОБОБЩЕНИЕ
16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17. ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА