Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Здравен мениджмънт Регионална здравна политика - оценка и възможности за оптимизиране

Регионална здравна политика - оценка и възможности за оптимизиране

Цена: 14.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4444

Популяризиране на политики на Община Варна, свързани със здравето на жителите ѝ за периода 2015-2019 г.

 • Автор(и):
  Антоанета Цветкова
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-312-1
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  146 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Целта на монографията е да се представят и анализират политики на Община Варна, свързани със здравето на жителите ѝ, да се оценят процесите и резултатите от регионалната здравна политика в гр. Варна за периода 2015–2019 г. и възможностите за оптимизация.

 

Анализът е проведен на територията на гр. Варна от автора (в качеството ѝ на председател на ПК „Здравеопазване“ към ОС – Варна, 2015–2019 г. член на ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Наука и образование“", Вр.К „Опазване и възпроизводство на околната среда“, член на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН).

 

Анализирана е законодателната наредба в областта на здравеопазването на национално и местно ниво, съобразена с директивите на ЕС в областта на децентрализацията на дейностите на централната власт, регламентираща правата и задълженията на местните власти. Това дава възможност за анализ на реалните възможности на местната власт за подобряване на факторите, повлияващи общественото здраве, и евентуални препоръки към промяна на местната нормативна уредба с цел оптимизиране на дейността.

 

Дейността е оценена чрез анализ на бюджетите на Община Варна по функции „Здравеопазване“, „Превенции“ и „Социални дейности“ и политиките в тези функции. Също и чрез профилактичните здравни програми и готовността на местното население да се включи в тях. Ефективността на програмите е отчетена чрез количествени показатели от проведени програми на територията на община Варна, като резултатът е отчетен с програмите, свързани и имащи пряко и косвено отношение с детското здраве.
 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 

Използвани съкращения
Списък фигури
Списък таблици
Увод
Глава първа. Политики на СЗО, ЕС и България за подобряване на общественото здраве
1.1. Нормативна рамка
1.2. Административна децентрализация – хронологично развитие
1.3. Децентрализация и гражданско участие в здравеопазването в България и в град Варна
1.4. Стратегии, свързани с гражданското участие след 2001 г.
Глава втора. Общинското здравеопазване - световен, европейски и национален опит
2.1. Общинско здравеопазване във Великобритания
2.2. Общинско здравеопазване във Финландия
2.3. Общинско здравеопазване в Германия
2.4. Общинска здравна политика в България
2.5. Практиката на Община Варна за въвличане на гражданите при вземане на решения на местно ниво
2.6. Добри практики на Община Варна в периода 2015–2019 г., насочени към подобряване общественото здраве на жителите ѝ
Глава трета. Собствени проучвания
3.1. Здравно състояние на населението в България и община Варна
3.2. Инвестиции в общинското здравеопазване за периода 2015–2019
3.3. Общински програми за жителите на община Варна над 18 години
за периода 2015–2019 г.
3.4. Нови общински програми, стартирали през 2019 г.
Заключение
Използвана литература