Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Андрогени и коронарна артериална болест

Андрогени и коронарна артериална болест

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4904

Настоящото изследване с представените собствени резултати и литературни данни, обобщения и изводи би представлявала интерес както за ендокринолози и кардиолози, така и за изследователи от фундаменталните дисциплини като физиология и биохимия

 • Автор(и):
  д-р Сави Шишков, д.м.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-295-1
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2024
 • Обем:
  132 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Настоящата книга е свързана с дисертационния труд „Андрогенни нива при мъже с остър и хроничен коронарен синдром“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ от д-р Сави Шишков, д.м. Както в дисертацията, така и в настоящата монография се представя и се разглежда интересен аспект от патогенезата на ИБС – този, свързан с андрогенните хормони. Актуалността му произтича от противоречиви резултати по темата, публикувани в световната литература, въпреки натрупаните доказателства за връзка между ИБС и андрогенните хормони. Резултатите са обсъдени и в контекста на хипогонадизма с късно начало и напредването на възрастта.

В книгата са представени не само резултатите от дисертационния труд, но и други – от паралелни проучвания, проведени както от автора, така и новопубликувани в литературата. В този смисъл представените резултати, направените изводи и обобщения дава основание да се каже, че разглежданата връзка между андрогенната функция и ИБС представляват възможност за допълнителното определяне на рисковия профил на болния с ОКС. Подчертана е ролята на различните фракции на тестостерона при мъжете в зряла възраст. В контекста на това научнопрактическият принос на д-р Шишков е свързан с изследваното за първи път отношение кортизол/DHEA-S при пациенти с остър коронарен синдром. Направени са ценни наблюдения при пациентите с ОКС за асоциацията между съотношението общ тестостерон/LH и захарен диабет, SHBG и сърдечносъдовия риск.

Настоящото изследване с представените собствени резултати и литературни данни, обобщения и изводи би представлявала интерес както за ендокринолози и кардиолози, така и за изследователи от фундаменталните дисциплини като физиология и биохимия, а в аспект на половите хормони от лекари с интереси от областта на андрологията.
Проф. К. Христозов, д.м.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор от проф. Христозов, д.м. ............................................................ 5
Предговор .......................................................................................................... 6
Използвани съкращения ............................................................................... 7
Въведение........................................................................................................... 8
1. Хипогонадизъм с късно начало ............................................................. 10
2. Физиологични ефекти на стероидните хормони в миокарда ........ 14
2.1. Тестостерон .................................................................................... 14
2.2. Надбъбречни стероиди .................................................................. 18
2.3. Естрогени ....................................................................................... 19
3. Андрогени и сърдечносъдова патология ............................................. 22
3.1. Остър коронарен синдром............................................................. 22
3.2. Хроничен коронарен синдром ...................................................... 23
3.3. Аспекти от патогенезата на АКБ, свързани с половите
хормони........................................................................................... 24
3.3.1. Патогенетична роля на тестостерона при АКБ .............. 24
3.3.2. Тестостерон и гладката мускулатура на
коронарните съдове ........................................................... 26
3.3.3. Тестостерон и системно възпаление ............................... 27
3.3.4. DHEA-S и АКБ .................................................................. 28
3.3.5. Естрогени и АКБ ............................................................... 31
3.4. Мъжки хипогонадизъм и АКБ...................................................... 36
3.5. Основни механизми за регулиране на хормоналната
секреция в условия на стрес ......................................................... 37
3.5.1. Хипоталамо-хипофизо-гонадна ос (ХХГ ос). ................. 38
3.5.2. Хипоталамо-хипофизо-адренална ос (ХХА ос). ............ 38
3.5.3. Взаимодействие между ХХГ и ХХА оси ........................ 39
4. Оценка на андрогенния статус и гонадната функция при
пациенти с АКБ .............................................................................................. 42
4.1. Хормонални показатели при ОКС, ХКС и при контроли .......... 42
4.2. Хормонални показатели при остър коронарен синдром ............ 48
4.2.1. Тестостерон в зависимост от типа на инцидента ........... 48
4.2.2. Разлики между групите в зависимост от ST-елевацията51
4.2.3. DHEA-S при ОКС .............................................................. 54
4.2.5. Хормонални съотношения ................................................ 56
4.3. Захарен диабет и OKС ................................................................... 63
4.3.1. Съотношение общ тестостерон към LH (T/LH). ............ 66
4.3.2. Т/LH и липиден профил.................................................... 68
5. SHBG ............................................................................................................. 70
5.1. SHBG и транспорт на стероидните хормони .............................. 70
5.2. Промени с възрастта и детерминанти на SHBG ......................... 73
5.3. SHBG при захарен диабет ............................................................. 74
5.4. SHBG и сърдечносъдова патология ............................................. 75
5.5. SHBG при ОКС .............................................................................. 77
5.6. SHBG и ХКС .................................................................................. 80
6. Андрогени и метаболитен риск ............................................................. 83
6.1. Индекс на телесна маса ................................................................. 83
6.2. DHEA-S и глюкозен метаболизъм................................................ 85
7. Андрогени и бъбречна функция ............................................................ 89
7.1. ХБЗ и хипогонадизъм .................................................................... 89
7.2. DHEA-S и бъбречна функция ....................................................... 89
8. Тестостерон-заместителна терапия и сърдечносъдов риск ........... 94
8.1. Тестостерон заместителна терапия при специфични групи
пациенти ......................................................................................... 98
Заключение.................................................................................................... 100
Библиография............................................................................................... 101