Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Психологическо консултиране - част 2

Цена: 22.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4847

Представената книга е предназначена за студенти по психология и за всички, които се интересуват от областта на психологическото подпомагане

 • Автор(и):
  Проф. д.пс.н. Теодора Стоева
 • Издател:
  УИ "Св. Климент Охридски"
 • ISBN:
  978-954-07-5838-1
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2023
 • Обем:
  237 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева е автор на редица публикации в областта на психологическото консултиране, най-значими сред които са книгите ѝ: „Консултативна психология“ (2003); „Емоцията и когницията в психологическата терапия и консултиране“ (2003); „Психологическа помощ за деца и юноши (с фокус към семейството)“ (2013); „Азът в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Съзнаваното и несъзнаваното в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Психологическа помощ при кризи и естремални ситуации“ (2016). Основните ѝ интереси са насочени към възрастовото консултиране и кризисните интервенции.

Книгата „Психологическо консултиране“ в две части синтезира преподавателския, научноизследователския и практическия опит на автора. Темите в нея са представени с лаконичен обзор на ключовите понятия на всяка теория и техните последици за практиката. С оглед на образователните цели на книгата авторският стремеж е към постигане на изложение, което да е просто, ясно и лаконично. Първа част на книгата е посветена на базисни теми – консултативен процес, консултативни умения, подходи на консултиране – със съответната теоретична база и практическо приложение. Втора част обхваща по-специфични теми, включващи моделите на възрастово консултиране, както и на семейното и кризисното консултиране.

Представената книга е предназначена за студенти по психология и за всички, които се интересуват от областта на психологическото подпомагане. Въпросите в нея са изложени по начин, съобразен с интересите и практическата реализация на психолога.

Съдържание

ПРЕДГОВОР..............................................................................................7

СЕМЕЙНО И СЪПРУЖЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ ................................9

Въведение.............................................................................................9

1. Нарушения на основните сфери на жизнена дейност на семейството

(по Эйдемилер & Юстицкис, 1999)....................................................9

2. Цели на семейното консултиране.................................................14

3. Консултативен процес...................................................................15

4. Диагностика на семейството.........................................................18

5. Консултативни подходи.................................................................23

6. Нормално и дисфункционално съпружество..............................45

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

В СИТУАЦИИ НА КРИЗА......................................................................50

Въведение...........................................................................................50

1. Кризата като феномен....................................................................51

2. Кризисно консултиране.................................................................60

3. Кризисни интервенции срещу традиционното консултиране............81

4. Типични реакции на криза............................................................83

КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ..............................................87

1. Общи характеристики на консултирането на деца.....................87

2. Терапевтични интервенции...........................................................90

3. Подходи на терапия и консултиране..........................................111

4. Консултиране в различните възрастови етапи на детството......139

КОНСУЛТИРАНЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ...................................152

1. Правила за консултиране в юношеска възраст..........................152

2. Значими за юношеството психологически и социални сфери.........154

3. Трудности в юношеска възраст...................................................161

4. Подходи на консултиране в юношеска възраст.........................179

5. Групов формат на терапия и консултиране на юноши.............186

6. Интегративен модел............................................................188

КОНСУЛТИРАНЕ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ................................200

1. Психологически възгледи за старостта......................................200

2. Характерни особености на индивида в напреднала възраст............206

3. Типични събития, преживявани в напреднала възраст..........211

4. Задачи на развитието в напреднала възраст..............................233

5. Цели на консултирането..............................................................234

6. Консултативен процес.................................................................234

7. Превантивна дейност...................................................................235

6. Заключение.....................................................................................175

КОГНИТИВЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ..............................177

I. Рационално-емотивен подход на А. Елис.....................................177

1. Базови концепти.............................................................................177

2. Процес на консултиране................................................................180

3. Роля на консултанта.......................................................................183

4. Заключение.....................................................................................184

II. Консултативeн подход на A. Бек..................................................184

1. Базови концепти.............................................................................184

2. Произход на психологическия проблем.......................................185

3. Техники...........................................................................................186

4. Процес на консултиране................................................................... 187

5. Заключение.....................................................................................189

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ.........................196

1. Базови концепти.............................................................................196

2. Консултативен процес....................................................................202

3. Методи.............................................................................................206

4. Роля на консултанта.......................................................................212

5. Заключение.....................................................................................213

ГЕЩАЛТПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ.........................................214

1. Обща характеристика на гещалтподхода на консултиране........214

2. Базови концепти.............................................................................215

3. Консултативен процес....................................................................222

4. Роля на консултанта.......................................................................226

5. Техники и упражнения...................................................................227

6. Резултати.........................................................................................230

 

ГРУПОВО КОНСУЛТИРАНЕ..............................................................231