Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Психологическо консултиране - част 1

Цена: 22.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4846

Представената книга е предназначена за студенти по психология и за всички, които се интересуват от областта на психологическото подпомагане

 • Автор(и):
  Проф. д.пс.н. Теодора Стоева
 • Издател:
  УИ "Св. Климент Охридски"
 • ISBN:
  978-954-07-5823-7
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2023
 • Обем:
  256 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

 

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева е автор на редица публикации в областта на психологическото консултиране, най-значими сред които са книгите ѝ: „Консултативна психология“ (2003); „Емоцията и когницията в психологическата терапия и консултиране“ (2003); „Психологическа помощ за деца и юноши (с фокус към семейството)“ (2013); „Азът в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Съзнаваното и несъзнаваното в психологическата терапия и консултация“ (2016); „Психологическа помощ при кризи и естремални ситуации“ (2016). Основните ѝ интереси са насочени към възрастовото консултиране и кризисните интервенции.

Книгата „Психологическо консултиране“ в две части синтезира преподавателския, научноизследователския и практическия опит на автора. Темите в нея са представени с лаконичен обзор на ключовите понятия на всяка теория и техните последици за практиката. С оглед на образователните цели на книгата авторският стремеж е към постигане на изложение, което да е просто, ясно и лаконично. Първа част на книгата е посветена на базисни теми – консултативен процес, консултативни умения, подходи на консултиране – със съответната теоретична база и практическо приложение. Втора част обхваща по-специфични теми, включващи моделите на възрастово консултиране, както и на семейното и кризисното консултиране.

Представената книга е предназначена за студенти по психология и за всички, които се интересуват от областта на психологическото подпомагане. Въпросите в нея са изложени по начин, съобразен с интересите и практическата реализация на психолога.

Съдържание

ПРЕДГОВОР..............................................................................................7

ПРЕДМЕТ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ.......................9

КОНСУЛТАТИВНИ УМЕНИЯ..............................................................29

I. Особености на консултативната сесия ...........................................29

II. Консултативни умения....................................................................31

КОНСУЛТАТИВЕН ПРОЦЕС................................................................69

I. Обща характеристика на консултативния процес..........................69

1. Модели на консултативния процес.................................................72

2. Оценка на клиента............................................................................74

3. Интервюто като основен метод на психологическото

консултиране.........................................................................................75

ПСИХОДИНАМИЧЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ..................92

1. Базови концепти...............................................................................92

2. Терапевтичен процес......................................................................112

3. Роля на консултанта.......................................................................114

4. Консултативни умения...................................................................115

5. Техники на консултиране...............................................................115

6. Резултати.........................................................................................118

КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ................120

1. Обща характеристика на клиент-центрирания подход...............120

2. Базови концепти.............................................................................123

3. Терапевтичен процес......................................................................... 127

4. Роля на консултанта........................................................................... 134

5. Резултати от консултацията............................................................. 135

ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ..............................................................138

1. Обща характеристика на транзакционния анализ.......................138

2. Базови концепти.............................................................................139

3. Терапевтичен процес......................................................................155

4. Роля на консултанта.......................................................................157

5. Заключение.....................................................................................157

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ....................159

1. Възникване на екзистенциалния подход на консултиране.........159

2. Обща характеристика на екзистенциалния подход на

консултиране.......................................................................................160

3. Консултативен процес....................................................................162

4. Теми на екзистенциалното консултиране.....................................164

5. Логотерапия....................................................................................171

6. Заключение.....................................................................................175

КОГНИТИВЕН ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ..............................177

I. Рационално-емотивен подход на А. Елис.....................................177

1. Базови концепти.............................................................................177

2. Процес на консултиране................................................................180

3. Роля на консултанта.......................................................................183

4. Заключение.....................................................................................184

II. Консултативeн подход на A. Бек..................................................184

1. Базови концепти.............................................................................184

2. Произход на психологическия проблем.......................................185

3. Техники...........................................................................................186

4. Процес на консултиране................................................................... 187

5. Заключение.....................................................................................189

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ.........................196

1. Базови концепти.............................................................................196

2. Консултативен процес....................................................................202

3. Методи.............................................................................................206

4. Роля на консултанта.......................................................................212

5. Заключение.....................................................................................213

ГЕЩАЛТПОДХОД НА КОНСУЛТИРАНЕ.........................................214

1. Обща характеристика на гещалтподхода на консултиране........214

2. Базови концепти.............................................................................215

3. Консултативен процес....................................................................222

4. Роля на консултанта.......................................................................226

5. Техники и упражнения...................................................................227

6. Резултати.........................................................................................230

 

ГРУПОВО КОНСУЛТИРАНЕ..............................................................231