Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Други Творческият процес в хореографското изкуство на фолклорна основа

Творческият процес в хореографското изкуство на фолклорна основа

Цена: 20.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4330

Книгата е предназначена както за специалисти в областта на танцовото изкуство, така и за по-широк кръг читатели

 • Автор(и):
  Доц. д-р Мария Кърджиева
 • Издател:
  УИ ВСУ "Черноризец Храбър"
 • ISBN:
  978-954-715-639-5
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  194 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Монографията разглежда творческия процес в хореографското изкуство на фолклорна основа, като обект на изследването са професионалните фолклорни ансамбли в България в контекста на тяхната творческа дейност и нейното разпространение. Актуалността се обосновава с това, че хореографското изкуство претърпява постоянни изменения и еволюира. Този процес на бърза адаптация показва, че е „отворена” система, предлагаща възможност за изразяване и изобразяване на процесите в глобалния мир. В съвременния етап на своето развитие включва нови елементи, наблюдава се смесване на различни танцови стилове и жанрове в цялостна танцова композиция. Днес е времето на иновативната хореография с удивителни изображения и отличителни белези на танцовата форма. Предметът на изследването е творческия процес, който е от съществено значение за развитието на фолклорните ансамбли като културни институти с основна функция на катализатор на традиционния фолклор в съвременната култура, фактор за формиране на естетически ценности на личността и на обществото. Това насочва изследването към анализ на творческата дейност, като се акцентира върху спецификата в създаването на танцово произведение на фолклорна основа. Откроява се и необходимостта от създаване на функционален творчески модел в областта на фолклорното изкуство като система.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 

Въведение 5
Първа глава
СЪЩНОСТ НА ФОЛКЛОРНОТО ИЗКУСТВО 9
1.1. Определения и естество на фолклорното изкуство 9
1.2. Развитието на фолклорното сценично изкуство
в България в контекста на хореографията 29
1.3. Композиция – танц – хореография 57
Втора глава
ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС 77
2.1. Особености на творческия процес в танцовата
композиция 78
2.2. Етапи и специфики в танцовото творчество
на фолклорна основа 91
2.3. Творческият процес в примери. Процесът по
създаването на спектакъла „Де гиди, вино червено” 113
Трета глава
РЕАЛИЗАЦИЯТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА
НА ФОЛКЛОРНОТО ИЗКУСТВО ДНЕС 132

3.1. Творческият процес в дейността на фолклорните
ансамбли 133
3.2. Разпространението на творческия продукт 147
3.3. Стилизацията като похват в танцовото изкуство 163
Заключение 181
Литература и източници 185