Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Анатомия на човека Част 4: Нервна система и сетивни органи

Анатомия на човека Част 4: Нервна система и сетивни органи

IV том от новото преработено издание на основния учебник по анатомия на човека за студентите по медицина

    Код: KS4305
Автор(и):Ванко Ванков, Георги Гълъбов
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-619-241-202-9
Издание:първо
Година на издаване:2022
Обем:208 стр.
Тип корица:мека
Език:български
Цена:20.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Предговор

Този учебник е наследник на оригиналния учебник „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА“ – Ванко Ванков, Георги Гълъбов. Двамата автори са изтъкнати и признати български професори анатоми от недалечното минало, дългогодишни ръководители на катедрите по анатомия в Медицинските университети в София и Варна. Учебникът бе доказал неоспоримите си качества във времето, като бе многократно преиздаван, и се бе утвърдил като основен за поколения лекари.

Характерното за него е, че отразява в най-кратка, достъпна и логична форма тази част от съвременните анатомични знания, която представлява необходима основа за по-нататъшното обучение на студентите по медицина. Настоящото издание излиза в 4 части: Част 1: Опорно-двигателен апарат; Част 2: Вътрешни органи и ендокринни жлези; Част 3: Сърдечносъдова система и лимфоидни органи; Част 4: Нервна система и сетивни органи. Напълно е запазен характерът на учебника, както и подходът при подбора и изложението на материала. Наложилите се промени са в посока на актуализиране на анатомичните термини според действащата сега Terminologia Anatomica (FIPAT-2019) и допълване с по-съвременни научни факти, където това се налага.
Запазени са оригиналните, уникални илюстрации, изработени от д-р С. Бакърджиева. Те са собствени и заимствани от съветски и немски издания, като последните са преработени за целите на този учебник под ръководството на проф. В. Ванков.

Едно от най-ценните качества на учебника е, че съчетава макроскопска и микроскопска анатомия, предоставяйки цялостна, завършена и достатъчно подробна информация за устройството на човешкото тяло. В настоящата Част 4 „Нервна система и сетивни органи“ бе направено осъвременяване и допълване на раздела „Централна нервна система“, без да се нарушава ясният и логичен стил, заложен от авторите.

Д-р Мария Ванкова, д.м.

Съдържание:

Нервна система................................................................................................ 7
Общи данни.......................................................................................................... 7
Изграждане на нервната система....................................................................... 8
Филогенеза на нервната система...................................................................... 12
Ембрионално развитие на нервната система.................................................. 13
Централна нервна система........................................................................ 15
Гръбначен мозък.................................................................................................. 15
Цитоархитектоника на гръбначния мозък.................................................. 17
Състав на сноповете бяло вещество на гръбначния мозък........................ 20
Образуване на гръбначномозъчните нерви................................................. 23
Рефлексен апарат на гръбначния мозък...................................................... 24
Обвивки и кръвоснабдяване на гръбначния мозък.................................... 26
Главен мозък......................................................................................................... 28
Продълговат мозък ........................................................................................... 30
Мост ................................................................................................................... 35
Среден мозък...................................................................................................... 39
Малък мозък ...................................................................................................... 42
Четвърто мозъчно стомахче ............................................................................. 50
Междинен мозък ............................................................................................... 51
Трето мозъчно стомахче ................................................................................... 57
Ретикуларна формация ..................................................................................... 57
Краен мозък........................................................................................................ 59
Външен релеф на полукълбата – бразди, гънки и дялове.......................... 60
Базални ядра на крайния мозък.................................................................... 63
Бяло вещество на крайномозъчните полукълба......................................... 66
Обонятелен мозък.............................................................................................. 68
Лимбична система............................................................................................. 70
Строеж на кората на крайния мозък................................................................ 75
Странично мозъчно стомахче .......................................................................... 78
Обвивки на главния мозък................................................................................ 80
Кръвоснабдяване на главния мозък................................................................. 85
Локализация на функциите в крайномозъчната
кора................................. 89
Функционални системи в централната нервна система.............................. 94
Сетивни системи................................................................................................ 94
Системи на общата сетивност...................................................................... 95
Съдържание
Система на интероцептивната сетивност.................................................... 99
Системи на специфичната сетивност........................................................ 100
Моторни системи............................................................................................. 105
Пирамидна моторна система...................................................................... 106
Екстрапирамидна моторна система........................................................... 108
Периферна нервна система..................................................................... 111
Соматична нервна система......................................................................... 111
Автономна нервна система......................................................................... 113
Гръбначномозъчни нерви................................................................................. 114
Дорзални клонове на гръбначномозъчните нерви........................................ 115
Шийно сплетение............................................................................................. 116
Мишнично сплетение...................................................................................... 118
Нерви за раменния пояс.............................................................................. 120
Нерви за свободния горен крайник............................................................ 120
Предни клонове на гръдните нерви............................................................... 125
Пояснокръстцово сплетение........................................................................... 126
Поясно сплетение........................................................................................ 126
Кръстцово сплетение................................................................................... 128
Черепномозъчни нерви..................................................................................... 134
Nn. olfactorii (I)................................................................................................. 134
N. opticus (II)..................................................................................................... 134
N. oculomotorius (III)........................................................................................ 135
N. trochlearis (IV).............................................................................................. 136
N. abducens (VI)................................................................................................ 136
N. trigeminus (V)............................................................................................... 136
N. facialis (VII).................................................................................................. 142
N. vestibulocochlearis
(VIII)............................................................................. 144
N. glossopharyn-geus (IX)................................................................................. 144
N. vagus (X)....................................................................................................... 145
N. accessorius (XI)............................................................................................ 148
N. hypoglossus (XII).......................................................................................... 149
Автономна нервна система..................................................................... 151
Симпатиков ствол............................................................................................ 151
Превертебрални симпатикови ганглии.......................................................... 154
Парасимпатикови нерви от гръбначномозъчен произход............................ 155
Вегетативни нервни сплетения в гръдната, коремната
и тазовата кухина..............................................................................................156
Сетивни органи............................................................................................ 158
Общи данни.......................................................................................................... 158
Рецептори за обща сетивност............................................................................. 159
Органи на специфичната сетивност................................................................... 161
Орган на зрението................................................................................................ 161
Очна ябълка.................................................................................................. 163
Спомагателни органи на окото................................................................... 173
Орган на слуха и равновесието.......................................................................... 177
Външно ухо...................................................................................................... 179
Средно ухо........................................................................................................ 180
Вътрешно ухо................................................................................................... 183
Костен лабиринт.......................................................................................... 183
Ципест лабиринт.......................................................................................... 186
Вестибуларен апарат................................................................................... 189
Кортиев орган............................................................................................... 191
Орган на обонянието........................................................................................... 193
Орган на вкуса...................................................................................................... 195
Кожа и кожни придатъци................................................................................. 196

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе