Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Медицинска помощ на борда на кораб

Медицинска помощ на борда на кораб

Цена: 65.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00147

Справочник за медицинска дейност в условия на спешност или в отдалечени от болници места, подобни на специфичните условия на борда на кораб, онагледен с множество цветни снимки и фигури

 • Автор(и):
  доц. д-р Никола Шопов дм
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-097-1
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2020
 • Обем:
  548 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Морската медицина представлява направление в здравеопазването, което е насочено към съхраняване и укрепване на здравето на хората, извършващи дейности на море, изпълняващи професионални задачи на морски обекти, а също така и на хора, които практикуват подводни спортове или занимания на море и други водни басейни. Практическите аспекти на морската медицина обикновено се отнасят към сферата на „медицина на специалните обстоятелства”, тъй като условията на живот и работа на борда на кораба в повечето случаи изключват възможността да се използва обичайната схема за медицинско обслужване.
От времето на Великите географски открития корабният лекар е бил уважаван човек сред членовете на екипажа, а неговото присъствие при дългите морски походи е било задължително. Сега тази ситуация, по силата на редица обстоятелства, коренно се различава от тези времена. От една страна, политиката за икономии на корабните агенции, а от друга – сериозната липса на медицински кадри почти извадиха професията корабен лекар от употреба. Лекари се назначават само на пасажерските кораби и тези със специално предназначение, където рискът от настъпване на някакво заболяване, нараняване или медицинско произшествие е значително по-голям.
В ръководството в справочна форма са представени материали, които могат да помогнат на всеки член на екипажа на кораб да окаже медицинска помощ на пострадал при различни медицински инциденти и непредвидени ситуации. Използваната медицинска терминология и езикът са достъпни и за лица немедици. Съдържанието е подкрепено от подходящи нагледни фигури и картинки. Тематиката изцяло е съобразена с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба (STCW’78), както е изменена, Морската трудова конвенция /МОТ/СЗО/2006, Международните здравни правила 2005, Директива 1992/29/ЕИО на Съвета за медицинското обслужване на борда на корабите, Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица, Директива 2009/13/ЕО за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция и за изменение на Директива 1999/63/ЕО.
Медицинските проблеми, разглеждани в ръководството, специално са подбрани така, че напълно да покриват съдържанието на модалните курсове, по които се обучават морските лица, а именно IMO Model Course – 1.13 „Elementary First Aid”, IMO Model Course – 1.14 „Proficiency in Medical First Aid” и IMO Model Course – 1.15 „Medical Care”, както и изискванията на Наредба No 6/05.04. 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и Наредба No 9/11.02.2003 г. изм. и доп., ДВ бр. 26/28.03.2006 г., за медицинското обслужване на корабите.
Книгата ще е особено полезна за лицата, на които се възлагат задачи по медицинското осигуряване на борда на кораба, както и за целия корабен екипаж. Считам, че тя би представлявала интерес и за медицински лица, студенти по медицина, водолази и други специалисти, които работят в условия на спешност или в отдалечени от медицински заведения места, които по своята същност наподобяват специфичните условия, които съществуват на борда на един кораб.

Доц. д-р Никола Шопов д.м. е утвърден специалист по водолазна и хипербарна медицина в България. Завършва Медицински университет – гр. Варна през 1988 г. и започва работа като участъков терапевт. През 1997 г. постъпва на служба във Военноморските сили, където се занимава с медицинското осигуряване и обучението на водолазите и  подводничарите от флота, а в момента и с медицинската експертиза на годността за работа на море и под вода.
Самият той е водолаз с многогодишен опит, като участва в множество водолазни курсове и учения у нас и в чужбина. Специализира подводна и водолазна медицина в Италия. През годините придобива медицински специалности по вътрешни болести, обща медицина и авиационна медицина. Успешно защитава докторска дисертация на тема „Превенция на декомпресионния риск на водолазните спускания“. Атвор на десетки публикации и статии в международни и наши научни списания. Член на Италианската асоциация по подводна и хипербарна медицина (SIMSI), DAN – Divers Alert Network, и Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Член на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност.


Съдържание:

Рецензии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Въведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Речник на медицинските термини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Хипократова клетва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1. Особености на медицинската помощ на борда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Медицинска документация на борда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Строеж на човешкото тяло и функции на органите и системите. . . . . . . . . 27
4. Общи принципи за оказване на първа медицинска помощ. . . . . . . . . . . . . . 57
5. Преглед на болен или пострадал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6. Основни нужди на пациента и грижи за него . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7. Пострадал в състояние на безсъзнание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
8. Кардио-пулмонална ресусцитация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
9. Поставяне в правилно положение на пострадал човек. . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10. Основни медицински дейности при обслужването на болни . . . . . . . . . 102
11. Кръвотечение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
12. Рани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
13. Шок и безсъзнателни състояния. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
14. Задушаване и удавяне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
15. Травматизъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
16. Десмургия (видове превръзки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
17. Лекарства и медицинско оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
18. Изследване на кръв и урина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
19. Въздействиe на топлината и студа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
20. Опасности от отравяне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
21. Употреба на алкохол и наркотици. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
22. Кинетози. Морска болест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
23. Действия при инциденти. Спасяване и транспортиране на борда. . . . . . 287
24. Болков синдром. Облекчаване на болката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
25. Коремна болка. Остър хирургичен корем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
26. Заболявания на сърдечносъдовата система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
27. Заболявания на дихателната система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
28. Заболявания на храносмилателната система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
29. Заболявания на отделителната система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
30. Заболявания на половата система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
31. Заболявания на ушите, носа и гърлото. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
32. Заболявания на очите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
33. Неврологични и психични заболявания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
34. Психологични проблеми при моряците. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
35. Инфекциозни заболявания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
36. Ендокринни заболявания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
37. Кожни заболявания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
38. Сексуално предавани инфекции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
39. Стоматологични заболявания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
40. Стерилизация и дезинфекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
41. Профилактика и превенция на заболяванията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
42. Медицински консултации с брега. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
43. Медицинска евакуация на море. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
44. Смърт на море. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543