Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Изгаряния в детската възраст

Изгаряния в детската възраст

Цена: 36.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00142

Модели и механизъм на травмата. Лечение

 • Автор(и):
  проф. д-р Мая Аргирова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-064-3
 • Година на издаване:
  2020
 • Обем:
  260 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Проф. д-р Мая Аргирова, дм е координатор на специализиран комплекс по изгаряне и пластична хирургия и началник на клиника по изгаряне и пластична хирургия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов".

Настоящата монография на проф. д-р Мая Аргирова „Изгаряния в детската възраст. Модели и механизъм на травмата. Лечение“ представя съвременна и стойностна тема в областта на изгарянията и по-специално в областта на детските изгаряния. Илюстрована е с множество цветни снимки и изображения.

Обстойно е разгледана анатомията на кожата и нейните особености, имащи отношение към травмата от изгаряне. Обърнато е внимание на функциите ѝ като най-голям орган в човешкото тяло и на факта, че при изгаряне тя губи тези функции. Проследено е и вътреутробното развитие на този важен орган, с оглед на спецификата ѝ в кърмаческия период, както и в детската възраст. Наблегнато е на значението на pH на кожата за състава на микробната флора. Не по-малко внимание е отделено и на въпроса за мастните нива в кожата на децата, както и на сцепление между епидермиса и дермата, по-голямата гъстота на мрежата от микрорелефа на кожните линии, която е една от причините за по-дълбоките изгаряния при деца в сравнение с възрастни. Подчертани са различията в кожата на възрастни и деца по отношение на дебелина, площ, размер на клетките, дермални структури, колагенови фибри, водно-електролитен състав, бариерна функция, които водят в детската възраст до по-дълбоки изгаряния при едни и същи условия с възрастен.

Представената патофизиология на изгарянията е важна за разбирането на физиологичния отговор и ефективността от лечението. Авторката подробно разглежда местната и системна изява на организма при изгаряния. Задълбочено и последователно е разгледан въпросът за хормоналния и метаболитен отговор на тялото към травмата. Зоните на изгаряне са представени с добро онагледяване и подробно описание. Системният отговор е представен изключително подробно и разбираемо. Представени са промените във всички системи и органи на човешкото тяло, които са резултат от изгарянето. Детайлно е разгледан въпросът за причините, водещи до хиповолемия, хиперметаболизма при големите изгаряния, както и засягането на клетъчния и хуморален имунитет. Обърнато е внимание на склонността на децата да развиват инфекциозни усложнения.

В самостоятелен раздел е разгледан въпросът за етиологията на изгарянията: термични, електрически, химични, радиационни. Налице е детайлно проследяване на различните причинители на изгарянията. От епидемиологична гледна точка авторката обръща внимание, че процентът на засегнатите деца под 5-годишна възраст е по-висок, както и доминирането на момчетата над момичетата в тази възраст. Най-честият причинител за изгарянията на малките деца са горещите течности. С напредването на възрастта превес вземат пламъковите изгаряния. Тези констатации са с голям принос с оглед превенцията на изгарянията.

С много добро онагледяване, задълбочено и комплексно са описани моделите на изгаряне: геотермални води; попарване в баня; обливане с гореща вода; пламък; контакт с горещи повърхности; електричество; химически; горещи течности; пара; радиация. Разгледани са различните модели, като са посочени водещите за различните региони по света. За всеки от моделите авторката представя обстойно спецификата в механизма на травмата. Подробно са описани и превантивните мероприятия в зависимост от водещия модел на изгаряне. Проследено е историческото развитие на превантивните мерки в различни страни и тяхната еволюция.

Голямо достойнство на монографията е представянето на умишлено причинените изгаряния при деца. Авторката много подробно е разгледала въпроса за специфичните признаци, които са характерни за този вид механизъм на изгаряне и насочващи лекаря към него. Много ценни към този раздел са представените в табличен вариант насоки за съображения при вероятни умишлени изгаряния. Илюстративният материал е внимателно подбран и е резултат от клиничната дейност на автора.

С не по-малка важност е и въпросът за децата, които са в по-висок риск от изгаряния. Този въпрос е подробно разгледан от авторката, като е обърнато внимание на сериозната заплаха за децата от развиващите се страни. Рисковите фактори, които застрашават детето от изгаряне в заобикалящата го среда, са разгледани много обстойно и те включват: дом, семейство и външна среда, пол, възраст, нисък социално-икономически статус, ниво на образование на майката или тези, които се грижат за него, имигрантски статус на семейството. Допълнителни рискови фактори са: придружаващи заболявания на детето, слепота, степен на инвалидност, епилепсия, дефицит на вниманието и хиперактивност с невъзможност да контролират поведението си, многочислено семейство и дете с по-големи братя и сестри, бедност и липса на течаща вода в дома.

Факторите, определящи тежестта на изгарянето, са въпрос, разглеждан в редица научни трудове. В настоящата монография те са представени на съвременно ниво и систематизирани от авторката в подходяща форма, удобна за бърза ориентация за тежестта на изгарянето в практическа насока. Площта на изгарянето може да се определи по няколко способа, които са включени в монографията и са анализирани предимствата на всеки един от тях. Особено ценно е изложението за определяне дълбочината на изгарянията, където проф. Аргирова е включила и най-съвременните и точни методи за определяне на дълбочината на травмата: лазерен доплеров образ и многоспектърната образна технология (multispectral imaging MSI) и развиващите се с помощта на компютър диагностични алгоритми за устройства.

Подробно са разгледани и останалите фактори, имащи отношение към тежестта на изгарянето: локализация, възраст, придружаващи и преминали заболявания. За първи път в българската научна литература авторката проследява и прави анализ на различните прогнозни модели за смъртност при изгаряне, които са важни за качествения контрол и оценка на лечебния план, извършване на научен анализ, сравняване ефикасността на лечението. В раздела „Лечение на изгарянията в детска възраст“ е разгледан алгоритъм от доболничното поведение до това в специализирано здравно заведение. Доболничното лечебно поведение при деца с изгаряния е представено много точно, ясно и подробно. Описани са всички необходими мерки за изпълнение: експедитивна и точна оценка, транспорт и спешни грижи за тези пациенти с оглед на успешното лечение и добрите крайни резултати. Посочена е и целта на доболничното лечение: да успокои процеса на изгаряне и да превантира компликациите, като за всеки отделен причинител са описани неутрализиращите медикаменти и мероприятия.

Специално място е отделено на механизма на изгарянето и наличие на инхалационна травма, наличието на която утежнява прогнозата на заболяването. Специализираното болнично лечение е следващ раздел от монографията. В него е включено реанимационното, местно и хирургично лечение. Значимо достойнство на монографията е, че са обобщени и представени всички съвременни превръзки, временни и постоянни кожни заместители. Посочени са конкретно показанията за приложение на различните сребърни превръзки в зависимост от процентното съдържание на сребро. Приложението на разнообразните кожни покрития допринася за намаляване на смъртността и получаване на по-добри естетични и функционални резултати, както и спестяване на средства от лечението на болните с изгаряния.

Много обстойно е разгледан и въпросът за оперативното лечение на изгарянията. Представени са и обсъдени различните хирургични техники: свободна и несвободна кожна трансплантация, комбинация от методи. Посочени са и видовете превръзки, подходящи в грижите за донорската зона. Отново са обсъдени и определени показанията им за приложение при различните техники и състояния на раните. Разгледан е и въпросът за употребата на тъканно лепило, което спестява оперативно време и осигурява добра фиксация на трансплантатите.

Представената монография „Изгаряния в детската възраст. Модели и механизъм на травмата. Лечение“ е значим труд върху изгарянията в детската възраст, представящ съвременен поглед върху моделите на изгаряне, тежестта им и спецификата на лечението. Този труд е ценен както за пластични хирурзи, така и за специализанти и студенти.

Доц. д-р Йоланда Константинова Заякова, д.м.: Клиника по термична травма, пластична и естетична хирургия, Военномедицинска академия, МБАЛ - Варна;
Катедра по обща и оперативна хирургия - МУ-Варна