Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Съвременната нефтена и газова индустрия

Съвременната нефтена и газова индустрия

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00114

и нейното отражение върху развитието на пристанищата и морските структури

 • Автор(и):
  Валентина Грънчарова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-078-0
 • Година на издаване:
  2020
 • Обем:
  124 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Глобализацията и бързите темпове на нараставане на световната икономика са основните движещи сили в съвременната нефтена и газова индустрия. Близо една трета от общото количество товари, превозени по море, се пада на товарите, превозени с танкери. Големите агенции за проучване предвиждат в периода 2018–2023 година световната търговията по море да запази своя годишен темп на растеж от 3,8%. За да отговорят на промените на пазара и нарастващото търсене на енергийни източници, нефтените и газовите компании са се насочили към рационализиране на своето производство и към развитие на офшорния добив. Това от своя страна е свързано с огромни инвестиции за извършване на проучвания, проектиране, инсталиране на различни морски съоръжения и изграждане на офшорни комплекси с дълъг период на възвръщаемост.

Процесите на добив, транспортиране и рафиниране в нефтената и газовата индустрия налагат използването на висококачествено и надеждно брегово и офшорно оборудване за сондиране и производство. Важна част от офшорния производствен процес е проектирането на подходящи системи за швартоване, на системи за товарене и разтоварване, както и изграждането на инсталации за транспортиране от морското дъно до офшорната платформа за производство или от офшорната платформа до брегови станции за преработка.

Непрекъснатото развитие в областта на дистанционните наблюдения и изследвания позволява извършването на контрол и управление на процесите на офшорните съоръжения от разстояние чрез използването на системи за извършване на отдалечен мониторинг на тръбопроводите и откриване на течове и неизправности в инсталациите. Изследването на емисиите от изпарение от резервоарите за съхранение на втечнени газове и нефтопродукти, както и методите за управление и елиминиране на тези емисии са предмет на множество аналитични проучвания, полеви и лабораторни тестове.

Съвременните технологии за комуникация и управление, позволяващи дигитализация и цифрова обработка на голям обем от данни и автоматизирано управление на сложни технологични процеси, имат водеща роля за развитието на морската индустрия. Използването на хардуер, софтуер, технологични единици и стандарти способства за подобряването на начините на усвояване на данни, тяхното съхраняване, обработка и визуализация. Внедряването на облак-базираната технология за управление на процесите позволява систематизиране и лесен обмен на повече данни в цифрова форма. Сензорите за непрекъснато наблюдение и гъвкавите модели за събиране на данни правят информацията достъпна в реално време, което съкращава времето за стартиране на услугите и цикъла на наблюдение на резултатите. Това води до намаляване на броя на неизправностите и осъществяване на навременна поддръжка и ремонт.

Предмет на изследване в настоящия монографичен труд е съвременната нефтена и газова индустрия и нейното влияние върху развитието на пристанищата и морските структури, като е обхванат целият процес от проучването на находищата на нефт и газ, тяхното производство до транспортирането и съхранението им в пристанищни терминали.