Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Комуникации на море и Световна морска система за бедствия и безопасност (СМСББ)

Комуникации на море и Световна морска система за бедствия и безопасност (СМСББ)

Цена: 24.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00112

Учебник предназначен за студенти, обучаващи се в курс "Радиооператор обща категория за СМСББ"

 • Автор(и):
  Чавдар Алексиев, Соня Тончева
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-049-0
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2019
 • Обем:
  316 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български/english
Добави в желани
Учебникът „Комуникации на море и Световна морска система за бедствия и безопасност (СМСББ)“ е предназначен за студенти, обучаващи се в курс „Радиооператор обща категория за СМСББ (GMDSS General Operator’s Certificate)“, който се провежда вспециализираните учебни заведения, както и за навигационни офицери, чиито сертификати са с изтекли срокове на валидност и изискват препотвърждаване. Учебникът ще послужи на участниците в курса да се подготвят за изпита пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за получаване на сертификат според изискванията на Националния стандарт за провеждане на обучение в курс „Корабен радиооператор обща категория за СМСББ“. Учебникът може да се използва и от обучаващите се в курсове „Радиооператор ограничена категория за СМСББ (GMDSS Restricted Operator’s Certificate)“, както и за „Радиооператор ограничена категория зона А1 за СМСББ“, с наложените от съответните стандарти ограничения по отношение на обема и съдържанието на изучавания материал.

Съдържанието на учебника е в съответствие с препоръките на Международната морска организация IMO за обучение на морски радиоспециалисти в Анекс 3 на резолюция А.703(17) (Annex 3 to International Maritime Organization’s Resolution A.703(17), IMO Model Course 1.25) и на изискванията на международната конвенция за подготовка и сертифициране на плавсъстава STCW78/95 с допълненията от Манила 2010 и на Наредба 6 за компетентността на морските лица на Р. България на Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникациите. Авторите ще приемат с благодарност всички мнения, препоръки и забележки по съдържанието и оформянето на учебника.
 
The textbook Communications at Sea and the Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS is designed for students taking part in a GMDSS General Operator’s Certificate Course at the „Nikola Vaptsarov“ Naval Academy – Varna, as well as for navigational officers with an expired validity certificates requiring revalidation. The book will help the participants in the course GMDSS Restricted
Operator’s Certificate to prepare for the Executive Agency „Maritime Administration“ examination, as well as the participants in the Restricted Operator’s Certificate Area A1 for GMDSS, taking into account the relevant limitations in relation to the scope and contents of the learning material, set by the standards.

The contents of the book is in compliance with the recommendations of the International Maritime Organisation (IMO) for training maritime radiospecialists contained in Annex 3 of the International Maritime Organization’s Resolution A.703(17), IMO Model Course 1.25 and the requirements of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Mariners STCW 78/95 as amended by Manila resolution 2010 and Regulation 6 for the competency of maritime personnel of the Republic of Bulgaria of the Ministry of Transport, Information Technologies and Communications. The authors will appreciate all comments, recommendations and remarks concerning the contents and design of the textbook.