Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Психология Психопатология на комплексността

Психопатология на комплексността

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  PS00022

За различните гледни точки, спрямо които бихме могли да разсъждаваме за психичния живот на човека в норма и патология

 • Автор(и):
  Проф. д-р Георги Попов д.м.н.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-010-0
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2019
 • Обем:
  188 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Книгата на проф. Георги Попов продължава дирята на неговите десетилетни търсения на същността и смисъла на психичното в норма и патология в едно гносеологично поле, очертано от топоси на философията и фундаменталните науки като време, хаос, ред, несигурност. Тази територия не се припокрива с видимата онтологична реалност и допълнително се усложнява от топоса цялост/фрагментираност (отклик на принципа pars pro toto на древните) и универсалисткия мироглед на американския физик Д. Бом. Преходът от концепциите за същността на битието към психичния живот, феноменологията и конкретните болестни синдроми е смел и носи идейния привкус на неразгаданото. В този преход философът партнира със зрелия опитен клиницист, а „участващият наблюдател” от квантовата физика – с терапевта в терапевтичната връзка. Вероятно най-въздействащите послания на тази книга са отказът от редукционизъм и от повърхностно разглеждане на психопатологията като списък от симптоми и апелът за холистичен подход към пациента. Това я превръща не само в интелектуално предизвикателство за изкушените от големите въпроси, но и в посланик на екзистенциално хуманистични идеи.

Проф. Георги Ончев, д.м.
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – СофияКнигата е многопластова и интердисциплинарна, плод на многогодишни търсения и опит. Психичният живот е анализиран отвъд биологичното и очевидното. Лайтмотивът на книгата е раждането на субективността и значението ѝ за психопатологията и психиатрията. Различният подход – феноменологичен, херменевтичен, екзистенциален и т.н. – предполага изключително широка осведоменост и умение да се обясняват феномени чрез постижения на други науки и, разбира се, мъдрост – житейска и професионална. Мъдростта е вплетена в сложната тема за терапевтичния алианс, за справянето на терапевта в една изключително противоречива и турбулентна среда, която изисква много повече от теоретично знание за психичните болести.

Проф. Ваня Матанова, д.пс.н.
СУ „Св. Климент Охридски”; директор на Института за психично здраве и развитиеНовата книга на проф. Георги Попов е логично продължение и убедителна поредна спирка в цялото научно творчество на изумително ерудирания и задълбочен съвременен наш психиатър – клиницист, мъдър философ и учен, повествовател и учител. И един от малцината познавачи на феноменологичния подход към психичния живот на човека – в здраве и в болест. А оттам и на богатата на идеи феноменологична психопатология, която ни откъсва от привичната и удобна среда на детерминистичната линейност, наследена още от времето на Нютон и Кеплер – за да ни предложи омайващата, странна за нас реалност на релативистично-вероятностовата природа на нещата, за хаотичността на Битието – схваната не като отрицание на реда, а като прелюдия и преход към ново нивона порядък и подредба. И по този начин – и нов хоризонт в стремежа ни да опознаем и
повлияем преживелищния свят на отсрещния в името на неговото добро и здраве.

Д-р Тодор Толев, д.м.
Главен редактор на „Българско списание за психиатрия“

 

Съдържание:

 • УВОДНИ ДУМИ 5
 • ВЪВЕДЕНИЕ 9
 • ЗА ЦЕЛОСТТА И ФРАГМЕНТИРАНОСТТА 11
 • ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА ФРАГМЕНТИРАНЕТО 15
 • ЕСЕ ЗА РЕДА 38
 • ЕСЕ ЗА ХАОСА 43
 • ХАОС, КОМПЛЕКСНОСТ И РЕД 49
 • ЕКСПЛИЦИТНИЯТ И ИМПЛИЦИТНИЯТ РЕД НА ДЕЙВИД БОМ ИЛИ „РАЗГЪВАНЕТО“ И „СГЪВАНЕТО“ НА ИНФОРМАЦИЯТА 51
 • ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ИДЕИТЕ НА ДЕЙВИД БОМ 64
 • ПРИНОСЪТ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА ЗА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА КАТО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 82
 • ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ ЕМОЦИОНАЛНИЯ ЖИВОТ 88
 • ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ЕМОЦИОНАЛНИ СИМПТОМИ. ПРИНОС КЪМ ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА 95
 • ТРЕВОЖНОСТТА 111
 • СИНДРОМЪТ НА КОТАР И ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА 121
 • ПРЕЖИВЕЛИЩНИТЕ ВРЕМЕНА 128
 • КЪДЕ СЕ СРЕЩАТ И КЪДЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ЯСПЕРСОВАТА И ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА ПСИХОПАТОЛОГИЯ? 138
 • ДИАГНОСТИЧНОТО ИНТЕРВЮ И ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ АЛИАНС 146
 • МЪДРОСТТА В ПРОФЕСИЯТА 155
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ 171
 • ЛИТЕРАТУРА 175