Език:
Валута:
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Хиперкинетични двигателни нарушения

Хиперкинетични двигателни нарушения

В книгата са разгледани проблемите на двигателните нарушения, като са описани всички методи на лечение на хиперкинетичните двигателни синдроми

  Код: ME00131
Автор(и):Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-000-3
Издание:първо
Година на издаване:2018
Обем:551 стр.
Тегло:1.460 кг
Тип корица:твърда
Език:български
Цена:48.00 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

През последните години бяха публикувани редица нови литературни данни, хвърлящи светлина върху патофизиологията, диагнозата и лечението на хиперкинетичните двигателни нарушения. Тази група заболявания става все по-актуална поради нарастващите възможности за диагностика и лечение.

Благодарение на постиженията на молекулярната генетика бяха отдиференцирани множество синдроми, чиято етиопатогенеза не беше ясна. През последните години бяха създадени нови класификации, които са много важни за правилната диагностика.

В монографията са разгледани треморът, дистонията, дискинезията, хореята, тиковете, миоклониите, двигателните нарушения по време на сън и малкомозъчните нарушения. Паркинсоновите синдроми са описани в отделна монография поради големия им обем.

Обърнато е внимание на подценяваните доскоро поведенчески промени, които придружават двигателните нарушения. Разгледани са нарушенията на походката, които също много често се установяват при двигателни нарушения.

 

Съдържание:

 • Рецензия 13
 • Предговор 19
 • Двигателни нарушения 21
 • Лечение на хиперкинетичните двигателни нарушения 27
 • Фармакологично лечение 27
 • Локално лечение с ботулинов токсин 31
 • Хирургично лечение 40
 • Екстрапирамидна система  43
 • Анатомо-физиология 43
   
 • 1. Корови моторни полета 43
 • 2. Базални ганглии 44
 • 3. Невромедиатори 54
 • 4. Мускулен тонус 57
 • 5. Малък мозък 58
   
 • Походка  70
 • Тремори  82
 • I. Физиологичен тремор 96
 • II. Патологични тремори 97
   
 • 1. Предимно статични тремори 97
 • Пациенти без данни за допаминергичен дефицит (SWEDD) 97
 • Паркинсонов тремор 98
   
 • 2. Предимно постурални тремори 102
 • Есенциален (фамилен, сенилен) тремор на Минор 102
 • Гениоспазъм 113
 • Първичен дистоничен тремор 114
 • Първичен ортостатичен тремор 115
 • Астериксис 118
 • Усилен физиологичен тремор 120
 • Тремор при мозъчни инсулти 122
 • Тремор при мозъчни тумори 123
 • Тремор при системни заболявания 123
 • Тремор при множествена склероза 126
 • Посттравматичен тремор 126
 • Медикаментозен тремор 127
 • Тремор при интоксикации 129
 • Тремори при полиневропатии  130
 • Психогенен тремор 132
 • Коров тремор 134
   
 • 3. Предимно кинетични (акционни) тремори 135
 • Тремори при изпълнение на определени активности 135
   
 • 4. Предимно интенционни тремори 136
 • Малкомозъчен тремор 137
 • Тремор на Holmes (рубрален, мезенцефален) 139
   
 • Дистонии  142
 • I. Първични (изолирани) дистонии 161
 • 1. Генерализирана дистония с ранно начало 161
 • 1.1. DYT1 първична дистония с ранно начало 161
 • 1.2. Не-DYT1 първична дистония с ранно начало 164
   
 • II. Комбинирани дистонии 166
 • 1. Дистония-плюс синдроми 166
 • 1.1. Повлияваща се от леводопа дистония (DYT 5 дистония, Dopa responsive dystonia-DRD, болест на Segawa) 166
 • 1.2. DYT12 дистония (дистония-паркинсонизъм с бързо начало) 171
 • 1.3. DYT16 дистония 172
 • 1.4. Миоклонус дистония (DYT11) 172
 • 2. Хередодегенеративни дистонии 177
 • 2.1. Х-свързана дистония-паркинсонизъм (DYT3, Lubag) 177
 • 2.2. DYT29 дистония 178
 • 2.3. Дистонии при наследствени и невродегенеративни заболявания 178
   
 • III. Пароксизмални дистонии и дискинезии 184
 • 1. Пароксизмални кинезигенни дискинезии/хореоатетоза 186
 • 2. Пароксизмални некинезигенни дискинезии 188
 • 3. Пароксизмална дискинезия, индуцирана от
 • физическа активност (DYT18) 190
 • 4. Алтернираща хемиплегия в детска възраст 192
 • IV. Изолирани (първични) дистонии с късно начало 192
 • 1. Сегментни и фокални дистонии 192
 • 1.1. Сегментни дистонии 193
 • 1.1.1. Краниални дистонии 193
   
 • Синдром на Meige 193
 • Лицев хемиспазъм 195
 • 1.2. Фокални дистонии 198
 • Блефароспазъм 198
 • Оромандибуларна дистония 201
 • Цервикална дистония 203
 • Ларингеална (спазмодична, спастична) дисфония 207
 • Дистонии на крайниците 210
 • Аксиални дистонии 216
 • Рядко срещани фокални дистонии 216
 • V. Вторични (придобити) дистонии 217
 • 1. Дистонии при ендокринни и метаболитни нарушения 221
 • 2. Дистонии при генетични заболявания с известен биохимичен дефект 221
 • 2.1. Заболяванията, свързани с нарушение на метаболизма
 • и транспорта на аминокиселините 222
 • 2.2. Заболявания с нарушение на
 • глюкозния метаболизъм и транспорт 226
 • 2.3. Заболявания, свързани с нарушение на
 • метаболизма на витамините 227
 • 2.4. Заболявания, свързани с депозиране на метали 229
 • 2.5. Заболявания с нарушение на липидния метаболизъм 230
 • 2.6. Заболявания, свързани с нарушено производство на енергия 236
 • 2.7. Заболявания, свързани с нарушение на пуриновия метаболизъм 238
 • 3. Дистонии при възпалителни и автоимунни заболявания 239
 • 4. Дистонии при структурни и съдови увреждания 241
 • 5. Паранеопластични дистонии 243
 • 6. Дистонии при увреда на периферната нервна система 245
 • 7. Медикаментозни дистонии 246
 • 7.1. Остра невролептична дистония 247
 • 7.2. Късна дистония или дискинезия 249
 • 7.3. Невролептичен малигнен синдром 258
 • 7.4. Серотонинов синдром 260
 • 8. Интоксикационни дистонии 261
 • 9. Заболявания, симулиращи дистония 262
 • VI. Лечение на дистониите 264
 • 1. Фармакологично лечение 264
 • 2. Физикална терапия 267
 • Дискинезии 268
 • Стереотипии 272
 • Акатизия 277
 • Синдром на болезнените крака и движещите се пръсти 279
 • Атетоза 281
 • Бализъм 282
 • Хорея 283
 • 1. Наследствени невродегенеративни хореични синдроми 287
 • 1.1. Хорея на Huntington 287
 • 1.2. Сенилна хорея 295
 • 1.3. Денторубропалидолуйзиева атрофия 295
 • 1.4. Болест с невронни интрануклеарни включвания
 • (Neuronal intranuclear inclusion disease – NIID) 296
 • 1.5. Бенигнена наследствена хорея 297
 • 1.6. Хънтингтоноподобни заболявания (HDL синдроми) 298
 • 1.7. Невроакантоцитоза 299
 • 1.8. Синдроми на невродегенерация с натрупване на желязо в мозъка (Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation – NBIA) 303
 • 1.8.1. Болест на Hallervorden-Spatz (невродегенерация с
 • натрупване на желязо в мозъка тип 1 – NBIA1) 303
 • 1.8.2. NBIA тип 2 (PLA2G6-свързана невродегенерация – PLAN) 305
 • 1.8.3. Невроферитинопатия 306
 • 1.8.4. Ацерулоплазминемия 307
 • 1.8.5. Болест на Kufor-Rakeb (PARK9) 308
 • 1.8.6. Други форми на NBIA 308
 • 2. Автоимунно предизвикани хореични синдроми 309
 • 2.1. Хорея на Sydenham 309
 • 2.2. Други автоимунно предизвикани хореични синдроми 312
 • 3. Хорея при структурни лезии 314
 • 4. Инфекциозна и постинфекциозна хорея 318
 • 5. Хорея при метаболитни нарушения 319
 • 6. Медикаментозно индуцирана хорея 323
 • 7. Хорея при интоксикации 323
 • 8. Психогенна хорея 324
   
 • Тикове  328
 • 1. Идиопатични моторни тикове 335
 • 2. Синдром на Tourette 335
 • 3. Вторични (симптоматични) тикове 341
 • Миоклонии  345
 • I. Не епилептични миоклонии 354
 • 1. Мултифокални и генерализирани миоклонии 354
 • 1.1. Физиологични миоклонии 354
 • 1.2. Подкорови миоклонии 356
 • 1.2.1. Несегментни подкорови миоклонии 357
 • 1.2.2. Сегментни подкорови миоклонии 363
 • 1.3. Гръбначно-мозъчни миоклонии 373
 • 1.4. Периферни миоклонии 376
 • 2. Фокални рефлексни миоклонии 378
 • 3. Симптоматични миоклонии 378
 • 3.1. Статични миоклонични енцефалопатии 379
 • 3.2. Подостра миоклонична енцефалопатия 380
 • 3.3. Вирусни инфекции и прионно предизвикани енцефалопатии 381
 • 3.4. Миоклонии при паранеопластични двигателни нарушения 383
 • 3.5.  Миоклонии при невродегенеративни заболявания
 • с късно начало 384
 • II. Епилептични миоклонии 386
 • 1. Корови рефлексни миоклонии 386
 • 2. Прогресиращи миоклонични енцефалопатии с епилепсия и деменция 391
 • 2.1. Прогресивна миоклонична епилепсия 391
 • 2.2. Прогресивни миоклонични атаксии (синдром на Ramsay Hunt) 396
 • 3. Първично генерализирани епилептични миоклонии 397
 • Болест на Wilson  398
 • Двигателни нарушения по време на сън  414
 • 1. Синдром на неспокойните крака 414
 • 2. Ритмични двигателни нарушения по време на сън 424
 • 3. Бруксизъм 426
 • 4. Крампи на краката по време на сън 427
 • 5. Парасомнии 427
 • 5.1. Нарушения на пробуждането 428
 • 5.2. REM поведенческо нарушение на съня 430
 • 5.3. Други парасомнии 432
 • Психогенни двигателни нарушения  434
 • Малкомозъчни нарушения 437
 • Малкомозъчни синдроми 446
   
 • Атаксии 447
 • 1. Наследствени атаксии 448
 • 1.1. Автозомно-рецесивни малкомозъчни атаксии 450
 • 1.1.1. Атаксия на Friedreich 451
 • 1.1.2. Други автозомно-рецесивни атаксии с
 • начало в ранна възраст 455
 • Автозомно-рецесивна церебеларна атаксия поради
 • дефицит на коензим Q10 455
 • Атаксия телеангиектазия 456
 • Автозомно-рецесивна малкомозъчна атаксия с
 • очедвигателна апраксия 457
 • Автозомно-рецесивна малкомозъчна атаксия с
 • изолиран първичен дефицит на витамин Е 458
 • Абеталипопротеинемия (болест на Bassen-Kornzweig) 459
 • Автозомно-рецесивна спастична атаксия на
 • Charlevoix-Saguenay 460
 • Болест на Refsum 461
 • Церебротендинозна ксантоматоза 462
 • Церебеларна атаксия с ранно начало и
 • запазени сухожилни рефлекси (атаксия на Harding) 462
 • 1.1.3. Други редки форми на автозомно-рецесивни
 • церебеларни атаксии с ранно начало 463
 • 1.2. Автозомно-доминантни малкомозъчни атаксии (ADCA) 473
 • 1.2.1. Спиноцеребеларни атаксии (SCA) 473
 • Корова церебеларна атаксия (тип Holmes) 475
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 1 (SCA1) 476
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 2 (SCA2) 478
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 3 (SCA3,
 • болест на Machado-Joseph) 479
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 4 (SCA4) 480
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 5 (SCA5) 481
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 6 (SCA6) 481
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 7 (SCA7) 482
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 8 (SCA8) 483
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 10 (SCA10) 483
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 11 (SCA11) 483
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 12 (SCA12) 484
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 13 (SCA13) 484
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 14 (SCA14) 484
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 15 (SCA15) 485
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 16 (SCA16) 485
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 17 (SCA17) 485
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 18 (SCA18) 486
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 19/22 (SCA19/22) 486
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 20 (SCA20) 486
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 21 (SCA21) 487
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 23 (SCA23) 487
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 25 (SCA25) 487
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 26 (SCA26) 487
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 27 (SCA27) 487
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 28 (SCA28) 488
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 29 (SCA29) 488
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 30 (SCA30) 488
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 31 (SCA31) 489
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 32 (SCA32) 489
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 34 (SCA34) 489
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 35 (SCA35) 489
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 36 (SCA36) 490
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 37 (SCA37) 490
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 38 (SCA38) 490
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 40 (SCA40) 491
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 41 (SCA41) 491
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 42 (SCA42) 491
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 43 (SCA43) 491
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 44 (SCA44) 492
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 45 (SCA45) 492
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 46 (SCA46) 492
 • Спиноцеребеларна атаксия тип 47 (SCA47) 493
 • Автозомно-доминантна церебеларна атаксия,
 • глухота и нарколепсия (ADCADN) 493
 • TUBB4A свързана хипомиелинизираща
 • левкоенцефалопатия 493
 • GRID2-свързана спиноцеребеларна атаксия 494
 • Чиста церебеларна атаксия 494
 • Малкомозъчна атрофия с епилептична енцефалопатия 494
 • Атаксия с бързо начало 494
 • Денторубропалидолуйзиева атрофия 495
 • 1.2.2. Пароксизмални (епизодични) атаксии (ЕА) 495
 • 1.2.3. Спастични атаксии (SPAX) 499
 • 1.3. Х-свързани церебеларни атаксии 500
 • 1.4. Митохондриални атаксии 502
 • 2. Спорадични атаксии 502
 • 3. Придобити (вторични) церебеларни атаксии 503
 • 4. Негенетични дегенеративни атаксии 504
   
 • Литература  506

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе