Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра

Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра

Цена: 22.50 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00034

учебно помагало

 • Автор(и):
  Силвия Борисова
 • ISBN:
  978-954-449-644-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2013
 • Обем:
  88 стр.
 • Формат:
  145 x 200 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание
Рецензия от доц. Соня Тончева, дм
Въведение
1.     Сестрински процес
2.     Оценка на състоянието на пациента
3.     Сестринска диагноза
4.     Планиране на сестринските грижи
5.     Изпълнение (реализация) на плана за сестрински грижи
6.     Оценка на ефективността на грижите
Заключение
Литература

Въведение
Съвременните схващания на сестринството са насочени към укрепване статуса на медицинските сестри. В днешно време представите за развитие на сестринските грижи представляват много актуална концепция. Пред сестринството са поставени сериозни задачи, изпълнението на които позволява коренно да се измени съществуващото положение в сестринските грижи, като съставна част в организационната технология на здравеопазването.
Професията на медицинските сестри е от изключително голямо значение, тъй като има отношение към общото благосъстояние на населението, чрез предоставянето на здравни грижи, които да отговарят на промените в околната среда и на нарастващите потребности на населението.
Хуманната роля на сестринската професия изисква от медицинските сестри да се грижат за хората като индивиди, семейства и групи (социални, професионални, рискови и др.) по време на целия им жизнен цикъл; да определят и подпомагат развитието на техния физически, психически и социален потенциал в рамките на трудовата и битовата им среда.
Нарастването на потребността на населението от болнична помощ и реформата в сестринството предполага значителни изменения във функциите и организацията на труда на медицинските сестри, което ще способства за по-рационално използване на потенциала на медицинските специалисти. От всичко това възниква потребността за развитие на автономия на сестринството, отнасяща се до поемане на управлението и отговорността за здравните грижи, в рамките на придобитите компетенции. Разширяването на пълномощията на медицинската сестра, повишаването на престижа на професията, прилагането на съвременни подходи към оказване на сестринска помощ изисква внедряване на нови форми на организация на труда на медицинските сестри. Все повече се появяват термини като „сестрински процес“, „сестринска диагноза“, „клинично наблюдение“, „клинично мислене“ и др. Съвременната концепция на сестринството е свързана с изграждане на навици и умения у медицинската сестра за клинично наблюдение, анализ на състоянието на пациента и прилагане на индивидуален подход в сестринските грижи. ...