Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Нови идеи в педагогиката (дидактиката)

Нови идеи в педагогиката (дидактиката)

Нови технологии при подбора на знанията за построяване образователното пространство на ученика

 

    Код: KS2647
Автор(и):Доц. д-р Пенка Лазарова
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-984-6
Година на издаване:2018
Обем:176 стр.
Тип корица:мека
Език:български
Цена:15.90 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Целта ни е да представим мотивирано, без изисквания за бързи и радикални действия, иновативни педагогически и психологически проблеми, изходни концепции, методически принципи и подходи, нови технологии при подбора на знанията за построяване образователното пространство на ученика. Обръщаме внимание на необходимостта от нова интерпретация на класическите педагогически теории, на принципите и понятията, от разширяване на съвременната понятийна система с нови понятия.

На кратък анализ поставяме новите общоевропейски идеи: за личностно ориентирана и хуманистична педагогика, за превръщане на училището в автономна (демократична) училищна среда и др. Акцентираме върху повишаване социалните и педагогически отговорности на началните учители, свързано с осигуряване на качествено образование на всяко дете, на отговорността за подобряване на собственото си професионално развитие по време на цялата кариера, върху самоактуализацията. Подчертаваме необходимостта учителят да преодолее стереотипа на авторитарното, императивното общуване с децата и да овладее новия опит, основан на сътрудничество, на принципа на личностно-хуманния подход.

Продължителните проучвания върху значителен обем достъпна до нас класическа и съвременна европейска педагогическа литература са основата, върху която формулираме новите идеи в нашето помагало. Обект на внимание са и проведени тематични конференции, статии в специализирани списания, посветени на иновациите в образованието. Целта е да разпространим новите идеи сред студенти, учители, родители и други заинтересовани лица, да посочим теориите, в които се съдържат, да мотивираме учителите да работят по нов начин. Разбира се, възприемането на новото във вид на идеи и на практика не е така лесно и просто. Изисква се специална подготовка за това, която не описваме в помагалото. Нужно е да подчертаем, че нововъведението е професионална дейност на учителя, която изисква интерес и знания за новото, решение за експериментиране и за използването му.

Съдържание

АНОТАЦИЯ

ГЛАВА ПЪРВА

Методологическа и концептуална основа на съвременната педагогика (дидактика). Общокултурно значение на педагогиката

1.1. Методологически и концептуални противоречия в съвременната педагогика (дидактика)

1.2. Концепция за развитието на образованието на човека в условията на глобализация на обществото

1.3. Примерна образователна концепция в контекста на глобализацията и новия стандарт

1.4. Антропологията – фундаментално философско познание за човека - методология на педагогиката

1.5. Концепцията за хуманизма в педагогиката (дидактиката)

1.6. Психологическа и педагогическа основа на правното възпитание

1.7. Културологическият подход в педагогиката – фактор за усъвършенстване характера на учебната дейност

1.8. Иновационни концепции в съвременната педагогика (дидактика)

ГЛАВА ВТОРА

Педагогиката – древна и съвременна наука

2.1. Класически и съвременни теории за развитието на педагогиката – сравнителен анализ

2.2. Източници за развитието на съвременната педагогика

2.3. Съвременно тълкуване на предмета и обекта на педагогиката

2.4. Цел и задачи на съвременната педагогика

2.5. Класически и съвременни принципи на педагогиката. Нови моменти в интерпретацията на класическите принципи

2.6. Актуални принципи и подходи в съвременната педагогика (дидактика)

2.7. Класически и съвременни отрасли на педагогиката и техните основни задачи

2.8. Връзка на педагогиката с другите науки. Форми на взаимовръзки

2.9. Понятия (категории) на педагогиката. Класически и съвременни понятия

2.10. Нови понятия в съвременната педагогика. Образователно пространство (образователна среда) – компоненти

ГЛАВА ТРЕТА

Дидактиката като наука

3.1. Предмет на дидактиката

3.2. Гносеологията – методология на дидактиката

3.3. Позиция на дидактиката в началното училище

3.4. Съвременни тенденции в развитието на дидактиката

3.5. Цели и задачи на дидактиката

3.6. Основни понятия на дидактиката

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Съдържание на образованието. Изходни концепции (теории) и подходи при подбора на учебното съдържание

4.1. Теорията за развиващото образование

4.2. Теорията за социално-личностна дидактика. Социални функции на образованието

4.3. Психофизиологични основи на дидактиката

4.4. Теорията на риска в педагогиката (дидактиката)

4.5. Психолого-педагогически подход към етническото образование и възпитание

4.6. Концепцията за гражданското образование и възпитание в педагогиката

4.7. Дейностната теория – концептуална основа на педагогиката (дидактиката)

4.8. Концепцията „педагогика на практическото мислене”

4.9. Формиране на универсални учебни действия в образователното пространство на началното училище

4.10. Метапредметно съдържание на образованието

4.11. Ново поколение държавни образователни стандарти (ДОС). Изисквания към структурата и съдържанието на образованието

ГЛАВА ПЕТА

Образователни технологии

5.1. Същност на понятието „педагогическа (образователна) технология”

5.2. Проектиране на технологии на образование. Практически ориентирани технологии

5.3. Сравнителен анализ на видовете технологии

5.4. Иновационни дидактически технологии

5.5. Характеристика на урока в началното училище

5.6. Съвременна интерпретация на методите на обучение

5.7. Нов подход към оценка степента на образованост на детето по три глобални показатели: предметни резултати, интегрирани (метапредметни) и личностни

Библиография

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе