Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Хирургия Митрална регургитация при възрастни пациенти

Митрална регургитация при възрастни пациенти

Цена: 24.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2642

Диагностика и оперативно лечение

 • Автор(и):
  проф. д-р Пламен Панайотов, д.м., FETCS. Началник на Клиника по кардиохирургия УМБАЛ "Св. Марина" - Варна
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-165-3
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  266 стр.
 • Тегло:
  0.447 кг
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Посветена на патология, която засяга голям брой пациенти, монографията е от полза за кардиохирурзи, кардиолози, общопрактикуващи лекари, специализанти и студенти, които се интересуват от този проблем.
 

В медицинската литература на български език през последните години няма публикуван обзор по проблема митрална регургитация - вторият по честота сърдечен порок, изискващ оперативно лечение. Авторът се позовава на над 320 източника, публикувани на английски език, които са свързани с митралната регургитация, като по-голямата част са от последните 10 години.
 

В монографията си доц. Панайотов разглежда в отделни раздели спецификата на митралния клапен апарат, етиологията и дисфункцията на клапата, методите за диагностика и лечение. Всички ехокардиографски образи, онагледяващи диагностиката и лечението на митралната патология, са на пациенти, лекувани от неговия екип в Клиниката по кардиохирургия към Медицинския университет във Варна. Включени са и образи от ЗD-ехокардиография, което отговаря на съвременните тенденции в диагностичния процес. Детайлно са дадени критериите за определяне на степента на регургитацията.
 

Доц. Панайотов има изграден богат дългогодишен опит при диагностиката и хирургичното лечение на митралната регургитация, който той споделя, пишейки тази монография. Този научен труд дава възможност на кардиохирурзи, кардиолози, лекари в доболничната практика, специализанти и студенти да се запознаят детайлно с проблемите на тази клапна патология. До този момент в страната не е публикувана монография, обхващаща целия спектър на този проблем – от етиологията, през диагностиката до хирургичното лечение.
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

ПРЕДГОВОР

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Глава 2. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА МИТРАЛНАТА РЕГУРГИТАЦИЯ

2.1. ЧЕСТОТА

2.2. ПЪРВИЧНА/ ДЕГЕНЕРАТИВНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

2.3. ВТОРИЧНА/ ФУНКЦИОНАЛНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

Глава 3. ДЕФИНИРАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА МИТРАЛНАТА РЕГУРГИТАЦИЯ

3.1. МИТРАЛЕН КЛАПЕН АПАРАТ

3.2. ЕТИОЛОГИЯ НА КЛАПНИТЕ ЛЕЗИИ

3.3. ЛЕЗИЯ

3.4. ДИСФУНКЦИЯ

Глава 4. КЛИНИЧНА КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА И ЕСТЕСТВЕНА ЕВОЛЮЦИЯ НА БОЛЕСТТА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

4.1. ХРОНИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

4.1.1. Клинична картина, ЕКГ, рентгеново изследване

Табл. 4.1.1. Степени на митрална регургитация, определени чрез сърдечна катетеризация с лява вентрикулография

4.1.2. Ехокардиографията в диагностичния процес при митрална регургитация - оценка на степента на регургитацията

4.2. ОСТРО НАСТЪПИЛА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

4.3. ЕСТЕСТВЕНА ЕВОЛЮЦИЯ НА МИТРАЛНАТА РЕГУРГИТАЦИЯ      

Глава 5. ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЪРВИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

5.1. ВРОДЕНИ ПОРОЦИ НА СЪРЦЕТО С МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ

5.2. РЕВМАТИЧНА ЕТИОЛОГИЯ НА МИТРАЛНАТА РЕГУРГИТАЦИЯ    

5.3. МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ ПРИ ЕНДОКАРДИТ        

5.3.1. Дефиниция и видове според клиничното протичане

5.3.2. Ендокардит на нативна клапа

5.3.3. Показания за оперативно лечение при ендокардит

5.3.4. Оперативно лечение при ендокардит на нативна митрална клапа

5.3.5. Протезен клапен ендокардит

5.3.6. Резултати от оперативното лечение при инфекциозен ендокардит

5.4. ОСОБЕНИ СИТУАЦИИ    

5.5. ДЕГЕНЕРАТИВНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

5.5.1. Дефиниция и етиология на дегенеративната митрална регургитация

5.5.2. Лезии и дисфункция на митралния клапен апарат при първична МР

5.5.3. Диагностични критерии за степента на митралната регургитация и алгоритъм за лечението ѝ           

5.5.4. Оперативно лечение на първична митрална регургитация

Глава 6. ВТОРИЧНА (ФУНКЦИОНАЛНА) МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ 

6.1. ДЕФИНИЦИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ВТОРИЧНА (ФУНКЦИОНАЛНА) МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

6.1.1. Използвани понятия  

6.1.2. Епидемиология на вторичната митрална регургитация    

6.1.3. Лезия и дисфункция на митралната клапа

6.2. КЛИНИЧНИ ИЗЯВИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВТОРИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ          

6.3. ДИАГНОСТИКА ПРИ ВТОРИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ. ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА В ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС

6.3.1. Предоперативна ехокардиография, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и РЕТ сканиране  

6.3.2. Класове вторична митрална регургитация 

6.4. НЕОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВТОРИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

6.4.1. Медикаментозно лечение при пациенти с вторична митрална регургитация

6.4.2. Интервенционални кардиологични процедури

6.5. ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВТОРИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

6.5.1. Показания за оперативно лечение   

6.5.2. Противоречия и нерешени въпроси, свързани с оперативното лечение на вторична митрална регургитация

6.5.3. Оперативни техники за лечение на вторична митрална регургитация    

6.5.4. Резултати от оперативното лечение при митрална регургитация

Глава 7. ОСОБЕНИ СИТУАЦИИ

7.1. ТРИКУСПИДАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ ПРЕДИ И/ИЛИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

7.2. ЕДНОЕТАПНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

7.3. АРИТМОГЕНЕН ПРОЛАПС НА МИТРАЛНАТА КЛАПА

7.4. МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПОКАЗАНИЯ ЗА TAVI/ TAVR (Transcatheter Aortic Valve Implantation)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ