Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Кратък английско-български речник на логистичните термини

Кратък английско-български речник на логистичните термини

Цена: 12.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00111

Речникът е съставен на базата на учебни материали, британски и американски източници – уеб базирани тълковни речници, справочници, както и информация от тематично свързани интернет сайтове

 • Автор(и):
  Галина Великова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-990-7
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  168 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Речникът е предназначен за студентите от специалност „Логистика“ във ВВМУ „Н. Вапцаров“ – Варна и за всички специалисти, работещи в областта на логистиката и транспорта. Логистиката e относително нова дисциплина, възникнала в средата на 20. век, която в наши дни се радва на голям интерес не само у нас, но и в световен мащаб. Тя се явява естествено продължение на много науки, като маркетинг, мениджмънт, търговия и др., а с други е тясно свързана и използва тяхната терминология – информационни технологии, транспорт и пр. Затова и голяма част от термините, които ще срещнете в този речник, не са напълно непознати. Друга част не са регистрирани в речници, ето защо преводните варианти са дадени описателно и след консултация с експерти в областта.
 

Речникът е съставен на базата на учебни материали, британски и американски източници – уеб базирани тълковни речници, справочници, както и информация от тематично свързани интернет сайтове. Характеризира се с автентичност и се измерва с достатъчно голям брой единици, за да бъде обективен и представителен за сферата, в която се използва. Състои се от над 3000 термини и словосъчетания, използвани в практиката, както и някои най-често срещани съкращения. Речникът представлява градивен елемент в усвояването на основния минимум английски термини и техните български еквиваленти в логистиката.
 

Речникът е организиран съгласно азбучно-гнездовата система, при която съставните термини, състоящи се от определение и определяемо, се търсят по определяемата дума, която е водещ термин. Изборът на представяне съчетава двата принципа на подреждане на термините – този на англоезичните тълковни терминологични речници и на двуезичните речници, което осигурява трайни асоциативни връзки с основните термини. Статиите са разработени по следния начин: основен термин (понякога придружен от вариант за изписване или пояснение), ляво определение към основния термин, дясно определение, предложни изрази и най-често употребявани съществителни и глаголи в съчетание с него. Посочват се и синоними, ако има такива.
 

За формирането на всяка речникова статия са въведени следните символи:

~ – заменя основния термин; добавено окончание към символа обозначава производна на термина

/ – отделя взаимозаменяеми думи;

/ / – заграждат съкращение на термина;

( ) – заграждат факултативни думи или части от думи; освен това заграждат пояснителен текст

,  – отделя близки по смисъл значения;

;  – отделя по-далечни по смисъл значения или различни части на речта;

цифра – отделя различни значения на термина; номерацията е различна за различни части на речта.
 

Надяваме се, че изданието ще подпомогне не само обучението на бъдещите кадри, а и дейността на всички, които имат допир с логистиката и морската индустрия. Очакваме, че речникът ще бъде полезен за всички специалности, свързани с международния бизнес, както и за преподаватели и преводачи, занимаващи се в тази област.
 

Изразяваме своята благодарност на специалистите и колегите, които оказаха съдействие при уточняване на терминологичните значения. Надяваме се на бележки, предложения и препоръки, които ще допринесат за подобряването и разширяването на речника.