Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Навигация и лоция. Том трети

Навигация и лоция. Том трети

Цена: 36.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00100
 • Автор(и):
  Милчо Белчев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-868-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  432 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Анотация
Настоящата книга е том трети от тритомното издание под заглавие „Навигация и лоция“, състоящо се от десет раздела.
Том първи включва и представя разделите:

 • Основни понятия и определения в навигацията
 • Морски пътища и навигационно обзавеждане
 • Морски навигационни карти, ръководства и пособия

Том втори включва и представя разделите:

 • Графично и аналитично изчисляване на координатите на кораба
 • Кратка теория на определяне мястото на кораба и навигационните измервания
 • Визуална навигация

Том трети включва и представя разделите:

 • Радиоелектронна и хидроакустическа навигация
 • Хидрометеорологично осигуряване на корабоплаването
 • Корабоводене в специфични условия и особени обстоятелства
 • Организация на навигационната безопасност

В четирите раздела на този том са описани и представени в подходящ за морската практика вид съвременните знания и практическата методология на използването на радиолокацията и хидролокацията на море, понятията за използването на бреговите радионавигационни системи, използването на изкуствените спътници за навигационни цели, използването на електронни картни навигационни информационни системи, ползваните хидрометеорологични пособия за осигуряването на навигацията и лоцията, хидрометеорологичните наблюдения и прогнози за осигуряване на навигационната безопасност, безопасното корабоводене в прибрежни води, теснини и стеснени райони, особеностите на корабоводенето във високите географски ширини и в ледове, безопасното водене на кораба в екстремални хидрометеорологични условия, плаване на кораба по изгодни и безопасни океански пътища, международните правни основи на навигационната безопасност и сигурност на кораба, системите за морска безопасност и същността на организацията на навигационната безопасност на борда на кораба.
Включената тематика в том трети на изданието „Навигация и лоция“ е от обсега на съвременната електронна навигация с използването на водещите компютърни и космически технологии и съвременната организация на навигационната безопасност. 
Представеният в тома материал е съобразен с най-съвременните изисквания за осигуряване на висок стандарт на навигационна безопасност и ефективност в морското корабоплаване. 
На подходящо подбрани места са включени и съответните термини от морския английски език, както и пояснения на илюстрациите на английски език. Предвид международната специфика на тематиката, част от нея е представена с най-употребяваните английски термини, чието усвояване и ползване изисква по-висока степен на владеене на морския английски език. Също така усвояването на съвременните навигационни технологии изисква по-висока степен на подготовка по хидрометеорология, електроника и импулсна техника, геодезия и хидрография и други осигуряващи учебни дисциплини.
Изложената тематика в този том е в пълно съответствие с тематиката в таблиците за компетентност за капитан, старши помощник-капитан и вахтен помощник-капитан от Кодекса, част А на международната Конвенция STCW с нейните последни изменения, в сила от 2012 година, и IMO модел курсовете 7.01 „Master and Chief Mate“ и 7.03 „Officer in Charge of a Navigational Watch“, издадени през 2014 година.
Томът е предназначен за начална и поддържаща подготовка на студенти и курсанти от специалност „Корабоводене“, навигатори-стажанти, вахтени помощник-капитани и капитани. Може да се използва и в ежедневната навигационна практика като справочник и методическо ръководство.
Изложението на тематиката в тома е представено в над 430 страници текст и над 300 фигури, фотоси и илюстрации. Богатото илюстриране прави настоящето издание достъпно до широк кръг ползватели, а изложената проблематика лесна за усвояване.
Авторът, съставил настоящото издание на том трети от „Навигация и лоция“, има 40-годишен опит в обучението на вахтени помощник-капитани и капитани и в морската квалификационна дейност. При разработването на проблематиката той е ползвал библиотеките на ВВМУ и БМКЦ и консултации с различни преподаватели, за което им благодари.
Всички добронамерени и конструктивни бележки и предложения от ползващите този том ще бъдат приети с благодарност.

Авторът

 

Съдържание
Раздел VІІ
РАДИОЕЛЕКТРОННА И ХИДРОАКУСТИЧЕСКА НАВИГАЦИЯ

Общи положения
Глава 30. Използване на корабен радиолокатор
30.1. Обща характеристика на корабните навигационни радиолокационни станции
30.2. Основни експлоатационни характеристики на навигационните корабни радари
30.2.1. Максимална далечина на действие и откриване на обектите 
30.2.2. Минимална далечина на действие на радиолокатора и „мъртва зона“
30.2.3. Разрешаваща способност на корабния радиолокатор
30.2.4. Точност на радиолокационното пеленгуване
30.2.5. Точност на измерване на разстояния с корабен радиолокатор
30.3. Специфика на радиолокационното изображение
30.3.1. Изобразяване на бреговете
30.3.2. Изкуствени съоръжения на сушата
30.3.3. Видеосигнали от малки обекти
30.3.4. Лъжливи видеосигнали и смущения
30.4. Навигационно използване на корабния радиолокатор
30.4.1. Общи положения за определяне мястото на кораба с корабен радиолокатор
30.4.2. Определянето на мястото на кораба по неточкови ориентири 
30.4.3. Определяне на мястото на кораба по точкови ориентири
30.4.4. Определяне на мястото на кораба по неточков и точков ориентир
30.4.5. Водене на кораба по радиолокационен створ
30.4.6. Съвместяване на радарното и картното изображение 

Глава 31. Използване на корабни хидроакустически средства
31.1. Характеристика на корабните хидроакустически средства
31.1.1 Специфика на разпространение на звука в морската вода
31.1.2. Еднолъчев навигационен ехолот
31.1.3. Многолъчеви навигационни ехолоти със страничен обзор 
31.1.4. Бордова хидроакустическа станция
31.1.5. Навигационни хидроакустически системи 
31.2. Навигационно използване на хидроакустическите средства и системи
31.2.1. Определяне на мястото на кораба по крюйс-изобата 
31.2.2. Определяне на мястото на кораба чрез съвместяване на наблюдавания дънен профил с програмния
31.2.3. Използване на корабна хидроакустическа станция (хидролокатор) 
31.2.4. Определяне на мястото на кораба с навигационни хидроакустически системи (НХАС) на големи и средни разстояния 
31.2.5. Лоцманско провеждане на кораба с хидроакустически средства

Глава 32. Понятия за използване на брегови радионавигационни средства и системи
32.1. Общи сведения за бреговите радионавигационни средства и системи
32.1.1. Брегови радиофарове с кръгово и насочено излъчване
32.1.2. Брегови радиолокационни станции
31.1.3. Брегови хиперболични радионавигационни системи 
32.2. Определяне на мястото на кораба с импулсно-фазова БРНС „Лоран-С“ 

Глава 33. Използване на навигационни изкуствени спътници на земята
33.1. Общи сведения за изкуствените навигационни спътници на Земята
33.2. Структура на спътниковите радионавигационни системи 
33.2.1. Космическият сегмент на СРНС
33.2.2. Контролен сегмент на СРНС  
33.2.3. Потребителски сегмент (User Segment) на СРНС
33.3. Принцип на действие на спътниковите радионавигационни системи  
33.3.1. Общи сведения за принципа на действие 
33.3.2. Далекомерен метод 
33.3.3. Псевдодалекомерен метод
33.3.4. Разлико-далекомерен метод  
33.3.5. Радиално-скоростен (доплеров) метод  
33.4. Точност на СРНС и работа в диференциален режим 
33.4.1. Същност, произход и оценка на грешките  
33.4.2. Диференциален режим на работа на СРНС    
33.5. Специфичности на спътниковата радионавигационна система „GPS“ 
33.6. Специфичности на спътниковата радионавигационна система „ГЛОНАСС“ 
33.7. Сравнителна характеристика на СРНС „ГЛОНАСС“ и „GPS“ и съвместна работа с брегови импулсно фазови радионавигационни системи 

Глава 34. Използване на електронни картни навигационни информационни системи и навигационни интегрирани системи 
34.1. Общи понятия и определения 
34.2. Конфигурация, сензори и навигационни функции на ЕКНИС  
34.3. Използвана в ЕКНИС картна информация   
34.4. Структура на данните и използваната навигационна информация в ЕКНИС 
34.5. Специфични основни навигационни функции на ЕКНИС   
34.5.1. Изобразяване на електронните карти и оперативни символи на екрана на монитора   
34.5.2. Планиране на пътя на кораба за предстоящ рейс  
34.5.3. Безопасно водене на кораба и контрол за изпълнението на планирания път  
34.6. Допълнителни навигационни функции и индикации на ЕКНИС  
34.7. Сигнализации и индикации на ЕКНИС  
34.8. Документиране на рейса при водене на кораба с ЕКНИС   
34.9. Възможни грешки в работата на ЕКНИС 
34.10. Някои препоръки при практическото използване на ЕКНИС   
34.11. Понятие за интегрирана навигационна система   

Раздел VІІІ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО

Глава 35. Хидрометеорологични пособия
35.1. Общи положения  
35.2. Справочни хидрометеорологични пособия и карти 
35.3. Изчислителни хидрометеорологични пособия 

Глава 36. Хидрометеорологична информация, постъпваща на кораба 
36.1. Метеорологичен и морски бюлетин   
36.2. Щормови предупреждения   
36.2.1. Радио щормови предупреждения   
36.2.2. Визуални сигнали за щормови предупреждения 
36.3. Факсимилни карти за времето и състоянието на морето  
36.3.1. Карти за фактическото състояние на времето и прогнози   
36.3.2. Карти на ледовата обстановка    

Глава 37. Хидрометеорологични наблюдения на борда на кораба и корабни прогнози  
37.1. Корабни наблюдения за времето и морето   
37.2. Необходим минимум от хидрометеорологична информация  
37.3. Прогноза на основните хидрометеорологични елементи на борда на кораба   
37.3.1. Прогноза на синоптичното положение 
37.3.2. Прогноза за елементите на времето  
37.4. Прогноза на времето по местни признаци    

Раздел ІХ
КОРАБОВОДЕНЕ В СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Глава 38. Корабоводене в прибрежни води, теснини и райони, ограничени за маневриране
38.1. Корабоводене при подхождане към брега и във видимост на брега 
38.1.1. Опознаване на брега
38.1.2. Особености на плаването в близост на брега
38.2. Особености на корабоводенето в стеснени райони и теснини
38.2.1. Характеристика на стеснените райони 
38.2.2. Подготовка на кораба за плаване в стеснени райони 
38.2.3. Навигационни особености при плаване в стеснени райони 
38.2.4. Плаване в райони с регулирано движение на корабите 
38.3. Навигационно осигуряване на заставането на кораба на котва, стоенето на котва и дрейфане на открит рейд 
38.3.1. Избор на котвено място   
38.3.2. Заставане на котва 
38.3.3. Стоене на котва    
38.4. Дрейфане на кораба на открит рейд  
38.5. Засядане и излизане на кораба на брега  

Глава 39. Корабоводене във високите ширини и в ледове 
39.1. Навигационни условия на плаването във високите ширини  
39.2. Плаване в ледове   
39.2.1. Характеристика на навигационните особености на плаването и откриването на ледовете   
39.2.2. Самостоятелно плаване на кораб в ледове   
39.2.3. Изчисление на координатите при плаване в ледове   
39.2.4. Плаване в ледове с помощта на ледоразбивач    
39.2.5. Обледеняване на кораба   

Глава 40. Корабоводене в екстремни хидрометеорологични условия   
40.1. Корабоводене в намалена видимост  
40.1.1. Характеристика на намалената видимост   
40.1.2. Корабоводене при подхождане към райони с намалена видимост     
40.1.3. Безопасно корабоводене в условия на намалена видимост   
40.2. Корабоводене при силен вятър и вълнение   
40.2.1. Характеристика на плавателните условия при силен вятър и вълнение 
40.2.2. Подготовка на кораба за плаване в условия на силни ветрове и вълнение  
40.2.3. Мерки за осигуряване на безопасността на кораба при плаване в щормови условия   
40.3. Корабоводене в условията на тропически циклон   
40.3.1. Характеристика на тропическите циклони и условията на плаване в тях  
40.3.2. Отклонение на кораба от тропически циклон   

Глава 41. Корабоводене при особени обстоятелства   
41.1. Навигационно осигуряване на операциите по търсене и спасяване на бедстващи съдове и хора на море 
41.1.1. Общи сведения за световната система за търсене и спасяване   
41.1.2. Специфичности на корабоводенето при участие в операции по търсене и спасяване   
41.2. Маневриране на кораба за спасяване на човек зад борда    
41.3. Специфичности на плаването на кораба в район с опасност от пиратски нападения    

Глава 42. Водене на кораба в океана по изгодни и безопасни пътища   
42.1. Понятие за изгоден и безопасен път    
42.2. Уравнения и параметри на дъгата от големия кръг   
42.3. Съставно плаване в океана   
42.4. Способи за нанасяне на ортодромата на карта в Меркаторова проекция и нейното използване за водене на кораба  
42.5. Избор на оптимален презокеански маршрут с отчитане на хидрометеорологичните условия  
42.5.1. Самостоятелен избор от кораба на оптимален презокеански маршрут   
42.3.2. Избор на оптимален презокеански маршрут с ползване на системата за хидрометеорологично обслужване на маршрутите 


РАЗДЕЛ Х
ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАВИГАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ

Глава 43. Международни правни основи на навигационната безопасност  
43.1. Международна морска организация и основните международни морски конвенции и актове    
43.1.1. Международна конвенция за безопасност на живота на море – International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS),  1974, as amended  
43.1.2. Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) 
43.1.3. Международна конвенция за стандартите на обучение и сертифициране на моряците и носене на вахта (STCW)  
43.1.4. Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. 
43.2. Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) 

Глава 44. Морски системи за навигационна безопасност   
44.1. Информационно осигуряване на навигационната безопасност 
44.2. Глобална морска система за бедствия и безопасност   
44.3. Системи за идентификация на корабите и проследяване на далечни разстояния  
44.3.1. Автоматична система за идентификация (AIS)  
44.3.2. Система за идентификация на далечни разстояния и проследяване (LRIT)   

Глава 45. Същност и организация на навигационната безопасност на борда на кораба 
45.1. Специфика на навигационен процес, точност и надеждност на навигационната информация 
45.2. Управление на ресурсите на корабния мостик 
45.3. Навигационно планиране на рейса на кораба   
45.3.1. Общи положения    
45.3.2. Анализ и оценка на предстоящия рейс  
45.3.3. Изготвяне на план за рейса и преходите    
45.3.4. Преглед и подготовка на техническите средства за корабоводене   
45.4. Носене на навигационна вахта   
45.4.1. Общи положения   
45.4.2. Организация на наблюдението    
45.4.3. Приемане на навигационна вахта    
45.4.4. Дейности при носене на вахта   
45.4.5. Уведомяване на капитана  
45.4.6. Плаване с пилот на борда   
45.4.7. Навигационна вахта на котва  
45.4.8. Регистриране на навигационните параметри, събития и обстоятелства  

ПРИЛОЖЕНИЯ
ІІІ-01. Радиолокационни изображения
ІІІ-02. Таблица за опознаване на радиолокационните видеосигнали
ІІІ-03. Образец на маршрутна карта
ІІІ-04. Скала на Бофорт
ІІІ-05. Метеорологични символи за времето
ІІІ-06. Разпределение на тропическите циклони по райони
ІІІ-07. Списък на IMO конвенциите

Ползвани източници