Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Глаукомите

Цена: 10.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00020
 • Автор(и):
  Блага Чилова-Атанасова, Мариета Конарева-Костянева, Марин Атанасов
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-260-1
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2006
 • Обем:
  104 стр.
 • Формат:
  145 x 200 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

При написване на монографията "Глаукомите" имахме за цел да обобщим най-новите проучвания върху епидемиологията. етиопатогенезата, диагностиката, проследяването и лечението на глаукомите. Придържахме се строго към въведената от Европейското глаукомно общество класификация на глаукомите и към възприетите схващания за етиопатогенезата, клиничната картина, проследяването и лечението при различните видове глаукоми.
Надяваме се тези изисквания да станат достояние на българските офталмолози и да ги ръководят в тясната практическа работа.
От авторите

Предговор
С голямо удоволствие се запознах с ръкописа на настоящата монография. Поздравявам членовете на авторския колектив за успешното представяне в кратък вид на съвременното състояние на проблема за глаукомите - най-честата причина за нелечима слепота сред възрастното население у нас.
Защо все още много болни у нас ослепяват от глаукома? Всекидневните ни срещи с пациенти в краен стадий на заболяването предизвикват чувство на вина у всеки отговорен офталмолог. Пренебрегването на основни принципи при преглед на очно болен с насочено търсене на рискови фактори за глаукомно увреждане обричат засегнатите на тежка инвалидност. Проблемът на глаукомите изисква повече внимание, осъвременяване на знанията за това тежко заболяване и създаване на система в офталмологичната мрежа.
 Основната цел на колегите е постигната - монографията съдържа основните изисквания за добрата медицинска практика в диагнозата, лечението и принципите при проследяване на глаукомно болни. В книгата са обобщени най-новите проучвания върху епидемиологията, етиопатогенезата, класификацията и диагностичните методи - както рутинните, така и най-актуалните съвременни постижения в медицинската технология. Бих обърнала специално внимание на дидактично представените основни и допълнителни рискови фактори за развитието на заболяването. Макар че част от високотехнологичните изобразяващи методи за оценка на ранните структурни и функционални увреждания са все още недостъпни за широката ежедневна практика, намирам подробното им описание за необходимо и навременно...