Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Психология Нелинейност и невропластичност в психиатрията

Нелинейност и невропластичност в психиатрията

Цена: 12.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  PS00006
 • Автор(и):
  Георги Попов, Антон Тончев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-531-2
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2011
 • Обем:
  96 стр.
 • Формат:
  150 x 215 мм
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Въведение
Клиничната психиатрия е в концептуална криза. От една страна, последните две десетилетия донесоха огромен напредък в областта на нашето разбиране относно молекулната основа на невропсихиатричните разстройства. Все още обаче това не рефлектира в класификациите и диагностиката на психичните заболявания. Макронивото (психиатричните симптоми) остава откъснато от микронивото (мозъчните клетки). Тази празнина може да бъде запълнена единствено чрез интердисциплинарни усилия на клиницисти и фундаментални изследователи (невробиолози), а от друга страна, чрез разработването и приложението на нови теоретико-методологични подходи, които ще ни позволят да сглобим мозайката от клиничните и експерименталните данни. Представените пет взаимносвързани студии правят стъпки в тази посока.
Невроните са пластични, а техните динамични взаимоотношения са нелинейни и детерминистични. Основният клетъчен състав на човешката централна нервната система непрекъснато претърпява не само функционални, но и структурни изменения. Невроните са в състояние да променят своите размери, форма и брой в резултат от действието на външни или вътрешни стимули. Този процес наричаме невропластичност. Днес на науката е известно, че способност да се възпроизвеждат притежават не само глиалните клетки. Такова качество притежават и нервните клетки през цялата продължителност на човешкия живот. Използването на тази вродена нам способност за терапевтични цели при невропсихиатричните заболявания тепърва ще набира сила. В настоящия труд ние разглеждаме основните характеристики на пластичността на мозъка и обобщаваме известните към момента данни за участието на този феномен в патогенезата и лечението на най-честите психиатрични разстройства, като основният ни фокус са депресиите. Освен това ние правим опит да „впишем“ пластичността на мозъка в нелинейните мозъчни динамики на микро- и макрониво. На тази база реформулираме някои основни понятийни конструкции на клиничната психиатрия.
Опитите за интегриране на биологията с човешкото поведение и психичните разстройства датират още от древността. В последните десетилетия психофармакологията показа, че психичните разстройства могат да се повлияват по химичен път, и с това отвори широко вратата за навлизането на невробиологията в тяхното изучаване. Удивителното развитие на молекулярната невробиология сложи неповторим отпечатък върху нашите представи за мозъка и психиката. Ние интегрираме тези изследователски направления в опит не само да очертаем сегашната картина, а и да предложим някои насоки за бъдещо развитие.
Текстовете са адресирани преди всичко към клиницистите психиатри и невролози, но се надяваме също така да бъдат полезни за студенти, специализанти и докторанти, както и за изследователи в областта на невронауките.