Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Фармакология, фармакогнозия Токсикохимичен скрининг на злоупотребата с наркотични вещества - възможности и ограничения

Токсикохимичен скрининг на злоупотребата с наркотични вещества - възможности и ограничения

Цена: 36.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4872

Книгата разглежда причините за действително позитивиране на имуноаналитичните тестове при липсата на първична наркотична експозиция и начините за преднамерено получаване на фалшиво негативни резултати по време на скрининговия анализ, предвид процъфтяващата пазарна ниша за продукти, маскиращи наркотичната злоупотреба

 • Автор(и):
  Станила Стоева
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-291-3
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2023
 • Обем:
  136 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

„Навсякъде, всичко, всеки“ – с това послание Европейският доклад за наркотиците (2023) обобщава все по-масовата злоупотреба с упойващи вещества, както и безсилието на властите да се справят с нарастващата им наличност. Регистрираните рекордни конфискации на дрога, установените по-мощни биологични ефекти на някои от съществуващите психотропни субстанции, както и непрекъснатото появяване на новосинтезирани молекули пораждат спешната необходимост от прилагането и оптимизирането на всички възможни способи за контрол и мониторинг на злоупотребата с наркотици.

Тревожните тенденции на задълбочаване на наркопандемията се оказаха ключов мотив за създаването на настоящия монографичен труд. Чрез него авторът цели да хвърли светлина върху възможностите и проблемите на съвременните токсикохимични методи за установяване на наркотичната употреба, както и на факторите, имащи пряко отношение към финалната интерпретация на получените резултати.

В по-големи детайли са разгледани най-често използваните методи за първоначално пресяване на евентуално злоупотребяващите лица – имуноаналитичните техники за анализ. Аргументирани са причините за липсата им на доказателствена и съдебна стойност, без да се оспорва централната им роля в наблюдението на наркотичната експозиция сред населението.

В отговор на общественото вълнение от здравните, социалните и икономическите последици на наркотичния скрининг бяха обобщени ксенобиотиците, способни да причинят възникването на фалшиво позитивни резултати. Конкретизирани са аналитичните проблеми при отделните класове наркотични вещества, като е поставен акцент върху канабиноидите и субстанциите от амфетаминов тип, вземайки под внимание повишената им употреба не само в България, но и в световен мащаб.

Без да има претенциите да служи като токсикохимичен вадемекум, настоящият труд систематизира причините за действително позитивиране на имуноаналитичните тестове при липсата на първична наркотична експозиция, както и възможностите за тяхното доказване. С намерението да изостри аналитичната бдителност той засяга и начините за преднамерено получаване на фалшиво негативни резултати по време на скрининговия анализ, предвид процъфтяващата пазарна ниша за продукти, маскиращи наркотичната злоупотреба.

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Рецензии...................................................................................................................6
Използвани съкращения ...................................................................................12
Предговор...............................................................................................................13
ГЛАВА I. Основни понятия и тенденции при употребата на
наркотични вещества.........................................................................................14

ГЛАВА II. Токсикохимични подходи за установяване наличието
на наркотични вещества в биологични проби............................................18
1. Техники за скрининг на наркотични вещества в биологични проби ......20
1.1. Прагови концентрационни нива при извършването на
наркотичен скрининг.......................................................................... 23
1.2. Времеви прозорец на детектируемост на целевите аналити.......... 26
1.3. Периодичност на провеждане на скрининга на наркотични
вещества .............................................................................................. 28
1.4. Предимства и недостатъци на имуноаналитичните методи за
скрининг на наркотични вещества в биологични проби ................ 28
2. Токсикохимични методи за извършване на доказателствен анализ ........31
3. Биологични матрици, използвани в мониторинга на злоупотреба с
наркотични вещества.......................................................................................33
4. Интерпретация на резултатите от токсикохимичния скрининг на
наркотични вещества.......................................................................................40

ГЛАВА III. Фалшиво позитивни резултати при
токсикологичния скрининг на наркотични вещества .............................44
1. Амфетамини......................................................................................................45
1.1. Ксенобиотици, чиито прием може да предизвика фалшиво
позитивни резултати при скрининга на наркотици от
амфетаминов тип ................................................................................ 48
2. Канабиноиди .....................................................................................................56
2.1. Ксенобиотици, чиито прием може да предизвика фалшиво
позитивни резултати при скрининга на наркотици от групата
на канабиноидите ............................................................................... 62

3. Опиоиди.............................................................................................................64
3.1. Ксенобиотици, чиито прием може да предизвика фалшиво
позитивни резултати при скрининга на наркотици от групата
на опиоидите ....................................................................................... 66
4. Кокаин ................................................................................................................69
4.1. Ксенобиотици, чийто прием може да предизвика фалшиво
позитивни резултати при скрининга на кокаин ............................... 72
5. Бензодиазепини ................................................................................................73
5.1. Ксенобиотици, чийто прием може да предизвика фалшиво
позитивни резултати при скрининга за наркотици от групата
на бензодиазепините .......................................................................... 76
6. Диетиламид на лизергиновата киселина......................................................77
6.1. Ксенобиотици, чийто прием може да предизвика фалшиво
позитивни резултати при скрининга на LSD ................................... 78
7. Други ..................................................................................................................79
7.1. Трициклични антидепресанти........................................................... 79
7.2. Фенциклидин ...................................................................................... 80

ГЛАВА IV. Действително позитивиране на токсикохимичните
тестове без наличието на първична наркотична злоупотреба...............81
1. Аналитично позитивни резултати след употребата на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични активни вещества ..............................81
2. Аналитично позитивни резултати заради употребата на лекарства,
чиито метаболити представляват наркотични вещества ..........................83
3. Аналитично позитивни резултати заради пасивно излагане на
наркотични вещества от околната среда ......................................................84
4. Аналитично позитивни резултати заради консумацията на
хранителни продукти и напитки, съдържащи наркотични вещества......87
5. Аналитично позитивни резултати заради умишленото добавяне на
наркотични вещества в пробата.....................................................................88

ГЛАВА V. Фалшиво негативни резултати в токсикологичния
скрининг на наркотични вещества................................................................90
1. Невъзможност за надвишаване на граничната концентрация,
нужна за получаване на положителен резултат ..........................................92
1.1. Продължителността на времето от приема на наркотичната
субстанция до набирането на биологичния материал .................... 92
1.2. Компрометиране на токсикохимичния анализ чрез разреждане
на пробите ........................................................................................... 93
1.3. Особености от страна на организма ................................................. 96
2. Ниска антигенна специфичност ....................................................................96
2.1. Значение на вида фабрично заложено антитяло.............................. 96
2.2. Използване на екзогенни химически примеси ................................ 97
3. Заместване на пробата чрез предаване на синтетична или чужда
урина.................................................................................................................103
4. Начини за установяване на преднамереното фалшифициране на
пробите урина .................................................................................................104
4.1. Общо изследване на урината........................................................... 105
4.2. Определяне на отклонения в цвета и/или миризмата на пробата 107
4.3. Химични реакции, физикохимични и биологични методи
за установяване наличието на екзогенни примеси в
изследваните проби .......................................................................... 107

Заключение..........................................................................................................112
Указател ...............................................................................................................115
Библиография.....................................................................................................118