Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Психиатрия Хранителни разстройства в юношеска възраст

Хранителни разстройства в юношеска възраст

Цена: 39.90 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4559

Анорексия и булимия нервоза

 • Автор(и):
  доц. д-р Петър М. Петров, д.м.н.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-246-3
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  160 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Добави в желани

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • РЕЦЕНЗИИ
 • УВОД
 • ИСТОРИЯ
 • ДЕФИНИЦИИ
 • ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
 • ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА И РИСКОВИ ФАКТОРИ 
 • Генетични фактори
 • Невробиология на хранителните разстройства
 • РИСКОВИ ФАКТОРИ
 • Бременност и перинатални усложнения
 • Пол, възраст, етнос и раса
 • Травматични преживявания в ранна възраст
 • Социални и културални влияния
 • Личностови характеристики
 • Семейството като фактор (семейни интеракции, семейно функциониране, привързаност, психични разстройства у родителите)
 • Семейството като фактор
 • Професионални или други изисквания за слаба фигура (балерини, танцьорки, модели, атлети)
 • Затлъстяване в детството
 • ТРИГЕРИ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
 • ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА И НЕСУИЦИДНО САМОНАРАНЯВАЩО ПОВЕДЕНИЕ
 • ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА И СУИЦИД
 • СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА
 • ЛИЧЕН ОПИТ
 • Данни за клиничната популация от деца и юноши с хранителни разстройства
 • Представяне на клинични случаи на пациенти с анорексия нервоза
 • Използване на оценъчни инструменти в клиничната практика
 • Лични наблюдения и очертани тенденции при работа с юноши с хранителни разстройства и техните семейства
 • Специфики при работа в стационарен, дневно-стационарен и амбулаторен сетинг
 • ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 • ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
   

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н., относно монографичен труд на тема: „Хранителни разстройства в юношеска възраст. Анорексия и булимия нервоза“ с автор доц. д-р Петър М. Петров, д.м.н.


В монографията си доц. д-р Петър Петров разглежда многоаспектно актуален и важен не само медицински, а и социален проблем – анорексия и булимия нервоза. Актуалността на тези две заболявания е свързана с нарастващата им в съвременните условия болестност. По тази причина те ангажират вниманието на изследователи от различни клонове на психиатрията, педиатрията, психологията, както и такива от други области на науката, свързани с хранителните разстройства.
 

В монографията си, в логична последователност, доц. Петров започва с интересна историческа справка от описанието на анорексия и булимия нервоза в древността и проследява вижданията по проблема до наши дни, описан и структуриран в класификационните справочници. Направен е обзор на причините и механизмите на двете заболявания, но освен литературните данни доц. Петров представя и своя ъгъл на виждане за етио-патогенезата им. Това е свързано с неговите лични наблюдения на кохорта от повече от 100 пациенти – една от най-големите описани до момента в нашата литература.
 

Освен класификационно доц. Петров задълбочено представя проблема и на базата на богата литературна справка, но ценността на монографията е свързана основно с големия му опит в диагностициране и лечение на пациенти с тези заболявания и особено ценен е този опит, предвид факта, че заболяването има и културален характер и е важно за нашата и близки до нашата култури.
Важна част от представената монография е терапевтичният подход, който е в унисон със световните стандарти, но адаптиран към българските условия и реалности. Доц. Петров подробно разглежда рискови фактори, най-честите тригери за отключване на разстройството, както и някои високорискови съпътстващи състояния при стационарното лечение на тези пациенти, но предлага и континуума му в амбулаторни условия. Приложеният от него терапевтичен подход показва и добър резултат, като критерият е не само благоприятно повлиялите се болшинството от пациенти, но и от факта, че няма починал пациент, въпреки не малката смърт- ност от анорексия нервоза.

 

В заключение: Чрез настоящата монография доц. д-р П. Петров е постигнал поставената си цел да покаже съвременните виждания по отношение на хранителните разстройства в детско-юношеска възраст – съвременните познания за етиология и патогенеза, данните за епидемиология, доказателствата за наличие на рискови фактори, най-честите тригери за отключване на разстройството, както и някои високорискови съпътстващи състояния, както и терапевтичното поведение.
 

Работата е написана с отличен стил, свързан и с преподавателските качества на доц. д-р П. Петров, задълбочени познания по проблема за хранителните разстройства и в частност на анорексия и булимия нервоза. В тази връзка монографията на доц. д-р Петър Петров, д.м.н., е актуална и полезна както за лекари от областта на психиатрията и педиатрията, така и за психолози, педагози и друг кръг специалисти, интересуващи се от проблема.


01.11.2022 г.
Професор д-р Риналдо Шишков, д.м.н.