Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Хигиена, социална и трудова медицина Ръководство за практически упражнения по хигиена

Ръководство за практически упражнения по хигиена

Цена: 24.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4245

За студенти по медицина и стажант-лекари

 • Автор(и):
  под ред.на проф.П.Гацева, дм
 • Издател:
  Лакс бук
 • ISBN:
  9786191891795
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  370 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Настоящото ръководство за практически упражнения по хигиена е напълно съобразено с учебната програма за студенти по медицина и е предназначено както за тях, така и за стажант-лекарите с цел подготовката им за бъдещата профилактична дейност.

Актуализирането на много нормативни документи и прилагането на нови подходи и методи в областта на хигиената обуславят необходимостта от такова ръководство.

В ръководството за практически упражнения са включени основни методи за изследване на някои фактори на жизнената и работната среда (атмосферен въздух, питейна вода, микроклимат, шум и др.), с които студентите се запознават.

Разгледани са основни хигиенни проблеми, свързани с ролята на елементи от жизнената среда на човека (въздух, вода, почва и др.) и положителните или отрицателни въздействия на физичните, химични и биологични фактори от тях върху здравето. Анализирани са рисковете при експозиция на йонизиращи лъчения и мерките за лъчезащита.

В раздела посветен на храните и храненето се обсъждат актуалните физиологични норми за хранене, оценка на храненето и хранителния статус, профилактика на хранителните заболявания вследствие на биологично и химично замърсяване, здравна експертиза на хранителни продукти, хигиенни изисквания към заведения за обществено хранене и др.

Дискутирани са трудово-медицински проблеми в редица производства и дейности като е акцентирано на физиологични и психофизиологични методи за оценка на работоспособността и умората, хигиенна оценка на физични (шум и вибрации) и химични (пестициди) фактори на работната среда.

Разгледани са възрастовите анатомо-физиологични особености при децата и подрастващите и методите за изследване и оценка на тяхното здравно състояние и физическо развитие, посочени са хигиенните изисквания към детските заведения и училища и хигиена на обучението.

Авторският колектив се надява, че това учебно ръководство ще бъде полезно за подготовката по хигиена на студентите по медицина и бъдещите лекари за тяхната профилактична дейност и ще приеме с благодарност всички критични бележки и предложения, целящи неговото усъвършенстване.