Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Анатомия, физиология, биология Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 1

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 1

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4176

Ръководството е предназначено за студенти от втори курс на магистърската програма по медицина на Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

 • Автор(и):
  Елена Джамбазова, Петър Райчев, Борислав Асенов, Даниела Пехливанова, Яна Чекаларова
 • Издател:
  УИ "Св. Климент Охридски"
 • ISBN:
  978-954-07-5263-1
 • Издание:
  първо
 • Обем:
  192 стр.
 • Тип корица:
  мека
Добави в желани

Ръководството за практически упражнения по физиология на човека е предназначено за студенти от втори курс на магистърската програма по медицина на Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. То включва теми за упражнения от одобрена учебна програма, които покриват голяма част от курса по физиология на човека. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ И КЛЕТЪЧЕН ПЕРМЕАБИЛИТЕТ – П. Райчев

Упр. 1. Дифузия и осмоза

1.1. Дифузия през клетъчната мембрана

1.2. Осмоза

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 2. Транспорт на йони през клетъчната мембрана. Мембранен потенциал при стацио-

нарно състояние на клетката. Равновесен потенциал и електрохимичен градиент на йоните

2.1. Мембранен потенциал при стационарно състояние на клетките

2.2. Равновесен потенциал

2.3. Електрохимичен градиент

2.4. Йонни токове през КМ

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

ВЪЗБУДИМИ ТЪКАНИ – НЕРВНА И МУСКУЛНА – E. Джамбазова

Упр. 3. Възбудими мембрани. Електрични сигнали. Електроневрография

3.1. Възбудими мембрани

3.2. Промени в мембранния потенциал на покой (Е0)

3.3. Видове електрични сигнали

3.4. Промени във възбудимостта по време на АП – рефрактерни периоди

3.5. Нерви и нервни влакна

3.6. Изследване на проводимостта на нервните влакна. Електроневрография

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 4. Скелетни мускули. Двигателна единица. Електромиография

4.1. Устройство на скелетния мускул

4.2. Механизъм на възбуждане и съкращение на мускула. Нервно-мускулен синапс

4.3. Видове мускулно съкращение

4.4. Контрол на мускулната активност и степен на напрежение

4.5. Мускулна умора

4.6. Електромиография

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

НЕРВНА СИСТЕМА – Я. Чекаларова и Е. Джамбазова

Упр. 5. Рефлексна дейност. Клинично важни рефлекси – Я. Чекаларова.

5.1. Рефлекс – определение, компоненти на рефлексната дъга

5.2. Класификация на рефлексите

5.3. Критерии за оценка на рефлексния отговор

5.4. Изследване на клинично важни соматични рефлекси

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 6. Електрична активност на мозъка. Сън

6.1. Електроенцефалография – Я. Чекаларова

6.2. Техника на регистрация на ЕЕГ

6.3. Видове ЕЕГ вълни

6.4. Интерпретация и клинични приложения на ЕЕГ

6.5. Сън – E. Джамбазова

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

СЕТИВНИ СИСТЕМИ – E. Джамбазова

Упр. 7. Соматосетивна система

7.1. Перцепция на сетивната информация

7.2. Соматосетивни рецептори

7.3. Рецепторен потенциал

7.4. Рецептивно поле

7.5. Адаптация на сетивните рецептори

7.6. Провеждане на сетивната информация

7.7. Централна (корова) част на соматосетивната система

7.8. Психофизични методи за изследване на сетивността

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 8. Зрителна сетивна система. Оптичен апарат на окото. Зенични реакции. Зрителна острота

8.1. Преглед на окото

8.2. Оптична система

8.3. Зрителни пътища

8.4. Акомодация

8.5. Рефракционни аномалии

8.6. Зенични реакции

8.7. Зрителна острота

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 9. Зрителна сетивна система. Определяне на граници на зрително поле.

Тестване на цветно зрение

9.1. Ретина

9.2. Зрително поле

9.3. Цветно зрение

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 10. Слухова сетивна система. Слухова острота. Аудиометрия

10.1. Структура на ухо. Орган на Корти

10.2. Трансдукция на механичния сигнал в електричен

10.3. Пътища на звуковата информация

10.4. Нарушения на слуха

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

Упр. 11. Вестибуларна сетивна система. Нистагъм. Оценка на равновесието.

Функционални проби

11.1. Структура и функции на вестибуларния апарат

11.2. Поддържане на баланса (равновесието)

11.3. Интеграция на сетивната информация

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВНА СИСТЕМА – Д. Пехливанова

Упр. 12. Вегетативна рефлексна дъга и вегетативни рефлекси.

Вариабилност на сърдечната честота

12.1. Вегетативна рефлексна дъга

12.2. Дялове на вегетативната нервна система

12.3. Мозъчни центрове, които регулират вегетативните функции

12.4. Физиологични ефекти на ВНС

12.5. Вариабилност на сърдечната честота

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА – Я. Чекаларова

Упр. 13. Хормони на хипоталамо-хипофизната система. Щитовидни и паращитовидни хормони

13.1. Хормони – определение, класификация, механизъм на действие

13.2. Хипоталамо-хипофизна система. Регулация на хормоналната секреция

13.3. Хормони на щитовидната жлеза

13.4. Калциево-фосфатна хомеостаза

-- Самоконтрол

Упр. 14. Надбъбречни хормони и хормони на панкреаса

14.1. Хормони на надбъбречните жлези

14.2. Панкреатични хормони

-- Самоконтрол

-- Практически задачи

ВЪПРОСИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР