Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Хирургия на клепачите

Цена: 35.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2779

Книгата е препоръчително четиво за всички обучаващи се офталмолози, както и за всеки, който иска да разбере принципите на хирургическото лечение на клепачите

 • Автор(и):
  Зорница Златарова
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-152-3
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  199 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

"В българската офталмологична литература липсваше монография, посветена на хирургията на клепачите. Предвид множеството вродени и придобити аномалии на клепачите и наличието на значителен брой доброкачествени и злокачествени тумори, които се нуждаят от оперативно лечение, такова ръководство беше необходимо.
 

Считам, че монографията запълва една празнина в българската офталмологична литература и със своята пълнота и подробно описание на клепачната хирургия ще бъде в помощ на офталмолозите в тяхната хирургична дейност в областта на хирургията на клепачите."
 

Проф. д-р Блага Чилова-Атанасова, д.м.н
 

"Монографията на доц. Златарова представлява съвременно ръководство на български език по пластично-възстановителна хирургия на клепачите, което може да бъде използвано на национално ниво не само от офталмолози, но и от хирурзи от други специалности, извършващи пластично-възстановителни процедури в областта на лицето.
 

Монографията съдържа собствени данни, публикувани в продължение на последните 15 години, както и техния анализ. Авторът предоставя и готовите и модифицирани алгоритми, които използва в своята хирургическа практика. Всичко това е прекрасно илюстрирано както с авторски рисунки на художник, така и с богат снимков материал, който е събиран в продължение на години."
 

Проф. д-р Христина Групчева д.м.н., FEBO, FICO (Hon), FBCLA, FIACLE
 

Хирургията на клепачите представлява част от офталмохирургията, но може да се възприеме и като дял от пластичната хирургия. Монографията разглежда проблемите, свързани с хирургията на клепачите, през погледа на офталмолога. Представени са основните анатомични особености и топографски ориентири, водещи хирурга по време на операцията. Разгледани са различни видове ламба и свободни трансплантати, използвани в реконструктивната хирургия на клепачите. Особено внимание е обърнато на предоперативното изследване на състоянието на клепачите и околоочната област с оглед избиране на подходящата хирургична процедура във всеки конкретен случай.
 

Вродените аномалии в позицията и функцията на клепачите са относително редки. Описани са вродените блефарофимоза-птоза-епикантус инверзус синдром, ектропион, ентропион, птоза и др., като са обсъдени възможните подходи за лечението им. Много по-често в практиката се срещат придобити промени в позицията на клепачите, като най-често те са свързани с инволутивните промени, настъпващи с напредването на възрастта, но могат да са в резултат и на неврологични или други заболявания. Обстойно са разгледани етиологията, разпространението, диагностиката и най-често използваните хирургични процедури за корекция на ектропион, ентропион, птоза, дерматохалаза, СХК и ретракция на клепачите. Специално внимание е отделено на естетичната корекция на клепачите.
 

Туморите на клепачите са другата голяма група заболявания, лечението на които налага реконструкция на клепачите. Доброкачествените тумори са по-често срещани от злокачествените. Проучванията на автора върху заболеваемостта от злокачествени тумори на клепачите във Варненска област обхващат 20-годишен период, от 1996 до 2015 г., а това върху хирургичното лечение на злокачествените тумори на клепачите обхваща периода от 1999 до 2015 г. Анализирани са демографските характеристики на оперираните болни, използваните хирургични техники, състоянието на резекционните линии, честотата на постоперативните рецидиви. Детайлно са представени възможностите за реконструкция на клепачите в зависимост от големината и локализацията на дефекта.
 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Рецензия
 • Рецензия
 • Използвани съкращения
 • Въведение

I. Глава

 • Анатомия на клепачите и топографски ориентири през погледа на окулопластичния хирург

II. Глава

 • Основни принципи на пластичната хирургия на клепачите
 • 2. 1. Разрези и формиране на цикатрикси
 • 2. 2. Затваряне на оперативната рана
 • 2. 3. Видове шевове
 • 2. 4. Адаптация и зашиване на мигления ръб
 • 2. 5. Видове ламба за покриване на кожни дефекти
 • 2. 6. Видове свободни трансплантати, използвани при реконструкция на клепачите
 • 2. 7. Шевен материал и инструментариум
 • 2. 8. Анестезия

III. Глава

 • Предоперативно изследване, фокусирано върху състоянието на клепачите и околоочната област

IV. Глава

 • Хирургично лечение на вродени аномалии на клепачите

V. Глава

 • Хирургично лечение на придобити промени в позицията на клепачите
 • 5. 1. Ектропион
 • 5. 2. Синдром на халтавия клепач (СХК)
 • 5. 3. Ентропион
 • 5. 4. Ретракция на клепачите
 • 5. 5. Птоза

VI. Глава

 • Естетична корекция на клепачите – блефаропластика

VII. Глава

 • Тумори на клепачите – честота и хирургично лечение
 • 7. 1. Доброкачествени тумори на клепачите
 • 7. 2. Злокачествени тумори на клепачите
   

Библиография