Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Онкология, хематология Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи

Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи

Цена: 28.50 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2635

Първи по рода си труд в българската литература, в помощ на специалистите в областта на детската онкология и специализантите по лъчелечение и детска онкохематология

 • Автор(и):
  Елица Енчева-Мицова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-983-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  195 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Монографията на Елица Енчева-Мицова е посветена на една от най-важните теми в радиационната онкология – приложението й при острата лимфоидна левкоза, болестта на Ходжкин, медулобластома и нискостепенните глиоми в детската възраст. В България липсва стандарт по тази тема и в клиниките по детска онко-хематология се ръководят и прилагат световните стандарти и протоколи за лечение. Големите промени на лъчелечението с въвеждането на нови ефикасни медикаменти и оценката на дългосрочните странични ефекти на радиацията правят подобна монографична книга изключително важна и навременна.
 

В „Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи“ Елица Енчева-Мицова подробно излага и обобщава резултатите от големия обем проучвания през последните 20 години. Усвоила най-модерните методи за лъчелечение и практикувайки ги в лечебното заведение, което ръководи, авторът излага детайлите на лъчевите индикации, различни методи, техники, дози, обеми, толерантни доза в рискови органи, странични ефекти. В това отношение голяма част от монографията на практика е нагледен учебник за лъчетерапевт, който се занимава с лъчелечение на тези заболявания в детска възраст.
 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 

Рецензия
 

Рецензия
 

Съкращения
 

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1. Профил на онкологичните заболявания в детска възраст

Епидемиология

Качество на живот – странични ефекти от лечението

Вторичен рак

Вторични онкологични заболявания и съвременни лъчетерапевтични техники

Анестезия – кога и как?

Приложение на лъчелечение при онкологични заболявания в детска възраст – исторически тенденции

Библиография

Глава 2. Левкемии

Епидемиология

Етиология

Симптоматика

Диагностичен алгоритъм

ЦНС стадиране

Рискови групи

Лечение ОЛЛ – принципи

Лъчелечение при ОМЛ

Спешни състояния

Екстрамедуларно ангажиране

Тестикуларно ангажиране

Планиране на лъчелечение

Проследяване

Излекуване и преживяемост

Костномозъчна трансплантация

Целотелесно облъчване

Библиография
 

Глава 3. Ходжкинов лимфом

Епидемиология

Симптоматика

Патологична класификация

Клинични стадии

Диагностичен алгоритъм

Кооперативни групи, проучващи лечението на Ходжкинов лимфом в детска възраст

Прогностични фактори

Развитие на стратегията за лечение на Ходжкиновия лимфом в детска възраст с адаптиране на лъчелечението спрямо отговора на химиотерапия

Ходжкинов лимфом нисък риск

Ходжкинов лимфом междинен риск

Ходжкинов лимфом висок риск

Планиране на лъчелечение

Библиография
 

Глава 4. Медулобластом

Епидемиология

Хистологична и молекулярна класификация

Етиология

Симптоматика

Стадиране

Рискови групи

Лечение

Планиране на лъчелечение

Резултати

Проследяване

Библиография
 

Глава 5. Нискостепенни глиоми

Епидемиология

Хистологични видове

Етиология

Симптоматика

Диагностика

Лечение

Прогностични фактори

Протонна терапия

Планиране на лъчелечение
 

Заключение
 

Библиография