Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Медицинска онкология - Том 2

Цена: 40.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2467

Включва "Специална част" на най-съвременното представяне на науката онкология от водещи специалисти

 • Автор(и):
  Под редакцията на К. В. Тимчева
 • Издател:
  Парадигма
 • ISBN:
  978-954-326-335-6
 • Издание:
  второ, допълнено и преработено
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  586 стр.
 • Тегло:
  1 кг
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

ТОМ 2 - СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
 

Съдържание:
 

Предговор 
 

1. Молекулярно-генетични изследвания в онкологията. Значение за клиничната практика | Р Кънева, Ат. Mиткова

1.1 Наследствен карцином на гърдата и яйчниците

1.2 Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ)

1.3 Мозъчнитумори

1.4 Съпътстваща диагностика при недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК) 

1.5 Съпътстваща диагностика при колоректален карцином (КРК)

1.6 Анализ на биомаркери в циркулацията
 

2. Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на глава и шия | М. Колева, К.В. Тимчева
 

3. Злокачествени тумори на щитовидната жлеза | М. Таушанова, С. Сергиева, И. Михайлова
 

4. Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на белия дроб, плеврата и медиастинума

4.1 Рак на белия дроб - епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение | Кр. Койнов, М. Петрова, И. Михайлова 

4.2 Малигнен мезотелиом | К.В. Тимчева

4.3 Тимомитимокарцином | К.В. Тимчева


5. Рак на млечната жлеза: епидемиология, рискови фактори, прогностични и предиктивни маркери, стадиране, оперативно и лъчелечение, системно лекарствено лечение | К.В. Тимчева, Щ Сп. Вълев, М. Таушанова, Ив. Гаврилов, И. Михайлова, И. Гаврилова


6. Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на гастроинтестиналния тракт 

6.1 Рак на хранопровода | М. Петрова, М. Таушанова

6.2 Рак на стомаха | М. Таушанова, М. Петрова, Т. Караниколова.

6.3 Карцином на панкреаса | Б. Кръстев, Н. Митева

6.4 Невроендокринни гастроентеропанкреатични тумори | М. Перухова, Б. Кръстев

6.5 Хепатоцелуларен карцином | Н. Митева, КВ. Тимчева

6.6 Карцином на жлъчен мехур и жлъчни пътища | Н. Митева

6.7 Колоректален карцином: епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение | Сп. Вълев, Н. Цонев, Б. Кръстев

6.8 Клиника, стадиране и лечение на болните с анален карцином | Н. Митева, И. Михайлова.


7 Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на генитоуринарния тракт

7.1 Рак на простата | М.Атанасова, Кр. Койнов, К. Недев

7.2 Злокачествени тумори на тестисите | Св. Христова, М. Николов, Н. Добрев

7.3 Бъбречноклетъчен карцином | М. Таушанова, Т. Караникопова

7.4 Тумори на надбъбречната жлеза | К.В. Тимчева

7.5 Карцином на пикочен мехур, уретра и пенис | К.В. Тимчева


8. Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на женските гениталии

8.1 Карцином на маточната шийка | Н. Великова, М. Чалакова

8.2 Карцином на маточното тяло | Н. Великова, Р Антонов

8.3 Саркоми на маточното тяло | Р. Антонов, Н. Великова

8.4 Трофобластни тумори | М. Чолакова

8.5 Злокачествени тумори на вагината | Н. Великова, Р Антонов

8.6 Злокачествени тумори на вулвата | Р. Антонов, Н.Великова

8.7 Овариален карцином | К.В. Тимчева


9. Системно лекарствено лечение на злокачествените мезенхимни тумори - саркоми

9.1 Остеосаркоми | К.В. Тимчева

9.2 Мекотъканни саркоми | К.В. Тимчева, Т. Караниколова

9.3 Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ) | Cm. Ханджиев, М. Петрова,


10. Системно лекарствено лечение на първични и метастатични мозъчни тумори| В. Бонева, Д. Георгиев


11. Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори с неизвестно първично огнище| Н. Цонев, КВ. Тимчева


12. Злокачествени тумори на кожата | Кр. Киров, И. Гаврилова

12.1 Малигнен меланом

12.2 Спиноцелуларенкарцином

12.3 Базоцелуларен карцином

12.4 Меркелов тумор

12.5 Дерматофибросаркома протуберанс

12.6 Сарком на Капоши (Kaposi Sarcoma)


13. Системно лекарствено лечение на детски злокачествени тумори | Др. Бобев, И. Христозова.


 

Авторски колектив