Език:
Валута:
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Хигиена на храните и хранително законодателство

Хигиена на храните и хранително законодателство

Учебникът е написан съгласно учебните програми на МОН за всички специалности и професии от професионално направление ХВП.

  Код: KS2409
Автор(и):Димитър Боцов
Година на издаване:2009
Обем:240 стр.
Тип корица:мека
Език:български
Цена:6.90 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Учебникът е написан съгласно учебните програми на МОН за всички специалности и професии от професионално направление ХВП.
Съобразени са научните постижения, изискванията за хармонизиране с Директивите на Европейския Съюз и потребностите на специалистите от ХВП от основната подготовка по хигиена на храните.

Дава се цялостна представа за влиянието на замърсителите върху организма и за тяхната хигиенна оценка, посочват се пътищата за постъпването им в храните и се очертават основните мерки за предотвратяване на хранителните опасности.

Въведение
Замърсителите в храните и влиянието им върху човешкия организъм

 • Хранителни опасности
 • Химични замърсители на храните
  • Химични замърсители, преминаващи от околната среда
   • Влияние на вредните метали върху организма
   • Влияние на радиоактивните замърсители върху организма
   • Влияние на полицикличните ароматни въглероди върху организма
   • Влияние на диоксините върху организма
  • Хигиенна оценка на пестицидните остатъци в храните
  • Хигиенна оценка на храните, добити при неправилно торене
  • Хигиенна оценка на храни, добити от животни, получавали стимулатори или ветеринарни медикаменти
  • Хигиенни изисквания към пластмасите, допустими за контакт с храните
 • Биологични замърсители на храните
  • Биологично замърсяване
  • Влияние на микрофлората върху продуктите и човека
  • Ограничаване на размножаването на микрофлората на храните
  • Микробиологични показатели за преценка на безопаснотта на храните
  • Влияние на микротоксините върху организма
  • Заболявания, предавани чрез храната
   • Хранителни инфекции
   • Епидемичен процес
   • Профилактика на болестта "луда крава"
   • Хранителни токсикоинфекции
   • Микробни хранителни интоксикации
   • Инвазионни болести, предавани чрез храната
  • Хранителни отравяния
   • Хранителни отравяния от микробен произход
   • Хранителни отравяния от немикробен произход
 • Физически замърсители

Хигиенни изисквания към производството на храни

 • Общи изисквания
 • Хигиенни изисквания към терена (парцела) за строителство на предприятия на ХВП
 • Хигиенни изисквания към постройките на производствените помещения
 • Хигиенни изисквания към водоснабдяването на предприятията на ХВП
 • Хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане
 • Санитарен режим в предприятията на ХВП
  • Почистване
  • Миене и дезинфекция
  • Борба с насекомите и гризачите
  • Хигиенни изисквания към персонала, зает в производството
  • Обезвреждане и отстраняване на отпадъците
 • Хигиенни изисквания към хранителните суровини и към тяхното транспортиране, приемане и съхранение
  • Хигиенни изисквания към хранителните суровини
  • Хигиенни изисквания към транспорта на храните
  • Хигиенни изисквания при приемането на хранителните суровини
  • Хигиенни изисквания към съхраняването на хранителните суровини
 • Хигиенни изисквания към добавките за храни
 • Хигиенни изисквания към технология на храната
  • Повишаване на усвояемостта на храната и запазване на присъщата й хранителна стойност
  • Ограничаване на образуването на химични замърсители при производството на храна
  • Постигане на благоприятни промени в микрофлората на храната
 • Технологии, благоприятни за профилактиката на най-масовите инфекциозни епидемии на 21 век
 • Самоконтролът - важен фактор за безопасността на храните
 • Хигиенни изисквания към опаковката и етикировката на храните

Хигиенни показатели и тяхното значение за хранителната безопасност

 • Значение на хранителните показатели за хранителната безопасност
  • Органолептични показатели
  • Физикохимични показатели
  • Токсикохимични и радиологични показатели
  • Микробиологични показатели
  • Микологични и микотоксилогични показатели
  • Паразитологични показатели
  • Други показатели
 • Разработване на технологичната документация

Хранителни законодателство

 • Основни нормативни актове
  • Закон за храните
  • Наредба 5 за хигиена на храните
  • Закон за защита на потребителите
  • Закон за стандартизация
 • Наредби за замърсители на храните и материали, допустими за контакт с храни
 • Наредби за добавки за храни
 • Наредби за производство на определени храни
 • Списък на някои наредби
 • Други нормативни актове
 • Официален контрол върху храните
  • Закон за здравето
  • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност
  • Закон за защита на растенията
 • Приложение 1
 • Приложение 2

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе