Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Хирургия Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза

Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза

Цена: 30.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2225

Книгата представя не само съвременните тенденции, но обобщава и дългогодишния опит по разработването и приложението на миниинвазивните техники в хирургията на щитовидната жлеза.

 • Автор(и):
  доц. Румен Ненков, д.м.
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  228 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  Български
Добави в желани

„Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“ е актуален монографичен труд на доц. д-р Румен Ненков, с обем от 228 страници, който е оформен, структуриран и онагледен изключително добре. Книгата е практическо четиво, тъй като представя и изследва значими в днешно време проблеми на съвременната тиреоидна хирургия и запознава читателя с иновативните миниинвазивни и ендоскопски техники, въведени през последните години. Именно това я прави необходимо помагало за лекари специалисти по обща хирургия, ендокринни хирурзи, специализанти, стажант лекари, както и студенти по медицина.

Монографията представя не само съвременните тенденции, но обобщава и дългогодишния опит по разработването и приложението на миниинвазивните техники в хирургията на щитовидната жлеза. Всички раздели от книгата са илюстрирани с интраоперативен снимков материал, заснет от автора по време на практиката му, като главен акцент е поставен върху хирургичната анатомия на щитовидната жлеза и околощитовидните структури.


 

За автора: Доц. д-р Румен Ненков, д.м. е лекар със специалност хирургия от 1991 г. и специалност гръдна хирургия от 1997 г. Защитава дисертация и придобива научно-образователна степен „доктор по медицина" през 2007 г. През 2012 г. е избран за доцент към катедрата по хирургически болести. Автор е на над 170 публикации и съобщения у нас и в чужбина. Професионалните му интереси са свързани с хирургия на белия дроб и плеврата, хирургия на щитовидната и паращитовидните жлези, хирургия на гърдата. Член е на Българското хирургично дружество (БХД ), БЛС (Български лекарски съюз), Съюза на учените в България, зам.-председател е на секция „Медицина" към Съюза на учените – Варна, Работна група по ендокринна хирургия към БХД, Българска асоциация по гръдна хирургия (БАГХ), Европейската тиреоидна асоциация, Cardio-Thoracic Surgery Net (CTSNet), British Thoracic Oncology Group (BTOG), European Thoracic Oncology Platform (ETOP), Европейска асоциация по торакална хирургия (ESTS).

СЪДЪРЖАНИЕ:
 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. ХИРУРГИЧЕСКА АНАТОМИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА: Обща топографска анатомия и съотношения; мускули; кръвоснабдяване на щитовидната жлеза; артериално кръвоснабдяване на щитовидната жлеза; венозен дренаж на щитовидната жлеза; лимфен дренаж на щитовидната жлеза; инервация на щитовидната жлеза; паращитовидни жлези; фасции на шията
 3. ИСТОРИЯ НА ХИРУРГИЯТА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА: Ранна тиреоидна хирургия; революция в тиреоидната хирургия; последващо развитие; развитие на тиреоидната хирургия в България
 4. ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТИРЕОИДНАТА ХИРУРГИЯ: Въведение; енергийни средства; аргон-плазмен коагулатор; ултразвуков скалпел; биполарна съдова клампа; ултразвукова дисекция срещу биполарно съдово коагулиране; thunderbeat; заключение
 5. МИНИИНВАЗИВЕН ОТКРИТ ДОСТЪП (МИНИИНВАЗИВНА НЕЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ): Тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп (миод) с конвенционални инструменти; тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп с аргон-плазмен коагулатор. Миниинвазивна аргон-плазмена резекция (МИАР); тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп с хармоничен скалпел, предимства на МИОД; заключение
 6. МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ВИДЕОАСИСТИРАНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; показания за МИВАТ и предоперативна подготовка; положение на пациента и операционния екип; инструментариум; оперативна техника; следоперативен период; заключение
 7. ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С ШИЕН ДОСТЪП: Въведение, преден шиен достъп, латерален шиен достъп, обсъждане, заключение
 8. ЕНДОСКОПСКА ТРАНСАКСИЛАРНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; показания и противопоказания; предоперативна подготовка и оценка; оперативна техника; заключение
 9. ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С БЕЗГАЗОВ ТРАНСАКСИЛАРЕН ДОСТЪП: Въведение; разположение на пациента; оперативен разрез; създаване на работен тунел; лобектомия / тиреоидектомия; затваряне; обсъждане
 10. РОБОТИЗИРАНА БЕЗГАЗОВА ТРАНСАКСИЛАРНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; развитие на роботизираната безгазова трансаксиларна тиреоидектомия; хирургическа техника; бъдеще на роботизираната безгазова техника; заключение
 11. РОБОТИЗИРАНА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ПРЕЗ ТРАНСАКСИЛАРЕН ДОСТЪП: Въведение; хирургически показания; обем на дисекция при MRND; специално оборудване и съображения; оперативни техники; заключение
 12. ДВУСТРАНEН АКСИЛО-МАМАРЕН ДОСТЪП (ДАМД) – ЕНДОСКОПСКА И РОБОТИЗИРАНА ЩИТОВИДНА ХИРУРГИЯ: Терминология, въведение, ДАМД ендоскопска тиреоидектомия; роботизирана тиреоидектомия с двустранен аксило-мамарен достъп (ДАМД); заключение
 13. ДРУГИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕХНИКИ НА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ДОСТЪПИ ИЗВЪН ШИЙНАТА ОБЛАСТ: Въведение; преден достъп, мамарен достъп, аксиларен с двустранен мамарен достъп (AДМД); двустранен трансаксиларен ендоскопски достъп (ДAEД); заключение
 14. УСЛОЖНЕНИЯ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНАТА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Предоперативна преценка; интраоперативни усложнения, следоперативни усложнения, заключение
 15. КОНВЕНЦИОНАЛНА СПРЯМО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ: Въведение; сравнителен анализ на конвенционалните и мини-инвазивните тиреоидни резекции с шиен достъп; сравнителен анализ на конвенционалната и безцикатрициалната тиреоидектомия; заключение

В края на всяка глава е приложен книгопис.