Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Оториноларингология Международен бюлетин по оториноларингология

Международен бюлетин по оториноларингология

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP232016

Година XII, бр. 3, 2016

 • Автор(и):
  Главен редактор: доц. Марио Милков
 • Съставителство:
  Зам.-главен редактор: Пламен Недев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  2367-878X
 • Обем:
  56 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  Български
Добави в желани

Съдържание

Шийни кистични метастази

Йорданов С., Конов Д., Генадиева М., Хаджиев Ю., Николова М.

 

Нетипичен случай на радикуларна киста на твърдото небце

Чешмеджиева А., Колев С., Шейтанов Л., Динева С., Георгиева-Козарова Г.

 

Рядък клиничен случай на хордом на околоносните кухини

П. Руев, Г. Стоянов, Т. Димитров, И. Панайотов, И. Василев

 

Предстояща (потенциална) обструкция на ГДП от малигнен произход – проблеми в поведението и лечението

Д. Конов

 

Паротисната жлеза и оперативно проследяване екстратемпоралния сегмент на N. Facialis

Е. Ценев, Д. Конов

 

 

Contents

Cystic neck metastases

Yordanov S, Konov D, Genadieva M, Hadzhiev Y, Nikolova M

 

A rare case of hard palate radicular cyst

Cheshmedzhieva A., Kolev S., Sheytanov L., Dineva S., Georgieva-Kozarova G

 

A Rare Case Report of Chordoma of the Paranasal Cavities

P. Rouev, G. Stoyanov, T. Dimitrov, I. Panayotov, I. Vasilev

 

Upcoming (potential) obstruction of the Upper Respiratory Tract (URT) from malign origin – problems in the behaviour and in the therapy/treatment

D. Konov

 

Parotid Gland and Follow-up of the Extra Temporal Segment of Facial Nerv

E. Tsenev, D. Konov