Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Психология Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2

Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2

Цена: 22.80 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  PS00020

Сборник по клинична психология: том 2. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

 • Автор(и):
  колектив
 • Съставителство:
  под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д.пс.н. и доц. Павлина Петкова, д.м.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-914-3
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  396 стр.
 • Тегло:
  0.575 кг
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

„Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените в сборника доклади представят съвременното състояние на клиничната психология, възможностите на психодиагностиката и многообразието от психотерапевтични подходи. Психодиагностичните компетентности са достатъчно сигурна основа и гаранция за ефективна психотерапия.
 

Все повече се налага мнението, че в психотерапията е необходим интегративен, холистичен подход, който да разкрива и бъдещето, а не само миналото. Да прониква вътре, за да открие отвъд. Психотерапията не ни прави по-добри или по-лоши, а ни прави истински. Тя ни помага в осъзнаването и приемането на самия себе си, прави ни да бъдем в контакт със себе си, да правим избори и така да бъдем свободни.
 

Настоящата книга представя търсенията и опита на клиничните психолози, психотерапевти и психиатри в значими и актуални проблеми на нашето съвремие по отношение на психичното здраве и благополучие. „Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” съчетава характеристиките на практически наръчник и учебно пособие, необходимо по дългия път на придобиване на професионални компетентности и житейска мъдрост. Този монографичен сборник е изключително полезно четиво за всички професионалисти от помагащите професии, за които психичното здраве е кауза и смисъл.
 

Проф. Ваня Матанова, д.пс.н.
 

Директор на Магистърска програма
 

„Клинична психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“,
 

Директор на Института за психично здраве и развитие

 


Съдържание:
 

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В
ПСИХОДИАГНОСТИКАТА И ПСИХОТЕРАПИЯТА 7

 

Невропсихология и психотерапия
Проф. Ваня Матанова, д.пс.н. 9

 

 

ЧАСТ II. ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОСИНТЕЗ 19
 

Грижа за грижещите се, или как да се овладее синдромът на
прегаряне през погледа на гещалт терапията
Ирина Кирякова 21

 

Културално-релевантен подход в психотерапията
Деница Демирева 27

 

Основана на доказателства терапия ли е психоанализата:
наука и идеологии
Светослав Савов, д. пс. 37

 

Супервизията в клиничната практика
Доц. Румяна Крумова-Пешева, д. пс. 46

 

Пясъчна терапия при деца с нарушения в развитието
Виолета Методиева Савова 54

 

Триадата „Дете–родител–психотерапевт“ в
психотерапевтичното пространство
Проф. д.пс.н. Ваня Матанова, Венцислав Ангелов 64

 

Хомеопатична психотерапия. Индивидуален подход при
работа с посттравматични състояния в зависимост от
хомеопатичния конституционален тип
Доц. д-р Станка Михалкова 75

 

Случаят на едно момиче с атипична булимия.
Когнитивно-поведенчески техники
Мария Мариус Чубриева 86

 

Когнитивно-поведенческа терапия при
тревожно-депресивни разстройства
Силвия Иванова 92

 

Параноидният симптом в психотерапевтичния процес
Анна Христова 106

 

Майндфулнес във Фалун Гонг – теоретични аспекти и
перспективи в западната психотерапия и консултиране
Росица Йорданова 117

 

Техники за оказване на психологична помощ –
анализ на конкретни случаи
Проф. Стойко Иванов, д.п.н. 127

 

Трансгенерационни модели на привързаност при
хистрионно личностово разстройство
Проф. Ваня Матанова, д.пс.н., Деница Демирева 141

 

Споделеното внимание при деца с нарушение от
аутистичния спектър
Ирина Вълнева 152

 

Аутистичен спектър и хиперлексия
Проф. Ваня Матанова, д.пс.н., Ирина Вълнева 160

 

Атипичен аутизъм и дисфазия на развитието
Виолета Методиева Савова, проф. Ваня Матанова, д.пс.н. 169

 

Психосинтез при деца и детска психотерапия:
развитие на нарцистичната рана
Мартин В. Колев 180

 

Симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с
разстройства в психичното развитие
Златомира Костова 190

 

Да бъдеш детски психолог – теоретичен мост между
игровите (динамични) и когнитивно-поведенчески подходи
Тоска Ганева 200

 

Взаимовръзки между алекситимия, стил на привързаност и
хемисферна доминантност
Надежда Маркова 212

 

Нарцисизъм. Поглед върху клиничната картина на Санди Хотчкис
Венцислав Ангелов 224

 

 

ЧАСТ III. ПСИХОДИАГНОСТИКА И
ДИАГНОСТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 231

 

Методи за изследване на привързаността в
детска и юношеска възраст
Петя Варчева, Николай Бонев 233

 

Привързаност и бащинство
Николай Бонев 246

 

Смущения в отношенията на привързаност
при деца от ранна възраст 
Кирилка Тагарева 259

 

Рисувателната техника „Несъществуващо животно“
като помощно диагностично средство при работа с деца
Марияна Павлова 269

 

Артподход при диагностика на деца с езиков дефицит в
предучилищна възраст – 5 – 7 г.
Д-р Стефка Гигова 280

 

Прилагане на осемцветния тест на Люшер за идентифициране на
устойчиви мотивационни тенденции при деца в
предучилищна възраст (изследване на случай)
Доц. д-р Иван Бардов 291

 

Адаптация на въпросник за качество на живот при хора с
репродуктивни проблеми: Fertility Quality of Life Tool
Мина Неделчева, д-р Ваня Савова 303

 

Оценка на психопатия в юношеска неклинична извадка –
сравнителен анализ на данни от два самоописателни инструмента
Светлина Колева, Пламен Калчев 318

 

 

ЧАСТ IV. ВАРИА 331
 

Овластяващи измерения на социалната работа с
лица от етнически малцинствени общности
Доц. д-р Мая Чолакова 333

 

Отвъд илюзиите на клиничната психология
Проф. Людмил Георгиев, д.пс.н . 340

 

„Визуално-пластична трансформация“ –
арттерапевтична методика за индивидуални и
групови занимания с хора с увреждания, възрастни с
различни проблеми и терапевтични групи „Родител-дете“
Д-р Вяра Колчова Границка 348

 

Влияние на многочислеността на деца в семейството в
конструктивното и деструктивно справяне с гнева при
майки в ранна и средна зряла възраст
Пламен Цоков 355

 

Моделът „Нов авторитет“ на Хаим Омер като алтернатива за
ненасилствено справяне с агресивно и деструктивно поведение на
учениците в училище
Гл. ас. д-р Огнян Койчев 363

 

Личностови особености при професионални балетисти
Цветелина Александрова 373

 

Емпатийни и когнитивни способности на
извършители на кражби и грабежи
Диана Спасова 385

 

Manifestation of splitting at interpretation of
dynamic processes in a group multimodal supervision
Z. Madaliyeva, M. Kabakova, O. Igumnova 389