Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Психология Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1

Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1

Цена: 22.80 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  PS00019

Сборник по клинична психология: том 1. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

 • Автор(и):
  колектив
 • Съставителство:
  под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д. пс. н. и проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-915-0
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  416 стр.
 • Тегло:
  0.605 кг
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.
 

В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства. Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.
 

Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог. В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование. В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.
 

Проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
 

Медицински университет - Пловдив
 

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

 

 

Съдържание:
 

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В НЕВРОНАУКАТА И
ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 7

 

Неконвенционални подходи към валидирането на
клиничните инструменти (Пример за транслационно валидиране на
скалата за депресия на Фон Церсен с функционално
магнитно-резонансно изобразяване)
Дроздстой Ст. Стоянов, Севдалина Кандиларова,
Николай Сираков, Магдалена Стоева, Кичка Г. Велкова 9

 

Проблема агрессивности, насилия и враждебности в
клинической психологии и психиатрии как вызов xxi века
С. Н. Ениколопов 19

 

За психологичните и медицинските компоненти в психосоматиката
Anna Shtrahova, Мikhail Berebin 30

 

 

ЧАСТ II. ПРОБЛЕМИ НА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА
В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА 35

 

Възприемане на образите и емоционално инвестиране в
разказите на ТАТ при депресивни и тревожни разстройства
Доц. П. Петкова, С. Димитрова 37

 

Алекситимия – липсата на думи за чувствата
Траянка Бойкова Григорова 45

 

Психологически профили на зависими от алкохол и марихуана –
сравнителен качествен анализ
Доц. Емилия Алексиева, Лора Леонтиева, Благовест Инджев 53

 

Тип III алкохолна зависимост при жени в България
според типологията на Леш
Десислава Иванова 63

 

Нов подход към афективността при „неафективни“ психози
Ева Хараланова, д.пс., проф. д-р Светлозар Хараланов, д.м. 72

 

Уязвимост на личността към синдрома на професионално изпепеляване
Кристина Георгиева, Дроздстой Стоянов, Ралица Райчева 83

 

Епилепсия и тревожност. Възрастова динамика
Георгиев К., А. Шопова, М. Колева, С. Шопова 93

 

Особености на функционирането на базисни емоционални схеми и
референтни връзки при индивиди с различни профили на
шизофренно разстройство
Светозар Димитров 103

 

Трениране на социални умения при хора с психични разстройства
Славомир Христов Славов 113

 

Оценка на критичността в съдебнопсихологичната практика
К. Куков, П. Маринов, С. Раловска, Д. Пискулийска, А. Петрова 121

 

Личностни промени при хронични психични заболявания
Христо Йорданов 128

 

Тревожност, страх и справяне в денталната практика 
Венцислав Лазаров Стоев 140

 

Личностови разстройства и вменяемост
Благородна Бунева 144

 

 

ЧАСТ III. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И
ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА 153

 

Интрацепция и вътрешна картина на заболяването при
пациенти с исхемична болест на сърцето – с болков и неболков тип 
Anna Shtrahova 155

 

Екскориация – психосоматични аспекти и
терапевтични интервенции
Теодора Стоенчева, Христо Давидов 164

 

Трихотиломания: психосоматични аспекти и
терапевтични интервенции
Христо Давидов, Теодора Стоенчева 174

 

Мястото на психолога или психоаналитика в родилно и
неонатологично отделение и естеството на работата му
Велина Иванова 182

 

Стратегии за справяне с всекидневните неприятности от
здравен характер сред старите хора
Лилия Бабакова 193

 

Тревожност и самотност при лица с психози и
лица със зависимости
Александър Масурски 205

 

 

ЧАСТ IV. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ И НЕВРОНАУКА 217
 

Когнитивна преработка на вербална информация
при дислексия на развитието
Доц. д-р Екатерина Тодорова 219

 

Вторична симптоматика при деца с дислексия на развитието
Лиляна Соколова 226

 

Ментализация и когнитивен профил при
пациенти с ранна болест на Паркинсон 
Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Людмила Тодорова 238

 

Силните страни и дарби на едно дете с дислексия
Росица Петкова 245

 

Сензорна дезинтеграция при деца от предучилищна възраст с
нарушения в развитието
Снежанка Лунгова 252

 

Невропсихология и невропедагогика в
приобщаващото образование за ученици със
специални образователни потребности
Проф. Дора Левтерова, д.п.н. 260

 

 

ЧАСТ V. ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА В
КОНТЕКСТА НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ 271

 

Корекционно-компенсаторна програма за деца със
специални образователни потребности – комплексна и
интензивна психологическа помощ и подкрепа
Милена Рачовска 273

 

Търсене на усещания и употреба на
психоактивни вещества при студенти
Даниел Петров 285

 

Тревожността в детска възраст като симптом на
дисфункционална семейна система
проф. д.пс.н. Ваня Матанова, Марияна Павлова 296

 

Депресия в ранна детска възраст: клинични перспективи
Петя Варчева 305

 

„Но…и мен ме има“
Жулиета Темникова, Даниела Миланова 316

 

Юношеството и тревожността. Поглед върху „паническите атаки“ в
юношеството, като „симптом“ на отделянето и автономността
Станимира Камчева 325

 

Психопатни черти и личностови разстройствав младежка възраст
Пламен Калчев 333

 

Мутизмът – да се криеш зад мълчанието
Елена Стефанова Тошева 345

 

Особености на екзекутивните функции при
специфични нарушения на способността за учене
Деница Анастасова 353

 

Значението на думите в изграждането на
Аз-образа на детето и лечебната сила на майчиния глас –
aлтернативен подход „майчина хипноза“
Магдалена Ангелова 364

 

Future and Prospects of a Child with Mental Disease:
Parents’ Look (On Kazakhstan Sample Materials)
Candidate of Psychological Sciences Kudaybergenova S. K.,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor Kabakova M. P. 371

 

Значението на клиничната практика в терапевтичната работа и
обучението в системата на образованието при деца с
разстройство от аутистичен спектър
Ана Андреева-Сапунджиева, Анна Манолева 378

 

Адекватност на мерките за въздействие при
девиантно поведение и агресия в училище
Благородна Бунева, Патя Петрова 389

 

Clinical Psychology Education in Russia:
Between Western and Postsoviet Models
M. Berebin 396

 

Psychotherapeutic Treatment for Cancer Patients
Khussainova Ilmira Ramazanovna 408

 

Psychosocial Aid in Cancer Care
Khussainova Ilmira Ramazanovna 413