Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1

Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми

Сборник по клинична психология: том 1. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

    Код: PS00019
Автор(и):колектив
Съставителство:под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д. пс. н. и проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-915-0
Издание:първо
Година на издаване:2017
Обем:416 стр.
Тегло:0.605 кг
Тип корица:мека
Език:български
Цена:22.80 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.
 

В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства. Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.
 

Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог. В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование. В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.
 

Проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
 

Медицински университет - Пловдив
 

Академик на Българската академия на науките и изкуствата

 

 

Съдържание:
 

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В НЕВРОНАУКАТА И
ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 7

 

Неконвенционални подходи към валидирането на
клиничните инструменти (Пример за транслационно валидиране на
скалата за депресия на Фон Церсен с функционално
магнитно-резонансно изобразяване)
Дроздстой Ст. Стоянов, Севдалина Кандиларова,
Николай Сираков, Магдалена Стоева, Кичка Г. Велкова 9

 

Проблема агрессивности, насилия и враждебности в
клинической психологии и психиатрии как вызов xxi века
С. Н. Ениколопов 19

 

За психологичните и медицинските компоненти в психосоматиката
Anna Shtrahova, Мikhail Berebin 30

 

 

ЧАСТ II. ПРОБЛЕМИ НА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА
В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА 35

 

Възприемане на образите и емоционално инвестиране в
разказите на ТАТ при депресивни и тревожни разстройства
Доц. П. Петкова, С. Димитрова 37

 

Алекситимия – липсата на думи за чувствата
Траянка Бойкова Григорова 45

 

Психологически профили на зависими от алкохол и марихуана –
сравнителен качествен анализ
Доц. Емилия Алексиева, Лора Леонтиева, Благовест Инджев 53

 

Тип III алкохолна зависимост при жени в България
според типологията на Леш
Десислава Иванова 63

 

Нов подход към афективността при „неафективни“ психози
Ева Хараланова, д.пс., проф. д-р Светлозар Хараланов, д.м. 72

 

Уязвимост на личността към синдрома на професионално изпепеляване
Кристина Георгиева, Дроздстой Стоянов, Ралица Райчева 83

 

Епилепсия и тревожност. Възрастова динамика
Георгиев К., А. Шопова, М. Колева, С. Шопова 93

 

Особености на функционирането на базисни емоционални схеми и
референтни връзки при индивиди с различни профили на
шизофренно разстройство
Светозар Димитров 103

 

Трениране на социални умения при хора с психични разстройства
Славомир Христов Славов 113

 

Оценка на критичността в съдебнопсихологичната практика
К. Куков, П. Маринов, С. Раловска, Д. Пискулийска, А. Петрова 121

 

Личностни промени при хронични психични заболявания
Христо Йорданов 128

 

Тревожност, страх и справяне в денталната практика 
Венцислав Лазаров Стоев 140

 

Личностови разстройства и вменяемост
Благородна Бунева 144

 

 

ЧАСТ III. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И
ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА 153

 

Интрацепция и вътрешна картина на заболяването при
пациенти с исхемична болест на сърцето – с болков и неболков тип 
Anna Shtrahova 155

 

Екскориация – психосоматични аспекти и
терапевтични интервенции
Теодора Стоенчева, Христо Давидов 164

 

Трихотиломания: психосоматични аспекти и
терапевтични интервенции
Христо Давидов, Теодора Стоенчева 174

 

Мястото на психолога или психоаналитика в родилно и
неонатологично отделение и естеството на работата му
Велина Иванова 182

 

Стратегии за справяне с всекидневните неприятности от
здравен характер сред старите хора
Лилия Бабакова 193

 

Тревожност и самотност при лица с психози и
лица със зависимости
Александър Масурски 205

 

 

ЧАСТ IV. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ И НЕВРОНАУКА 217
 

Когнитивна преработка на вербална информация
при дислексия на развитието
Доц. д-р Екатерина Тодорова 219

 

Вторична симптоматика при деца с дислексия на развитието
Лиляна Соколова 226

 

Ментализация и когнитивен профил при
пациенти с ранна болест на Паркинсон 
Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Людмила Тодорова 238

 

Силните страни и дарби на едно дете с дислексия
Росица Петкова 245

 

Сензорна дезинтеграция при деца от предучилищна възраст с
нарушения в развитието
Снежанка Лунгова 252

 

Невропсихология и невропедагогика в
приобщаващото образование за ученици със
специални образователни потребности
Проф. Дора Левтерова, д.п.н. 260

 

 

ЧАСТ V. ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА В
КОНТЕКСТА НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ 271

 

Корекционно-компенсаторна програма за деца със
специални образователни потребности – комплексна и
интензивна психологическа помощ и подкрепа
Милена Рачовска 273

 

Търсене на усещания и употреба на
психоактивни вещества при студенти
Даниел Петров 285

 

Тревожността в детска възраст като симптом на
дисфункционална семейна система
проф. д.пс.н. Ваня Матанова, Марияна Павлова 296

 

Депресия в ранна детска възраст: клинични перспективи
Петя Варчева 305

 

„Но…и мен ме има“
Жулиета Темникова, Даниела Миланова 316

 

Юношеството и тревожността. Поглед върху „паническите атаки“ в
юношеството, като „симптом“ на отделянето и автономността
Станимира Камчева 325

 

Психопатни черти и личностови разстройствав младежка възраст
Пламен Калчев 333

 

Мутизмът – да се криеш зад мълчанието
Елена Стефанова Тошева 345

 

Особености на екзекутивните функции при
специфични нарушения на способността за учене
Деница Анастасова 353

 

Значението на думите в изграждането на
Аз-образа на детето и лечебната сила на майчиния глас –
aлтернативен подход „майчина хипноза“
Магдалена Ангелова 364

 

Future and Prospects of a Child with Mental Disease:
Parents’ Look (On Kazakhstan Sample Materials)
Candidate of Psychological Sciences Kudaybergenova S. K.,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor Kabakova M. P. 371

 

Значението на клиничната практика в терапевтичната работа и
обучението в системата на образованието при деца с
разстройство от аутистичен спектър
Ана Андреева-Сапунджиева, Анна Манолева 378

 

Адекватност на мерките за въздействие при
девиантно поведение и агресия в училище
Благородна Бунева, Патя Петрова 389

 

Clinical Psychology Education in Russia:
Between Western and Postsoviet Models
M. Berebin 396

 

Psychotherapeutic Treatment for Cancer Patients
Khussainova Ilmira Ramazanovna 408

 

Psychosocial Aid in Cancer Care
Khussainova Ilmira Ramazanovna 413

 

 

Цени за доставка

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе