Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите
    Код: TE00001
Автор(и):Васил Апостолов
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-474-2
Издание:второ допълнено
Година на издаване:2010
Обем:312 стр.
Формат:165 x 240 мм
Тип корица:мека
Език:български
Цена:15.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Предговор
Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на курса Съпротивление на материалите за специалност "Корабни машини и механизми" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", който се чете от автора през последните няколко години. В него са намерили отражение най-новите изисквания на ИМО по отношение на подготовката на морски офицери - механици за морския флот.
Учебникът може да бъде ползван при обучението на студенти от други машиностроителни специалности.
Освен класическите въпроси на съпротивление на материалите, които авторът се е старал да развие в максимално достъпен вид, в учебника са включени редица въпроси в оригинална интерпретация или представляващи новост в теоретико-приложен аспект.
Заслужава да се споменат някои от тях:
• Отделено е специално внимание на табличния начин на изчисляване на геометричните характеристики на сложно напречно сечение, който облекчава решаването на задачи, когато броят на съставните елементи на сечението е много голям (§ 3.4).
Като пример може да се посочи напречното сечение на корпуса на кораба. Табличният начин е удобен при електронна обработка на данните.
• Включен е параграф за приложение на компютърната програма "АиЮСАО" за определяне на геометрическите характеристики на напречното сечение със сложна конфигурация (§3.5)
• Даден е нов извод на формулата за определяне на разстоянието от центъра на огъване (усукване) до центъра на тежестта на напречното сечение на тънкостенния профил, като се изхожда от условията на равновесие на нормалните напрежения, а не на тангенциалните напрежения, както е в известната в литературата постановка (§ 8.6).
• Даден е оригинален извод на т.нар. обобщен метод на началните параметри, който може да се прилага за греди с променливо напречно сечение (§12.5)
• Направен е нов извод на диференциалното уравнение на еластичната линия от ъгловата деформация и е получено неговото решение. Разгледани са някои важни за практиката частни случаи (§ 12.6).
• Методът на трите момента е представен във форма, мнемонически удобна за усвояване и практическо приложение (§ 13.4).
• Специално внимание е отделено на задачите за разкриване на статическа неопределимост на непрекъснати греди на еластични опори и на сместени опори - задачи, които се срещат, например, при изчисляване на корабни волопроводи и колянови валове, както и при докуване на кораби (§ 13.5, § 13.6, § 13.7).
• Включен е нов метод, наречен "транслационен", разработен и защитен от автора в неговата дисертация за научната степен "доктор на науките", който успешно може да се прилага за решаване на широк кръг задачи от статиката и динамиката, в т.ч. за разкриване на статическата неопределимост на греди (§ 13.8).
• Разделът за умора на материалите е обогатен с въпросите за малкоцикловата умора и умората от нестационарни променливи натоварвания за по-задълбочено осмисляне на проблема от студентите (§ 18.8, § 18.9).
• В максимално сбита форма са разкрити основите на стесненото усукване на тънкостенни прътове, в частност предизвикано от външни бимоменти (Глава 20).
Всички разглеждани в учебника въпроси са илюстрирани в достатъчна степен с различни решени примери. Това в особена степен се отнася за новите въпроси, включени в учебника.
Предвид гореизложеното считам, че учебникът е подходящ освен за обучението на курсанти и студенти, така и за подготовката на докторанти и асистенти по машиностроителните специалности.
Съзнателно е пропуснат въпросът за изчисляване на статически неопределими греди и рамки чрез съставяне на канонични уравнения при използване на метода на Мор за определяне на преместванията, тъй като подобни задачи сега се решават с помощта на метода на крайните елементи, който се изучава от курсантите и студентите в самостоятелен курс.
Вместо него е разгледан методът на преместванията при разкриването на статическата неопределимост на конструкциите и някои основни положения на метода на крайните елементи (§ 13.9).
В приложение е даден речник на най-често срещаните термини в съпротивление на материалите на български, руски и английски език.
В края на учебника е приведен списък на ползваната литература, който авторът препоръчва на студентите и курсантите в качеството на допълнителна литература при усвояването на курса.
Лекционният курс не е обременен с излишни справочни данни, които могат да бъдат почерпани от многочислената специална литература и справочниците.
§ 3.5 е разработен от доц. д-р Н. Ангелов, за което авторът му изказва голяма благодарност.

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе