Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Устойчиво развитие и използване на морските биологични ресурси

Устойчиво развитие и използване на морските биологични ресурси

Цена: 14.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00021
 • Автор(и):
  Камен Проданов, Марина Стоянова
 • ISBN:
  954-449-069-8
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  1999
 • Обем:
  266 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Книгата "Устойчиво развитие и използване на морските биологични ресурси" е предназначена за студенти и специалисти по морска екология. Тя се състои от 14 раздела, в които са описани най-важните методи и модели за установяване на популационните параметри на морските организми, които дават възможност за изчисляване числеността и биомасата на съответните видове. В раздела "Възраст и нарастване" са посочени най-често използваните уравнения (на Gompertz, Laird, von Bertalanffy, Schnute и пр.) за установяване темпа на линейното и тегловното нарастване по възрасти и сезони. В следващия раздел са дадени основните уравнения, отразяващи динамиката на числеността, респективно биомасата на морските организми (Баранов; Beverton, Ноlt; Jones; Ricker). В разделите за общата, риболовната и естествената смъртност на морските организми са посочени съответните методи за изчисляване стойностите на коефициентите на общата, риболовната и естествената смъртност (Beverton, Ноlt; Sparre, Venema; Неincke; Jones, Zalinge; Ault, Ehrhardt; Рowell, Weterall; Тауlor; Раuly; Ноеning; А1аgaraja, Кutty, Quasim; Silliman; Аlverson, Сurney, Rikhter, Еfanov и пр). В раздела за оптималното равнище на коефициента на риболовна смъртност са разгледани моделите на Веverton, Ноlt; Jones; Ricker, както и съвременните модификации на упоменатите модели, с помощта на които се изчислява оптималната стойност на коефициента на риболовна смъртност, съответно на общия допустим улов (Тotal Allowable Catch) в проценти спрямо началната биомаса на изследваните видове.
 Подробно са описани и различните методи за изчисляване числеността, респективно биомасата на морските организми - различни модификации на виртуално-популационния анализ (УРА): кохортен анализ по размерен (Jones) и възрастов (Роре) състав на уловите; по метода на площите - чрез контролни тралирания и с хидроакустична апаратура, снабдена с ехоинтегратор; чрез методите на Graham; Leslie; DeLury и пр. Специално място е отделено на продукционните модели на Schaefer и Fох, чрез които се определя максималния устойчив улов (Махimum Sustainable Yield). Подробно са разгледани и множеството уравнения (на Beverton; Holt; Ricker; Иванов; Shepherdи пр.), описващи зависимостта запас-попълване на рибните популации. В отделен раздел са дадени прогностичните модели (на ТоmpsonandBell; RivardandDoubleday; Babayanetall.), даващи възможност за разработването на краткосрочни и дългосрочни стратегии за управление експлоатацията на морските организми. Този проблем е дискутиран подробно в ХШ-ти раздел, в който са дадени таблици и фигури, на които са посочени основните препоръчителни точки за експлоатация на морските биологични ресурси. Дадени са теоретичните основи и необходимите данни зaприлагането на съответните методи и модели. В последният раздел са дискутирани най-важните моменти от международното морско право, отнасящи се до начините на експлоатиране на местните (1оса1 species) и далекомигриращите (highlymigratoryspecies) видове риби. Накратко е дадено и българското законодателство.
Описаните уравнения, методи и модели са обяснени със съответните примери, таблици и графики, което дава възможност на студентите и специалистите по-лесно да усвояват теорията за устойчивото използване на морските биологични ресурси.

Авторите