Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Клинична имунология

Цена: 60.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4946

Ръководство за студенти

 • Автор(и):
  Под редакцията на проф. Елисавета Наумова
 • Издател:
  Лакс бук
 • ISBN:
  978-619-7491-33-3
 • Издание:
  трето
 • Година на издаване:
  2024
 • Обем:
  336 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Представени са в синтезиран вид съвременните концепции за структурата и функцията на имунната система. Разглежда се защитната ù роля в предпазването на организма от развитието на редица болести.
 

Предоставената актуализирана информация е в областта на фундаменталната и клиничната имунология, свързана с имунодефицитни, автоимунни, инфекциозни, алергични, злокачествени заболявания, както и с трансплантация на органи, тъкани и клетки.
 

Разгледани са съвременните имунологични изследвания и диагностични подходи, залегнали в основата на диагностицирането и мониторирането при тези групи заболявания.
 

Засегнати са основните принципи на имунотерапията, базирани на концепцията за модулиране на имунната система, с профилактични и/или терапевтични цели, както и специфичната имунотерапия на болестите на имунната система и медиираните от имунната система заболявания.


Съдържание

Най-често използвани съкращения
1. ИМУННА СИСТЕМА
1.1. Първични и вторични лимфоидни органи
1.2. Клетки на имунната система
1.3. Антигени и антитела
1.4. Система на комплемента
1.5. Цитокинова мрежа
1.6. Главен комплекс на тъканна съвместимост
2. ИМУНЕН ОТГОВОР
2.1. Основни принципи, теории на имунния отговор
2.2. Вроден (неспецифичен) имунитет
2.3. Придобит (cпецифичен) имунитет
2.4. Междуклетъчна комуникация
2.5. Имунен отговор в червата
2.6. Възрастова динамика в имунния отговор
3. ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
3.1. Общ преглед
3.2. Преобладаващ дефицит на антитела
3.3. Имунодефицити, повлияващи клетъчния и хуморалния имунитет (комбинирани Т- и В-клетъчни имунодефицити)
3.4. Комбинирани имунодефицити с асоциирани или синдромни характеристики
3.5. Болести на имунната дисрегулация
3.6. Вродени дефекти на фагоцитния брой или функция
3.7. Дефекти във вродения имунитет
3.8. Дефицити на комплемента
3.9. Автовъзпалителни заболявания
3.10. Имунизации при имунни дефицити
3.11. Насоки при мениджмънта на ПИД пациентите
4. ВТОРИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
5. ИНФЕКЦИОЗЕН ИМУНИТЕТ
5.1. Микроорганизми и имунна система
5.2. Основни принципи на имунния отговор срещу бактерии
5.3. Основни принципи на имунния отговор срещу вируси
5.4. Основни принципи на имунния отговор срещу гъби
5.5. Основни принципи на имунния отговор срещу паразити
6. АВТОИМУНИТЕТ И АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ
6.1. Регулация на имунния отговор
6.2. Автореактивност и автоимунитет
6.3. Автоимунни болести
7. ИМУНОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА АЛЕРГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. РЕАКЦИИ НА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
7.1. Типове имунни реакции
7.2. Алергични заболявания