Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Тумори в лицево-челюстната и шийна области

Тумори в лицево-челюстната и шийна области
    Код: KS63
Автор(и):Р. Угринов
Година на издаване:2009
Обем:384 стр.
Тип корица:твърда
Език:български
-17%
Цена:99.60 лв.
Каталожна цена:120.00 лв.
Отстъпка:20.40 лв. (17.00%)
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в Любими Сравни
В представената на вниманието на читателя монография се разглеждат най-често наблюдаваните тумори в лицево-челюстната и шийна области, първично множествените /синхронни, метахроннни, синхронно-метахроннни/, оро-фациалните прояви при висцерални малигноми, паранеопластичните синдроми с оро-фациални симптоми и метастатични тумори в оро-фациалната и шийна области. Големият диапазон нозологични единици, който обхваща посочената патология и спецификата в развитието на тези онкологични заболявания в оро-фациал-ната област е дала основание на автора в началото на монографията в отделна глава да разгледа с именно такава насоченост топографската и хирургична /клинична/ анатомия на лицево-челюстната и шийна области. Сложността на клиничната анатомия в оро-фациалната и шийна области /богата инервация, кръвоснабдяване, лимфообрьщение/ близостта с ц.н.с., наличие на органи, изпълняващи жизнено важни функции /зрение, слух, дишане, хранене, обоняние, вкус и пр./ са предпоставки за развитие на различни проблемни ситуации и усложнения при хирургичното лечение на болните с тумори в тази област. Това е основният аргумент да се анализират спешните и неотложни състояния при тези болни и поведението при тях в отделна глава. Представени са в синтезиран вид съвременните концепции относно етиологията, патогенезата, както и класификацията на туморите, развиващи се в оро-фациалната и шийна области. Въпросите свързани със симптоматиката, методите за диагностика, хирургично и консервативно /лъчево, химиотерапия/ лечение на туморните заболявания в оро-фациалната област са разгледани и критично осмислени в съотвест-вие с концепциите в литературата, отразяващи съвременните достиженията в тази научно-приложна област. Написването на моногорафията е резултат от 35 годишния ми клиничен опит и наблюдения свързани с хирургичното лечение на болни с тумори в лицево-челюстната и шийна области. Анализиран е обширен клиничен материал. Статистическите данни отразени в монографията са резултат от наблюдение и анализ на 28 979 болни лекувани от сътрудници на катедрата по /ОЛЧХ/ Орална и Лицево-челюстна хирургия при Медицински университет - София за период от 22 години: в стационара към катедрата на територията на Стоматологичен факултет-София, който до 2000 г. беше структурно звено в нея и в клиниката по „Лицево-челюстна хирургия и Ото-рино-ларингология на УМБАЛ - „Света Анна - София, която оглавявам от създаването й през 2005 г. /работя на тази длъжност и в момента, а на катедрата по ОЛЧХ съм ръководител от 1999 г. - сега тече третият ми мандат, като такъв/. От лекуваните в стационарни условия 22 979 болни за посочения период с различни заболявания в лицево-челюстната и шийна области, 6 369 - /21,79%/ са с тумори. При тях са диагностицирани 6 522 тумора (по-големият брой на туморите е поради диагностициране на синхронно и/или метахроннно развиващи се първично множествени такива). Материалът в отделните глави е изложен ясно и конкретно по отношение честота, локализация, диагностика, лечение и прогноза на туморите в лицево-челюстната и шийна области. Спорните въпроси, свързани най-вече с лечението, не са обсъждани, а са анализирани тези методи за лечение, които са проверени в практиката и са доказали своята ефективност. Логиката в построяването и анализа на материала дава възможност за бързо намиране на необходимата информация. Фрагменти от монографията под формата на научни статии са публикувани в различни български и чуждестранни списания, което е отразено в описанието на ползваната литература, както и в: - дисертационната ми работа за д.м.н. „Хирургично лечение на злокачествените тумори на кожата в областта на лицето и шията, 2002 г.; - „Клинична хирургия, 2005 г., под ред. на чл. кор. проф. Д.Дамянов; - „Лицево-челюстна и орална хирургия, 2006 г., под моя редакция; - „Хирургични болести, 2007 г., под. ред. на проф. Н.Яръмов; - „Лицево-челюстна хирургия , 2009г, том IV, на който отговорен редактор съм аз в XIV томно „Ръководство по хирургия с главен редактор чл. кор. Проф. Д.Дамянов. Не претендирам, че монографията обхваща всестранно и изчерпва напълно разглежданите в нея въпроси. Главната й задача е да анализира основните клинични аспекти на това трудно направление - онкологичните заболявания в лицево-челюстната и шийна области, с което да се помогне в практически аспект на практикуващите тази специалност да се ориентират правилно в многобройните проблеми, възникващи при диагностиката и лечението на туморите в тази област. През последното десетилетие, с въвеждането на клиничните пътеки, специалисти от гранични и други специалности /УНГ, дерматолози, пластични хирурзи, общи хирурзи/ работят в домена на тази специалност, но не във всички случаи резултатите са окуражителни по отношение излекуването на болните. Ще бъда удовлетворен, ако тази книга се окаже полезна и своевременна най-вече в практическата /хирургичното лечение на такива болни/ и научна дейности. Това е замисълът за нейното написване и споделеният опит в приложно - научно направление. Всички критични бележки ще бъдат приети с благодарност! Професор Радомир Угринов, д. м. н.

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе